Health Plans for Alabama

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 4 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Alabama

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H2802-044

H2802-044

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Extra Help.

 

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Autauga, Baldwin, Bibb, Blount, Chilton, Cullman, Escambia, Houston, Jefferson, Lowndes, Macon, Madison, Mobile, Montgomery, Russell, Shelby, St. Clair, Talladega, và Walker.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Nhãn Khoa

  Khám hàng năm và $200 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 48 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0432-009

H0432-009

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of  Extra Help. H0432-009

 

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Barbour, Bullock, Clarke, Clay, Coffee, Coosa, Dale, Dallas, Elmore, Geneva, Henry, Lawrence, Marshall, Tallapoosa, và Winston.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Nhãn Khoa

  Khám hàng năm và $200 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 48 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 2 (HMO D-SNP) H2802-044-000

H2802-044-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Extra Help.

 

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Autauga, Baldwin, Bibb, Blount, Chilton, Cullman, Escambia, Houston, Jefferson, Lowndes, Macon, Madison, Mobile, Montgomery, Russell, Shelby, St. Clair, Talladega, và Walker.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Health Products Card™

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $600 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm Thính giác Thường xuyên

  Khám thường niên và khoản tín dụng $2000 mỗi 2 năm cho các thiết trị trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 1 (HMO D-SNP) H0432-009-000

H0432-009-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Extra Help. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock, Calhoun, Chilton, Clarke, Clay, Coffee, Colbert, Coosa, Cullman, Dale, Dallas, Elmore, Escambia, Geneva, Henry, Houston, Jefferson, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Russell, Shelby, St. Clair, Talladega, Tallapoosa, Walker, và Winston.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,100 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm Thính giác Thường xuyên

  Khám thường niên và khoản tín dụng $2000 mỗi 2 năm cho các thiết trị trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software