Health Plans for Alabama

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Rất tiếc, chúng tôi không có các chương trình trong khu vực của quý vị.

If you're looking for a Medicare plan, visit UHCMedicareSolutions.com.

If you're looking for a Medicaid plan, visit the Alabama Medicaid Agency at www.medicaid.alabama.gov.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software