Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính
Benefits you want, at little to no extra cost

Các quyền lợi quý vị muốn, chi phí thấp nhất hoặc không mất thêm chi phí

Không phải tất cả các bảo hiểm y tế đều được tạo ra bình đẳng. Đó là lý do tại sao chúng tôi tự hào cung cấp các chương trình Medicaid chi phí thấp hoặc miễn phí và thậm chí còn có nhiều quyền lợi hơn với các chương trình y tế kép hàng đầu của chúng tôi.1

Medicare and Medicaid card image

Quý vị hội đủ điều kiện hưởng Medicaid và Medicare?

Quý vị có thể giữ chương trình bảo hiểm của mình, và nhận thêm quyền lợi với một chương trình sức khỏe kép.

Quyền lợi

Chúng tôi cung cấp các chương trình bao trả cho chăm sóc và các dịch vụ quý vị có thể bị thiếu hiện nay.

Điều kiện hội đủ

Quý vị quan tâm đến chương trình sức khỏe kép? Hãy xem liệu quý vị có đủ điều kiện không.

Những câu hỏi thường gặp

Nhận giải đáp cho các câu hỏi của quý vị về Medicaid và Medicare. 

1 Thị phần dữ liệu ghi danh vào tháng 3 2022 của CMS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software