NM Community Partners

Nội dung trang Chân trang
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.
Vui lòng chọn tiểu bang của quý vị.

Các Đối Tác Cộng Đồng
Let's build a healthier community together.

Let’s build a healthier community together

Chúng tôi chia sẻ mục tiêu chung: để cải thiện đời sống của người dân trong cộng đồng.

Là nhà cung cấp bảo hiểm Medicaid lớn nhất quốc gia, chúng tôi làm việc với hàng trăm tổ chức hoạt động dựa trên niềm tin và cộng đồng trên khắp đất nước.

Hãy dành ít phút tìm hiểu về một vài cách mà chúng ta có thể cùng phối hợp. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng khoẻ mạnh hơn.

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
8220 San Pedro NE
Suite 300
Albuquerque, NM  87113
505-449-4167
Fax: 1:866-223-5285

Explore Partnership Opportunities

Let's work together
Event Partner

Let's work together

Helping the people who need it most.

Together, with your organization, we can plan a successful event to serve those we help in the community.

Download (PDF 41,5 KB) our Event / Sponsorship Project Request Information form to start our journey together.

Call us at 505-449-4167 to learn more.

Get help with grants
Community Grants

Tận dụng một trải nghiệm viết đơn xin trợ cấp đã được chứng minh.

Một cộng đồng khoẻ mạnh có nhiều đối tác vững mạnh.

Đó là lý do tại sao chúng tôi có các nguồn lực viết đơn xin trợ cấp có năng lực trên toàn quốc, cùng với thông tin về những cơ hội tài trợ.

Tìm Hiểu Thêm

Start a computer lab
Community Computers

Apply for our Community Computers program.

Help the people you serve enjoy the opportunities of the internet, from finding healthy foods and recipes to looking up tips on kids' health.

Through our Community Computers program, we donate useful computers to organizations like yours, so you can start or expand a computer lab at your place of business.

Apply today (PDF 476,98 KB)

Encourage healthy cooking
Healthy Cooking

Encourage healthy cooking and delicious eating.

Let’s team up to provide free cooking classes for people in your community.

Teach healthier ways to make favorite Latino dishes. A chef from the Latino Culinary Institute will show how.

Participants receive supplies to help them get started with healthy cooking.

Currently available in the Hidalgo service area only.

Find out more by calling: 1-888-887-9003

Support women's health
Heart Smart Sisters

Together, we can help ethnic women become Heart Smart Sisters™.

Heart disease is the leading cause of death among women and hits ethnic women at a particularly high rate.

Our United Healthcare Heart Smart Sisters program is a way for your organization and UnitedHealthcare Community Plan to help ethnic women reduce their risk of developing heart disease. It's educational, fun and positive.

Download the United Healthcare Heart Smart Sisters brochure (PDF 1,86 MB)

Start a community garden
Community Garden

Bắt đầu một Khu Vườn Cộng Đồng

Công ty bảo hiểm y tế phải làm gì với trái cây và rau quả tươi? Hoàn toàn mọi thứ. Công việc của chúng tôi là giúp các thành viên của mình có cuộc sống khoẻ mạnh hơn. Và không có cách nào tốt hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn, rẻ hơn và thú vị hơn ngoài việc giúp họ tự trồng thực phẩm tốt cho mình.

Download Brochure (PDF 5,86 MB)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software