Liên Hệ

Nội dung trang Chân trang

Tìm chương trình bảo hiểm y tế phù hợp với quý vị hoặc
người khác.

Trả lời một vài câu hỏi đơn giản để tìm một chương trình phù hợp.

Medicare Questions?

For Information about Medicare Advantage plans you
can contact us at 1-800-905-8671 TTY: 711
8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week

Contact UnitedHealthcare by phone, online or by mail.

Điện thoại:

Call the number on the back of your member ID card.
Hours of operation: 8 a.m.–8 p.m. local time, 7 days a week

Mail:

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9802

Or complete the following form and a UnitedHealthcare Sales Representative will contact you.

 

Medicaid / CHIP Questions?

Select your state below for Medicaid enrollment and information telephone numbers.

Please choose a State.

Chọn

Dịch vụ thành viên:
UnitedHealthcare Community Plan 1-800-348-4058
TDD (for the hearing impaired) 1-800-367-8939 or 711

Medicaid Enrollment: 1-800-996-9969

Medicaid Enrollment: 1-202-727-5355

To contact us:

Florida Healthy Kids - 1-888-216-0015

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA) - 1-888-716-8787

UnitedHealthcare Health & Home Connection - 1-800-791-9233

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid) - 1-800-791-9233

 

To understand Plan & Enrollment Information


Florida Healthy Kids:

Call Florida Healthy Kids Corporation at 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS)

UnitedHealthcare Health and Home Connection:
Call Choice Counseling at their toll-free help line at 1-877-711-3662 to enroll.

M*Plus
Call Choice Counseling at their toll-free help line at 1-877-711-3662 to enroll.

Gọi cho chúng tôi.

Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí 1-888-980-8728

TTY: 711 dành cho người khiếm thính

7:45 sáng đến 4:30 chiều. Thứ Hai-Thứ Sáu

Gửi email cho chúng tôi. 
communityplanhi@uhc.com

Đến văn phòng của chúng tôi.

Downtown Honolulu (O’ahu)

1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu, HI 96813 
 
Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

hawki enrollment: 1-800-257-8563

UnitedHealthcare Customer Service: 1-800-464-9484
Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m.  TTY 711

Call us at 1-877-542-9238 or TTY# 711 from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday through Friday.

1-866-675-1607 (TTY: 711)

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-318-8821

Plan & Enrollment Information
Evercare Senior Care Options (Evercare SCO): 1-800-905-8671
TTY# 711
7 ngày một tuần từ 8:00 a.m. đến 8:00 p.m. giờ địa phương

Thông Tin Thành Viên
1-800-905-8671

Please visit the Michigan Department of Community Health website for Medicaid enrollment and information telephone numbers.

Questions about MIChild? Call 1-888-988-6300 or visit www.healthcare4mi.com
MIChild Customer Service: 1-800-477-0001
Medicaid Customer Service: 1-800-903-5253

Medicaid Enrollment: 1-888-255-2605

Medicaid Enrollment: 1-800-356-1561

CHIP: 1-800-701-0710 (kids and low income adults)

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-493-4647
TDD/TTY: 1-800-662-1220 (for the hearing impaired)

Plan & Enrollment Information
Centennial Care: 1-877-236-0826
TTY# 711
Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ tối

Thông Tin Thành Viên
1-877-236-0826

Medicaid Enrollment: 1-800-324-8680
Dịch vụ thành viên: 1-800-895-2017 (7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday).
Hard-of-hearing: 711

ABD (PDF 53,35 KB)

ABD Enrollment: 1-800-605-3040 (TTY 1-800-292-3572)
ABD Member Services: 1-800-895-2017 (7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday).
Hard-of-hearing: 711

Medicaid Enrollment: 1-800-414-9025

UnitedHealthcare Community Plan of PA
2 Allegheny Center, Suite 600; 
Pittsburgh, PA 15212

Medicaid Enrollment/Member Services: 1-800-587-5187

Medicaid Enrollment: 1-800-342-3145

STAR
Enrollment:
 1-800-964-2777
Member Services:
1-888-887-9003
TDD/TTY 711, for hearing impaired
Monday – Friday, 8 a.m. – 8 p.m. CST

STAR+PLUS
Enrollment: 1-800-964-2777
Dịch vụ thành viên: 1-888-887-9003
TTY 711 for hearing impaired
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m. CST

STAR Kids
Enrollment: 1-800-964-2777
Member Services: 1-877-597-7799
TTY 711 for hearing impaired
Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m. CST

CHIP
Enrollment: 1-800-647-6558
TTY 711 for hearing impaired
Member Services: 1-888-887-9003
TDD/TTY 711, for hearing impaired
Monday – Friday, 8 a.m. – 8 p.m. CST

1-877-542-8997 (TTY: 711)

Medicaid Enrollment: 1-800-291-2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software