Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)
H3113-005

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. 

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Debit Card Icon

Health Products Debit Card

Lên đến $564 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $700 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Personal Emergency Response System Icon

Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

No additonal cost for monthly monitoring.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-834-3721 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-514-4911 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-834-3721
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-514-4911 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Somerset and Union.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-005

NJ FamilyCare

Our NJ FamilyCare plan is for children, parent or caretaker relatives, and adults without dependent children. It's also for people who need extra support and care to live safely at home. You can choose your own doctor. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Vision Care Icon

Chăm sóc thị giác

Eye exams and help paying for eyeglasses and contact lenses.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We pay for cleanings, check-ups and dental work.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-941-4647 / TTY: 711

8:00 a.m. - 6:00 p.m. EST
Monday - Friday.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-941-4647
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software