Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

Care Improvement Plus Dual Advantage (Regional PPO SNP)

Đây là một chương trình Medicare Advantage dành cho những người trong chương trình Medicaid cũng đủ điều kiện tham gia Medicare – thường được biết là "điều kiện kép." Đây là nhằm dành cho những người sống trong một cộng đồng, nhận được sự trợ giúp tài chính (như SSI) từ chương trình Medicaid Tiểu Bang của họ và có bảo hiểm Medicare. Chương trình này bao gồm tất cả các quyền lợi Medicare Phần A (Bệnh Viện) & B (Bác Sĩ) và bảo hiểm thuốc theo toa bác sĩ Phần D. Chương trình cũng có các quyền lợi mà Original Medicare không có.
Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-204-1002 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-204-1002
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software