What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.


The Fall provider training schedule is now available. 
View upcoming training sessions.

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.

You don't have time to spare: that's why we put all the documents you need in one place.

Use the navigation items on the left to find what you're looking for fast. 

Medicaid Managed Care Rule External FAQ’s (PDF 64,57 KB)

Medicaid Managed Care Rule Presentation (PDF 90,71 KB)

Trung Tâm Dịch Vụ Nhà Cung Cấp

866-815-5334
8 a.m. – 5 p.m. CST (except State designated holidays)

Provider Relations Team

Missouri_PR_Team@uhc.com

 

Network Management Team

866-574-6088
mo_network_mgmt@uhc.com
 
 

Postal Mailing Address

UnitedHealthcare Community Plan of Missouri
13655 Riverport Drive
Maryland Heights, MO 63043
 

Địa Chỉ Gửi Thư Yêu Cầu

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
PO Box 5240
Kingston, NY 12402-5240
 

Appeals Address   

UnitedHealthcare Community Plan of Missouri
Attention: Provider Dispute
P.O. Box 31364
Salt Lake City, Utah 84131-0364
 

Additional Information

Sức Khỏe Hành Vi
Optum Behavioral Health
866-815-5334
https://www.providerexpress.com/content/ope-provexpr/us/en.html

Chăm sóc răng miệng
UnitedHealthcare Dental
855-934-9818
https://uhcpwp.sciondental.com/PWP/Landing

Member Transportation
Medical Transportation Management
866-292-0359
https://www.mtm-inc.net/

Chăm sóc thị giác
March Vision Care
844-616-2724
https://marchvisioncare.com/


Report Health Care Fraud, Waste and Abuse:
844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Prior Authorization

To request prior authorization for Pediatric Care Network (PCN) members, contact PCN at 1-877-347-9367. 

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements Effective 1/1/2018 (PDF 282,37 KB)

Prior Authorization Fax Request Form (PDF 238,66 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization MO - Effective 1/1/2018 (PDF 165,09 KB)

 

Issue Log

The Provider Issue Log is updated on a weekly basis and provides the status, resolution and timing of global issues impacting multiple providers.

View Current Provider Issue Log (PDF 115,98 KB)

 

Pediatric Care Network (PCN)

Pediatric Care Network will provide delegated medical management services for UHC Community Plan Pediatric Care Network members including case management, utilization management and disease management. Resources are available for providers including reference guides, office forms, frequently asked questions and more. View Pediatric Care Network Provider Resources.

 

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.