MS Community Partners

Nội dung trang Chân trang
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.
Vui lòng chọn tiểu bang của quý vị.

Các Đối Tác Cộng Đồng
Let's build a healthier community together.

Chúng tôi chia sẻ mục tiêu chung: để cải thiện đời sống của người dân trong cộng đồng.

Là nhà cung cấp bảo hiểm Medicaid lớn nhất quốc gia, chúng tôi làm việc với hàng trăm tổ chức hoạt động dựa trên niềm tin và cộng đồng trên khắp đất nước.

Hãy dành ít phút tìm hiểu về một vài cách mà chúng ta có thể cùng phối hợp. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng khoẻ mạnh hơn.


Farm to Fork Program

This summer, our Farm to Fork program will be entering its 6th full year of distribution. This program provides fresh vegetables to UnitedHealthcare Community Plan members (MississippiCAN and MSCHIP) at no cost.  Farm to Fork starts in May and goes through the end of September. Just show your UnitedHealthcare Community Plan ID card at a participating location to get a bag of free farm-fresh produce.

The Farm to Fork Project was created to address the nutritional needs of residents living in food deserts throughout Mississippi. By offering farm fresh locally grown produce as an option, we are helping people make healthy choices about the foods they eat. View our complete list of distribution sites and schedule. (PDF 38,14 KB)

Explore Partnership Opportunities

Support women's health
Heart Smart Sisters

Together, we can help ethnic women become Heart Smart Sisters™.

Heart disease is the leading cause of death among women and hits ethnic women at a particularly high rate.

Our UnitedHealthcare Heart Smart Sisters program is a way for your organization and UnitedHealthcare Community Plan to help ethnic women reduce their risk of developing heart disease. It's educational, fun and positive.

Download the UnitedHealthcare Heart Smart Sisters brochure (PDF 1,86 MB).

Eating Health starts here
Farm to Fork

Pick up a bag of farm-fresh produce.

The Farm to Fork program is free to UnitedHealthcare Community Plan members with an ID (MSCAN and CHIP). Farm to Fork starts in May and goes through the end of September. 

Please view a complete list of distribution sites and schedule (PDF 38,14 KB).  

Get help with grants
Community Grants

Tận dụng một trải nghiệm viết đơn xin trợ cấp đã được chứng minh.

Một cộng đồng khoẻ mạnh có nhiều đối tác vững mạnh.

Đó là lý do tại sao chúng tôi có các nguồn lực viết đơn xin trợ cấp có năng lực trên toàn quốc, cùng với thông tin về những cơ hội tài trợ.

Tìm hiểu thêm.

Promote health with 4-H
Eat-4 Health

Giúp cải thiện sức khoẻ của người trẻ tuổi.

4-H và UnitedHealthcare đã hợp tác với nhau để tạo ra Eat4-Health, một chiến dịch cho phép thanh niên cải thiện sức khoẻ của các bạn đồng trang lứa, gia đình và cộng đồng của họ.

Nếu tổ chức của quý vị hỗ trợ cho thanh niên, gia đình hoặc sống khoẻ mạnh, hãy xem quý vị có thể tham gia như thế nào.

Promote good food choices
Food For Thought

Thực phẩm bổ dưỡng cho trí não

Work with us to build healthier communities.

UnitedHealthcare Community Plan and Sesame Workshop have teamed up to develop Food for Thought, a bilingual (English and Spanish) initiative that helps families make food choices that are affordable, nutritional and set the foundation for lifelong healthy habits.

The materials offer tips and strategies that are easy to implement.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software