Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-002

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $560 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.250 đối với các dịch vụ nha khoa.

Gym Membership Icon

Thành viên câu lạc bộ thể dục thể thao

At no additional cost to you.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-553-6905 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-553-6905
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Clark, Cowlitz, King, Pierce, Snohomish, Spokane, Thurston and Whatcom.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5008-002

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

Our plan offers a range of benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid), including pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá chuẩn định vào bất kỳ lúc nào.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 am to 5 pm PT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Asotin, Benton, Chelan, Clallam, Columbia, Cowlitz, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Kittitas, Klickitat, Lewis, Lincoln, Mason, Okanogan, Pacific, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, Whitman and Yakima.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software