Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-011

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Khám hàng năm và $150 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $520 để mua những thứ quý vị có thể cần.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7732 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9919 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7732
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9919 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
This plan is available in the following counties: New Castle.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-011

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

Our Delaware Diamond State Health Plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extra support. Choose "View Plan" to see what our plan offers you.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support and personal care where you live, if needed.

Pharmacy Icon

Nhà Thuốc

Over-the-counter medicines and prescription drugs are covered.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-877-8159 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-877-8159
TTY: 711

Chương trình này hiện có: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

UnitedHealthcare Community Plan - Long Term Care

Our Delaware Diamond State Health Plan Plus is for people who need long-term care and support. You can choose your own doctor. And you get services to help with daily activities. Choose "View Plan" to see what our plan offers you.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support and personal care where you live, if needed.

Pharmacy Icon

Nhà Thuốc

Over-the-counter medicines and prescription drugs are covered.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-9248 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-9248
TTY: 711

Chương trình này hiện có: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software