Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống


UnitedHealthcare Community Plan -
MO HealthNet Managed Care


UnitedHealthcare Community Plan is a MO HealthNet Managed Care plan. Our health plan is for children, families, pregnant women and adults who meet MO HealthNet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs. Các thành viên có thể chọn bác sĩ của riêng mình.

Choose “View Plan Details” to see what our health plan offers.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-292-0359 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m. CT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-292-0359
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software