Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5322-029

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $720 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-544-6114 / TTY: 711

8 giờ sáng – 8 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9947 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-544-6114
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9947 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Johnson, Sedgwick and Wyandotte.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-029

UnitedHealthcare Community Plan - KanCare


KanCare-logo

Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

 

Xem thêm
Choice of Doctors Icon

Choice of Doctors

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-9238 / TTY: 711

8:00 a.m. đến 6:00 p.m.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-9238
TTY: 711

Chương trình này hiện có: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software