Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Community Plan
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Nhập mã zip để tìm chương trình.

Chỉ hiển thị những chương trình tại
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H5253-024

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $620 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862 / TTY: 711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương,
Monday - Friday

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-702-5110 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Brown, Calumet, Green Lake, Kewaunee, La Crosse, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara and Winnebago.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5253-024

UnitedHealthcare Dual Complete™ LP1 (HMO SNP)
H3794-002

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Health Products Catalog Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $680 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862 / TTY: 711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương,
Monday - Friday

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-393-0993 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-393-0993 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Brown, Calumet, Fond Du Lac, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, Manitowoc, Marinette, Marquette, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Portage, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara and Winnebago.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3794-002

Medicaid SSI

Our Medicaid SSI plan is for Wisconsin residents who receive Supplemental Security Income (SSI). The program offers extra support to adults with special health care needs or a disability. You can choose your own doctor. There are no copays.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Care Manager Icon

Người Quản Lý Chăm Sóc

Someone to coordinate the services and care you need for your health.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660 / TTY: 711

Từ 7 a.m. đến 7 p.m., giờ địa phương
Monday - Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.

BadgerCare Plus

Our BadgerCare Plus plan is for pregnant women, children to age 19 and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Member Advocates Icon

Member Advocates

Local assistance to help with your plan.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660 / TTY: 711

Từ 7 a.m. đến 7 p.m., giờ địa phương
Monday - Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software