Tìm bảo hiểm y tế phù hợp với quý vị hoặc người khác.

Trả lời một vài câu hỏi đơn giản để tìm một chương trình phù hợp.

Câu Hỏi về Medicare?

Quý vị cần thông tin về các chương trình Dual Special Needs của chúng tôi dành cho những người có Medicaid và Medicare?

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Liên hệ với UnitedHealthcare qua điện thoại, trực tuyến hoặc qua thư.

Điện thoại

Hãy gọi đến số điện thoại ở mặt sau thẻ ID của quý vị.
Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Gửi thư về

Dịch Vụ Khách Hàng Của UnitedHealthcare
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Trực tuyến

Hoặc điền vào biểu mẫu dưới đây và một Nhân Viên Đại Diện Của UnitedHealthcare sẽ liên lạc với quý vị.

Câu Hỏi về Medicaid/CHIP?

Arizona

Dịch vụ thành viên

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

1-844-445-5266 TTY:711

TTD (dành cho người khiếm thính)

1-800-367-8939 TTY:711

California

Chương Trình & Thông Tin Ghi Danh

UnitedHealthcare Community Plan of California 

1-866-270-5785 TTY: 711

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 7:00 chiều giờ địa phương

District of Columbia

Ghi danh vào Medicaid

1-202-727-5355 TTY:711

Florida

Để liên hệ với chúng tôi:

Trẻ Khỏe Mạnh Florida

1-888-216-0015 TTY:711

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA)

1-844-446-2151 TTY:711

UnitedHealthcare Health & Home Connection

1-844-445-7229 TTY:711

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid)

1-844-445-7229 TTY:711

Để tìm hiểu Chương Trình & Thông Tin Ghi Danh

Trẻ Khỏe Mạnh Florida

Gọi tới Ban hợp tác Florida Healthy Kids Corporation theo số 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS) TTY:711

UnitedHealthcare Health and Home Connection:

Gọi tới Ban Tư Vấn Lựa Chọn qua đường dây trợ giúp miễn phí theo số 1-877-711-3662 (TTY:711) để ghi danh.

Ghi danh vào M*Plus

Gọi tới Ban Tư Vấn Lựa Chọn qua đường dây trợ giúp miễn phí theo số 1-877-711-3662 (TTY:711) để ghi danh.

Hawaii

Gọi cho chúng tôi.

Gọi đến đường dây miễn phí theo số
1-888-980-8728

TTY: 711 dành cho người khiếm thính

7:45 sáng đến 4:30 chiều. Thứ Hai-Thứ Sáu

Gửi email cho chúng tôi. 

communityplanhi@uhc.com

Đến văn phòng của chúng tôi.

Downtown Honolulu (O’ahu)
1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu
HI 96813 

Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

Kahului (Maui)
340 Hana Highway, Suite B
Kahului, HI  96732

Iowa

hawki  ghi danh:

1-800-257-8563 TTY:711

Dịch Vụ Khách Hàng Của UnitedHealthcare:

1-844-445-7036
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ tối TTY 711

Kansas

:Ghi danh vào Medicaid:

1-877-542-9238

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối   TTY:711

Louisiana

Ghi danh vào Medicaid

1-866-675-1607

Thứ Hai – Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối   TTY:711

Massachusetts

Chương Trình & Thông Tin Ghi Danh

Evercare Senior Care Options (Evercare SCO)

1-800-905-8671 TTY: 711

7 ngày trong tuần từ 8:00 a.m. đến 8:00 p.m. giờ địa phương

Thông Tin Hội Viên

1-800-905-8671 TTY:711

Maryland

Ghi Danh vào Medicaid/Dịch Vụ Hội Viên

1-844-445-5264 TTY:711

Michigan

Vui lòng truy cập trang web của Sở Sức Khỏe & Dịch Vụ Nhân Sinh Michigan để biết thông tin ghi danh Medicaid và các số điện thoại cung cấp thông tin.

Thắc mắc về Tính hội hội đủ điều kiện?

Hãy gọi tới số 1-888-988-6300 TTY:711 hoặc truy cập www.healthcare4mi.com

Dịch vụ Khách hàng cho chương trình Medicaid và Healthy Michigan

1-800-903-5253TTY:711

Nebraska

Ghi danh vào Medicaid

1-888-255-2605 TTY:711

New Jersey

Ghi danh vào Medicaid

1-800-356-1561 TTY:711

CHIP

1-800-701-0710 TTY:711
(trẻ em và người lớn có thu nhập thấp)

New Mexico

Chương Trình & Thông Tin Ghi Danh

Centennial Care

1-877-236-0826 TTY:711

Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ tối

Thông Tin Hội Viên

1-877-236-0826 TTY:711

New York

Ghi Danh vào Medicaid/Dịch Vụ Hội Viên

1-800-493-4647 

TDD/TTY: 1-800-662-1220 (đối với người khiếm thính)

Ohio

Ghi danh vào Medicaid

1-800-324-8680 TTY:711

Dịch vụ thành viên

1-844-445-7230 TTY:711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu
Khiếm thính: 711

ABD (PDF 53,35 KB)

Ghi Danh vào ABD

1-800-605-3040

(TTY 1-800-292-3572)

Dịch Vụ Hội Viên ABD

1-844-445-7230 TTY:711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu
Khiếm thính: 711

Pennsylvania

Ghi danh vào Medicaid

1-844-445-6330 TTY:711

UnitedHealthcare Community Plan of PA
2 Allegheny Center, Suite 600
Pittsburgh, PA 15212

Rhode Island

Ghi Danh vào Medicaid/Dịch Vụ Hội Viên

1-844-445-7222 TTY:711

Tennessee

Ghi danh vào Medicaid

1-800-342-3145 TTY:711

Texas

Ghi Danh vào

Ghi danh1-800-964-2777 

Dịch Vụ Hội Viên1-888-887-9003 

TDD/TTY 711, dành cho người khiếm thính
Thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

Ghi Danh vào STAR+PLUS

Ghi danh1-800-964-2777

Dịch Vụ Hội Viên1-888-887-9003

TTY 711 dành cho người khiếm thính
Thứ Hai – thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

Ghi Danh vào STAR Kids

Ghi danh1-800-964-2777

Dịch Vụ Hội Viên1-844-445-8333

TTY 711 dành cho người khiếm thính
Thứ Hai – thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

CHIP

Ghi danh1-800-647-6558
TTY 711 dành cho người khiếm thính

Dịch Vụ Hội Viên1-888-887-9003
TDD/TTY 711, dành cho người khiếm thính

Thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

Washington

1-844-445-8324 (TTY: 711)

Wisconsin

Ghi danh vào Medicaid

1-800-291-2002 TTY:711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software