FL Community Partners

Nội dung trang Chân trang
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.
Vui lòng chọn tiểu bang của quý vị.

Các Đối Tác Cộng Đồng
Let's build a healthier community together.

Chúng tôi chia sẻ mục tiêu chung: để cải thiện đời sống của người dân trong cộng đồng.

Là nhà cung cấp bảo hiểm Medicaid lớn nhất quốc gia, chúng tôi làm việc với hàng trăm tổ chức hoạt động dựa trên niềm tin và cộng đồng trên khắp đất nước.

Hãy dành ít phút tìm hiểu về một vài cách mà chúng ta có thể cùng phối hợp. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng khoẻ mạnh hơn.

Explore Partnership Opportunities

Get help with grants
Community Grants

Tận dụng một trải nghiệm viết đơn xin trợ cấp đã được chứng minh.

Một cộng đồng khoẻ mạnh có nhiều đối tác vững mạnh.

Đó là lý do tại sao chúng tôi có các nguồn lực viết đơn xin trợ cấp có năng lực trên toàn quốc, cùng với thông tin về những cơ hội tài trợ.

Tìm hiểu thêm.

Support women's health
Heart Smart Sisters

Together, we can help ethnic women become Heart Smart Sisters™.

Heart disease is the leading cause of death among women and hits ethnic women at a particularly high rate.

Our United Healthcare Heart Smart Sisters program is a way for your organization and UnitedHealthcare Community Plan to help ethnic women reduce their risk of developing heart disease. It's educational, fun and positive.

Download the United Healthcare Heart Smart Sisters brochure (PDF 1,86 MB).

Promote health with 4-H
Eat-4 Health

Giúp cải thiện sức khoẻ của người trẻ tuổi.

4-H và UnitedHealthcare đã hợp tác với nhau để tạo ra Eat4-Health, một chiến dịch cho phép thanh niên cải thiện sức khoẻ của các bạn đồng trang lứa, gia đình và cộng đồng của họ.

Nếu tổ chức của quý vị hỗ trợ cho thanh niên, gia đình hoặc sống khoẻ mạnh, hãy xem quý vị có thể tham gia như thế nào.

Encourage fitness for kids
Fiitness Challenge

Fitness Challenge

Promote healthy fun.

Provide an opportunity for kids to test their fitness level today and to learn how they can get fitter for tomorrow.

Our friendly health mascot®, Dr. Health E. Hound, challenges kids with four fitness activities that keep them moving.

We’ll show them fun and easy ways to make better fitness – and better health – part of their everyday routine.

Let’s plan an event together.

Encourage healthy cooking
Healthy Cooking

Encourage healthy cooking and delicious eating.

Let’s team up to provide free cooking classes for people in your community.

Teach healthier ways to make favorite Latino dishes. A chef from the Latino Culinary Institute will show how.

Participants receive supplies to help them get started with healthy cooking.

Currently available in the Hidalgo service area only.

Find out more by calling: 1-888-887-9003

Support women's health
Heart Smart Sisters

Together, we can help ethnic women become Heart Smart Sisters™.

Heart disease is the leading cause of death among women and hits ethnic women at a particularly high rate.

Our United Healthcare Heart Smart Sisters program is a way for your organization and UnitedHealthcare Community Plan to help ethnic women reduce their risk of developing heart disease. It's educational, fun and positive.

Download the United Healthcare Heart Smart Sisters brochure (PDF 1,86 MB).

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software