What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.
UnitedHealthcare Community Plan New York Providers

You don't have time to spare: that's why we put all the documents you need in one place.

Use the navigation items on the left to find what you're looking for fast.

 

Trung Tâm Dịch Vụ Nhà Cung Cấp

866-362-3368


 

Postal Mailing Address

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
77 Water Street, 14th Floor
New York, NY 10005

Địa Chỉ Gửi Thư Yêu Cầu

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
PO Box 5240
Kingston, NY 12402-5240

Utilization Management Appeals Address   

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
PO Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
Fax: (801) 994-1082

Claims Appeals Mailing Address

Part C Appeals or Grievances:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Gửi cho: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
Fax: (801) 994-1082

 

Medicare Part D Grievances:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Gửi cho: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131
Fax: (801) 994-1082

Medicare Part D Appeals:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Gửi cho: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9998
Fax: (877) 960-8235

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Provider Resources

Access and Availability Standards (PDF 71,48 KB)
New York Physician, Health Care Professional, Facility and Ancillary Administrative Guide
(PDF 6,82 MB)
New York Administrative Guide Supplement
(PDF 51,94 KB)
Quick Reference Guide for the UnitedHealthcare Administrative Guides
(PDF 112,23 KB)
UnitedHealthcare Community Plan Added to Electronic Payments & Statements
(PDF 59,89 KB)
UnitedHealthcare Community Plan Essential Plan Information Sheet
(PDF 197,7 KB)

 

UnitedHealthcare Community Plan for Families

Prior Authorization Fax Request Form  (PDF 115,21 KB)
Addendum A (PDF 15,57 KB)

UnitedHealthcare Community Plan for Kids

Prior Authorization Fax Request Form (PDF 115,21 KB)
 Addendum A
(PDF 15,57 KB)

Downloadable Directories

Các danh bạ này liệt kê tên và địa chỉ của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các cơ sở trong phạm vi chương trình sức khỏe này. Each directory can be printed or saved to your computer.

Upstate New York (PDF 4,69 MB)
Upstate New York - Rockland and Westchester (PDF 3,65 MB)
Upstate New York - Broome, Chenango, Clinton, Jefferson, Tioga and Warren  (PDF 2,74 MB)
Downstate New York (PDF 7,93 MB)
Downstate - Manhattan and Bronx  (PDF 6,89 MB)
Downstate - Kings and Richmond  (PDF 6,24 MB)
Personal Care Services Supplemental Directory (PDF 240,66 KB)

 

 

Prior Authorization

UnitedHealthcare Outpatient Injectable Chemotherapy Prior Authorization Program Overview (PDF 72,85 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions & UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 1/1/2018 (PDF 282,37 KB)

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 1/1/2018 (PDF 246,84 KB)

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 10/1/2017 (PDF 286,74 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 10/1/2017 (PDF 256,23 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 7/1/2017 (PDF 300,09 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 7/1/2017 (PDF 251,62 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 4/1/2017 (PDF 235 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 5/1/2017 (PDF 299,55 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements -  Effective 1/1/2017 (PDF 306,96 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2017 (PDF 300,79 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 1/1/2017 (PDF 224,57 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 10/1/2016 (PDF 226,25 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification / Prior Authorization Requirements -  Effective 10/1/2016 (PDF 277,31 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 7/1/2016 (PDF 266,74 KB)  

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 7/1/2016 (PDF 205,74 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 5/1/2016 (PDF 251,42 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization List NY - Effective 5/1/2016 (PDF 216,31 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization NY - Effective 1/1/2016 (PDF 220,19 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions Notification/Prior Authorization List - Effective 1/1/16 (PDF 250,02 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions Notification/Prior Authorization List - Effective 1/1/16 (PDF 249,77 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization List - Effective 12/7/2015 (PDF 230,1 KB)

Advanced Notification Requirements for New York - Effective 6/1/2015 (PDF 224,27 KB)

Advanced Notification Requirements for New York - Effective 10/1/ 2014 (PDF 247,1 KB)

CPT (Current Procedural Terminology) Codes

Radiology Crosswalk Table (PDF 934,25 KB)
Radiology Prior Authorization List - Medicaid (PDF 304,09 KB)
Radiology Prior Authorization List - Dual Advantage (PDF 301,61 KB)

 

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.