Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5008-009

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $760 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Vision Coverage  Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-263-1853 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-393-0208 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-263-1853
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-393-0208 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Cibola, Otero, Rio Arriba, Roosevelt, San Miguel and Socorro.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5008-009

UnitedHealthcare Dual Complete® (Local PPO SNP)
H2228-046

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $700 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Vision Coverage  Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Khám hàng năm và $200 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-393-0208 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-790-9414
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-393-0208 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Bernalillo, Sandoval, Santa Fe and Valencia.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-046

UnitedHealthcare Dual Complete® (Local PPO SNP)
H2228-042

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $600 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Vision Coverage  Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Khám hàng năm và $200 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-393-0208 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-790-9414
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-393-0208 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna and Sierra.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-042

Centennial Care - UnitedHealthcare Community Plan

Our New Mexico Centennial Care Plan is for pregnant women, children, families and adults. For those who have special or long-term health care needs, our plan also includes extra services and support. Các thành viên có thể chọn bác sĩ của riêng mình. They also get extra benefits that other Centennial Care plans don’t offer. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Home and Community Care Icon

Home and Community Care

Services you need to remain safely at home in your community.

Transportation Icon

Vận chuyển

Rides or mileage reimbursement for medical and pharmacy visits.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-236-0826 / TTY: 711

Monday – Friday 8 a.m. to 5 p.m. MST

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-236-0826
TTY: 711

Chương trình này hiện có: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software