Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-011

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $460 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Khám hàng năm và $200 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7708 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-263-1164 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7708
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-263-1164 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Desoto and Hinds.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5008-011

MississippiCAN

You deserve nothing less than top-quality health care. Members of the Mississippi Coordinated Access Network (MississippiCAN) receive great Medicaid benefits and additional services through the UnitedHealthcare Community Plan, including unlimited visits to your Primary Care Provider and Specialists. There is NO COPAY for any service covered by UnitedHealthcare Community Plan. We look forward to helping you get the health care you deserve and need.

 

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Thuốc

Get up to five prescriptions filled each month.

Transportation Icon

Vận chuyển

We pay for rides to and from medical visits.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-743-8731 / TTY: 711

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
8 a.m. – 5 p.m.
Wednesday 8 a.m. – 8 p.m.
First Saturday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.
First Sunday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-743-8731
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

MS CHIP

Our MS Children's Health Insurance Program (CHIP) is for children up to age 19. You can choose your child’s doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer.

Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

All preventive checkups, shots, eye and hearing exams are covered.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We pay for cleanings, checkups and dental work

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-992-9940 / TTY: 711

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
8 a.m. – 5 p.m.
Wednesday: 8 a.m. – 8 p.m.
First Saturday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.
First Sunday of each month:
8 a.m. – 5 p.m.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-992-9940
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software