MA Community Partners

Nội dung trang Chân trang
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.
Vui lòng chọn tiểu bang của quý vị.

Các Đối Tác Cộng Đồng
Let's build a healthier community together.

Chúng tôi chia sẻ mục tiêu chung: để cải thiện đời sống của người dân trong cộng đồng.

Là một trong những nhà cung cấp bảo hiểm Medicaid lớn nhất quốc gia, chúng tôi làm việc với hàng trăm tổ chức hoạt động dựa trên niềm tin và cộng đồng trên khắp đất nước.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tổ chức mới để trở thành đối tác. Chúng tôi có thể cùng hợp sức với quý vị để:

  • Help obtain grants
  • Educate underserved elderly about health programs available to them
  • Tổ chức các sự kiện thú vị và hữu ích có liên quan đến sức khoẻ.

Chúng tôi nhận biết vai trò quan trọng của quý vị trong cộng đồng. Chúng tôi muốn gặp gỡ với quý vị, chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi, lắng nghe ý kiến của quý vị và tìm hiểu cách thức cùng nhau làm việc.

Woman with care provider
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software