Pennsylvania Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

So sánh các lựa chọn chương trình Medicare Advantage 2018 và 2017 dưới đây.

Chương trình Mới (2018) Chương trình Hiện tại (2017)

So sánh các lựa chọn chương trình Medicare Advantage 2018 và 2017 dưới đây.

Chương trình Mới (2018) Chương trình Hiện tại (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-009

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $760 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Vision Coverage  Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Annual exam and $150 credit every 2 years for eyewear.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-790-9381 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 days a week.

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-790-9381
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Allegheny, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Chester, Crawford, Erie, Fayette, Greene, Lancaster, Lawrence, Lehigh, Northampton, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-009

2017 UnitedHealthcare Dual Complete™ ONE (HMO SNP)
H3113-012

This plan is designed for those enrolled in a long-term care Medicaid plan. It gives you a choice of doctors and hospitals. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. 

Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $800 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Khám hàng năm và $150 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-212-2795 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-212-2795
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Allegheny, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Chester, Crawford, Erie, Fayette, Greene, Lancaster, Lawrence, Lehigh, Northampton, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-012

UnitedHealthcare Community Plan for Families

UnitedHealthcare Community Plan offers coverage to beneficiaries of Pennsylvania's Medical Assistance (Medicaid) program.

Medical Assistance recipients can call Pennsylvania Enrollment Services toll free at 1-800-440-3989 (TTY 1-800-618-4225) Monday – Friday 8 a.m. to 6 p.m. and Saturday 8 a.m. to 12 p.m. in finding other options. This will NOT affect any of our CHIP or Medicare members.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fayette, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.

UnitedHealthcare Community Plan for Kids

CHIP, brought to you by UnitedHealthcare Community Plan, is short for the Children's Health Insurance Program. The CHIP program provides health insurance to uninsured children and teens.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Montgomery, Montour, Northampton, Perry, Philadelphia, Pike, Schuylkill, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming and York.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software