Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health


Beginning January 1, 2017

Update on Heritage Health Member ID Cards: UnitedHealthcare Community Plan has sent ID cards to members enrolled in the Heritage Health plan. These ID cards should arrive soon, but if you need a member ID card or need care, call us at 1-800-641-1902, TTY:711. You can also print/view your member ID card at myuhc.com/CommunityPlan or see your ID card on the Health4Me app.

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health is for Nebraska children, families, pregnant women and adults who meet income requirements. We also offer extra support to adults with special health care needs or a disability. Members can still choose their own doctor.

Choose "View Plan Details" to see what our UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health offers.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

No Copays Icon

No Copays

Quý vị không phải thanh toán chi phí cho các dịch vụ được bao trả.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-641-1902 / TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. - 7 p.m. CT
6 a.m. – 6 p.m. MT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-641-1902
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software