Health Plans for Arkansas

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 1 health plan tại Arkansas

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R3444-011

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

R3444-011

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

  • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

    Khoản tín dụng lên đến $880 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

  • Hỗ trợ chuyên chở

    Up to 12 one-way rides every year.

  • Bảo hiểm nha khoa

    $500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software