Chương Trình Sức Khỏe Hawaii từ Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare®

Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

So sánh các lựa chọn chương trình Medicare Advantage 2018 và 2017 dưới đây.

Chương trình Mới (2018) Chương trình Hiện tại (2017)

So sánh các lựa chọn chương trình Medicare Advantage 2018 và 2017 dưới đây.

Chương trình Mới (2018) Chương trình Hiện tại (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO Địa phương SNP)
H2228-043

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Health Products Catalog Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $600 để mua những thứ quý vị có thể cần.

Chiropractic Care and Acupuncture Coverage Icon

Bảo hiểm Chăm sóc Nắn xương và Châm cứu

Lựa chọn thăm khám chăm sóc nắn xương hoặc dịch vụ châm cứu; lên tới 18 lần khám mỗi năm với $10 đồng bảo hiểm mỗi lần khám.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 giờ sáng – 8 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây: Honolulu.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-043

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® RP (PPO SNP Khu vực)
R3175-003

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $480 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Chiropractic Care and Acupuncture Coverage Icon

Bảo hiểm Chăm sóc Nắn xương và Châm cứu

Lựa chọn thăm khám chăm sóc nắn xương hoặc dịch vụ châm cứu; lên tới 18 lần khám mỗi năm với $10 đồng bảo hiểm mỗi lần khám.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 giờ sáng – 8 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R3175-003

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Chương Trình Tích Hợp QUEST

Chương trình Tích Hợp QUEST là một chương trình Chăm Sóc Có Quản Lý Medicaid của tiểu bang Hawaii do Phòng Med-QUEST thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh của Tiểu Bang Hawaii quản lý. Điều kiện hội đủ tham gia chương trình này do Tiểu Bang Hawaii xác định. Chúng tôi cung cấp bảo hiểm y tế cho các thành viên Medicaid của tiểu bang Hawaii. Với Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare, quý vị sẽ nhận mọi quyền lợi Medicaid thông thường của mình. Chúng tôi rất vui được phục vụ các thành viên của mình.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-980-8728 / TTY: 711

7:45 sáng – 4:30 chiều
Thứ Hai – Thứ Sáu

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-980-8728
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software