Tìm bảo hiểm y tế phù hợp với quý vị hoặc người khác.

Trả lời một vài câu hỏi đơn giản để tìm một chương trình phù hợp.

Câu Hỏi về Medicare?

Quý vị cần thông tin về các chương trình Dual Special Needs của chúng tôi dành cho những người có Medicaid và Medicare?

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Liên hệ với UnitedHealthcare qua điện thoại, trực tuyến hoặc qua thư.

Điện thoại

Hãy gọi đến số điện thoại ở mặt sau thẻ ID của quý vị.
Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Thư

Dịch Vụ Khách Hàng Của UnitedHealthcare
PO Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9802

Trực tuyến

Hoặc điền vào biểu mẫu dưới đây và một Đại Diện Bán Hàng Của UnitedHealthcare sẽ liên lạc với quý vị.

Câu Hỏi về Medicaid/CHIP?

Arizona

Dịch vụ thành viên

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

1-844-445-5266

TTD (dành cho người khiếm thính)

1-800-367-8939 hoặc 711

Quận Columbia

Ghi danh vào Medicaid

1-202-727-5355

Delaware

Ghi danh vào Medicaid

1-800-996-9969

Florida

Để liên hệ với chúng tôi:

Trẻ Khỏe Mạnh Florida

1-888-216-0015

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA)

1-844-446-2151

UnitedHealthcare Health & Home Connection

1-844-445-7229

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid)

1-844-445-7229

Để tìm hiểu Chương Trình & Thông Tin Ghi Danh

Trẻ Khỏe Mạnh Florida

Gọi tới Ban Hợp Tác của Florida Healthy Kids Corporation theo số 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS)

UnitedHealthcare Health and Home Connection:

Gọi tới Ban Tư Vấn Lựa Chọn qua đường dây trợ giúp miễn phí của họ theo số 1-877-711-3662 để ghi danh.

Ghi danh vào M*Plus

Gọi tới Ban Tư Vấn Lựa Chọn qua đường dây trợ giúp miễn phí của họ theo số 1-877-711-3662 để ghi danh.

Hawaii

Gọi cho chúng tôi.

Gọi đến đường dây miễn phí theo số
1-888-980-8728

TTY: 711 dành cho người khiếm thính

7:45 sáng đến 4:30 chiều. Thứ Hai-Thứ Sáu

Gửi email cho chúng tôi. 

communityplanhi@uhc.com

Đến văn phòng của chúng tôi.

Downtown Honolulu (O’ahu)
1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu
HI 96813 

Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

Kahului (Maui)
340 Hana Highway, Suite B
Kahului, HI  96732

Iowa

hawki  ghi danh:

1-800-257-8563

Dịch Vụ Khách Hàng Của UnitedHealthcare:

1-844-445-7036
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ tối TTY 711

Kansas

:Medicaid Enrollment

1-877-542-9238

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối TTY 711

Louisiana

Ghi danh vào Medicaid

1-866-675-1607

Thứ Hai – Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối TTY 711

Massachusetts

Chương Trình & Thông Tin Ghi Danh

Evercare Senior Care Options (Evercare SCO)

1-800-905-8671 TTY# 711

7 ngày một tuần từ 8:00 a.m. đến 8:00 p.m. giờ địa phương

Thông Tin Thành Viên

1-800-905-8671

Maryland

Ghi Danh vào Medicaid/Dịch Vụ Hội Viên

1-844-445-5264

Michigan

Vui lòng truy cập trang web của Sở Y Tế Cộng Đồng Michigan để biết thông tin ghi danh vào Medicaid và các số điện thoại cung cấp thông tin.

Câu Hỏi về MIChild?

Hãy gọi tới số 1-888-988-6300 hoặc truy cập www.healthcare4mi.com

Dịch Vụ Khách Hàng MIChild

1-800-477-0001

Dịch Vụ Khách Hàng Medicaid

1-844-445-7231

Nebraska

Ghi danh vào Medicaid

1-888-255-2605

New Jersey

Ghi danh vào Medicaid

1-800-356-1561

CHIP

1-800-701-0710
(trẻ em và người lớn có thu nhập thấp)

New Mexico

Chương Trình & Thông Tin Ghi Danh

Centennial Care

1-877-236-0826 TTY# 711

Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ tối

Thông Tin Thành Viên

1-877-236-0826

New York

Ghi Danh vào Medicaid/Dịch Vụ Hội Viên

1-800-493-4647

TDD/TTY: 1-800-662-1220 (đối với người khiếm thính)

Ohio

Ghi danh vào Medicaid

1-800-324-8680

Dịch vụ thành viên

1-844-445-7230

7 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu
Khiếm thính: 711

ABD (PDF 53,35 KB)

Ghi Danh vào ABD

1-800-605-3040

(TTY 1-800-292-3572)

Dịch Vụ Hội Viên ABD

1-844-445-7230

7 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu
Khiếm thính: 711

Pennsylvania

Ghi danh vào Medicaid

1-844-445-6330

UnitedHealthcare Community Plan of PA
2 Allegheny Center, Suite 600
Pittsburgh, PA 15212

Đảo Rhode

Ghi Danh vào Medicaid/Dịch Vụ Hội Viên

1-844-445-7222

Tennessee

Ghi danh vào Medicaid

1-800-342-3145

Texas

Ghi Danh vào

Ghi danh1-800-964-2777

Dịch Vụ Hội Viên1-888-877-9003

TDD/TTY 711, dành cho người khiếm thính
Thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

Ghi Danh vào STAR+PLUS

Ghi danh1-800-964-2777

Dịch Vụ Hội Viên1-888-877-9003

TTY 711 dành cho người khiếm thính
Thứ Hai – thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

Ghi Danh vào STAR Kids

Ghi danh1-800-964-2777

Dịch Vụ Hội Viên1-844-445-8333

TTY 711 dành cho người khiếm thính
Thứ Hai – thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

CHIP

Ghi danh1-800-647-6558
TTY 711 dành cho người khiếm thính

Dịch Vụ Hội Viên1-888-877-9003
TDD/TTY 711, dành cho người khiếm thính

Thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ chuẩn Miền Trung

Washington

1-844-445-8324 (TTY: 711)

Wisconsin

Ghi danh vào Medicaid

1-800-291-2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software