Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-041

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $1.000 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Up to 36 one-way rides every year.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711


8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần
This plan is available in the following counties: El Paso.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-041

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4514-001

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00 (MA)
$29,40 (Part D)

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $880 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson and Wood.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4514-001

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-020

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $700 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall and Tarrant.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-020

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-022

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $380 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
This plan is available in the following counties: Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall and Wilson.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-022

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-033

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $600 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-033

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-025

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $420 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.250 đối với các dịch vụ nha khoa.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6385 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6385
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Hardin, Harrison, McLennan, Orange and Rusk.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-025

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-026

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $440 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6244 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6244
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-026

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-003

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $440 để mua những thứ quý vị có thể cần.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2.000 credit every 2 years for hearing devices.

Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Up to 60 one-way rides every year.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Hays, Travis and Williamson.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-003

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-004

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $220 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for covered exams and cleanings.

Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Up to 60 one-way rides every year.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Aransas, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-004

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-006

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00 (MA)
$3,80 (Part D)

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Up to $320 in credits to buy things you may need.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for covered exams and cleanings. 

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $300 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: El Paso.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-006

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-015

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $440 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $300 credit every 2 years for hearing devices.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-015

Children's Health Insurance Program (CHIP)

TX Chip Logo
Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Child Care Icon

Well Child Care

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We pay for cleanings, checkups and dental work.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Orange, Polk, San Jacinto, Tyler, Walker, Waller and Wharton.

STAR

TX Star Logo
Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Transportation Icon

Vận chuyển

We pay for rides to and from medical visits.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Austin, Brazoria, Cameron, Chambers, Duval, Galveston, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Liberty, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Orange, Polk, San Jacinto, Starr, Tyler, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy and Zapata.

STAR+PLUS

TX Star Plus Logo
Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support, health and personal care where you live, if needed.

Transportation Icon

Vận chuyển

We pay for rides to and from medical visits.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson and Wood.

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan)

TX MMP Logo
Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Service Coordinator Icon

Điều Phối Viên Dịch Vụ

Helps members get additional services or support.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-256-6533 / TTY: 711

Monday - Friday
8:00 a.m. - 8:00 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-256-6533
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Harris.

STAR Kids

TX STAR Kids Logo
Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Xem thêm
Service Coordinator Icon

Điều Phối Viên Dịch Vụ

Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-597-7799 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-597-7799
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood and Zapata.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software