Colorado Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Page Content Footer
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0624-001

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $480 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Lên đến 24 chuyến đi một chiều mỗi năm.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for covered exams and cleanings.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-736-8579 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-736-8579
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Pueblo and Weld.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H0624-001

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software