Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0321-002

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $520 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Gym Membership Icon

Thành viên câu lạc bộ thể dục thể thao

At no additional cost to you.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-777-6689 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-614-0623 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-777-6689
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-614-0623 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
This plan is available in the following counties: Apache, Cochise, Coconino, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Pinal**, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H0321-002

**This plan is available to Children’s Rehabilitative Services and Developmentally Disabled members only in Pinal County.

UnitedHealthcare Dual Complete™ ONE (HMO SNP)
H0321-004

This plan is designed for those enrolled in a long-term care Medicaid plan. It gives you a choice of doctors and hospitals. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. 

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Product Catalog Icon

Health Product Catalog

Lên đến $600 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.500 toward dental services.

Gym Membership Icon

Thành viên câu lạc bộ thể dục thể thao

At no additional cost to you.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-777-6689 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-614-0623 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-777-6689
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-614-0623 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
This plan is available in the following counties: Apache, Coconino, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H0321-004

KidsCare

Health insurance is a benefit every Arizona family should have – especially for children. Our Arizona KidsCare Children’s Health Insurance Program (CHIP) is for children under age 19 who are not eligible for other AHCCCS health insurance. You can choose your own doctor and get extra programs that only UnitedHealthcare Community Plan provides. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Fill your prescriptions at local network pharmacies.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We pay for cleanings, checkups and dental work.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Apache, Cochise, Coconino, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.

Children's Rehabilitative Services (CRS) Program

The Arizona Children’s Rehabilitative Services (CRS) Program provides medical treatment, rehabilitation and related support services to AHCCCS members who meet the eligibility criteria to be enrolled in CRS. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or find a new one.

Care Management Icon

Quản Lý Chăm Sóc

Do you or a loved one have a serious health problem? If so, our care managers are in your corner.

Medicines Icon

Thuốc

Fill prescriptions at local network pharmacies.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

Developmentally Disabled Program

Our Arizona Developmentally Disabled (DD) Program addresses the specific needs of children and adults with conditions such as autism, cerebral palsy or other cognitive disabilities. Các thành viên có thể chọn bác sĩ của riêng mình. And they get many services to help the family manage their care. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Fill prescriptions at local network pharmacies.

Care Management Icon

Quản Lý Chăm Sóc

Do you or a loved one have a serious health problem? If so, our care managers are in your corner.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

Long Term Care

Our Arizona Long-Term Care program is for people of all ages who have a long-term disability due to age, illness or injury. 

You can choose your own doctor. And you get member empowerment services to help with daily activities that  only UnitedHealthcare Community Plan offers. Choose “View Plan” to see what our plan offers you. 

 

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support and personal care where you live, if needed.

Case Management Icon

Quản lý theo trường hợp

Our case managers work directly with you and your family to coordinate and personalize the services you need.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-293-3740 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.
Local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-293-3740
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Apache, Coconino, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.

AHCCCS/Medicaid

Our Arizona AHCCCS/Medicaid Plan is for children under age 19, pregnant women, people with disabilities, and those who can’t afford to buy insurance on their own. You can choose your own doctor and you get extra programs that only UnitedHealthcare Community Plan provides. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Fill your prescriptions at local network pharmacies.

Prenatal Visits Icon

Thăm khám tiền sản

Extra care, services and support for both you and your baby.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058 / TTY: 711

8 a.m. – 5 p.m.
Monday through Friday.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-348-4058
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Apache, Cochise, Coconino, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Santa Cruz, Yavapai and Yuma.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software