Bảo hiểm và Nguồn tài nguyên cho Vi-rút Corona (COVID-19)

Unitedhealthcare bao trả cho các dịch vụ nào cho hội viên Medicare Advantage và Medicaid ?

Lần khám liên quan đến xét nghiệm COVID-19

UnitedHealthcare đang áp dụng miễn phần chia sẻ phí tổn cho các lần khám liên quan đến xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn khẩn cấp quốc gia về sức khoẻ cộng đồng,1 dự kiến kết thúc ngày 20 tháng 1 năm 2021, cho dù lần khám liên quan đến xét nghiệm diễn ra tại phòng khám của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc khẩn cấp, khoa cấp cứu hay thông qua thăm khám từ xa. Phạm vi bao trả này áp dụng cho hội viên của các chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, Medicaid, Individual và Group Market. 

Nếu nhà cung cấp của quý vị yêu cầu xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho quý vị, hãy sử dụng trình định vị để tìm một trung tâm xét nghiệm.

  • Xét nghiệm vi-rút/kháng nguyên và kháng thể. Hiện có nhiều loại xét nghiệm khác nhau. Xét nghiệm vi-rút/kháng nguyên xác định quý vị hiện có mắc COVID-19 không, xét nghiệm còn lại (xét nghiệm kháng thể) xác định quý vị có từng tiếp xúc với COVID-19 không. Nói chuyện với nhà cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu họ đồng ý rằng quý vị hoặc người thân yêu của quý vị cần được xét nghiệm, UnitedHealthcare sẽ miễn khoản chia sẻ phí tổn tại các cơ sở xét nghiệm được CDC phê duyệt đối với các hội viên Medicaid và Medicare được bảo hiểm toàn bộ cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2021. Ví dụ bao gồm văn phòng bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý vị, trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu. 

  • Chữa trị Covid-19. Để giúp quý vị tiếp cận dịch vụ chữa trị COVID-19 mà quý vị cần, UnitedHealthcare đang gia hạn các khoản miễn chia sẻ phí tổn cho các chương trình Thị trường Cá nhân và Nhóm được Bảo hiểm Toàn bộ và Medicare Advantage của chúng tôi, như được nêu dưới đây:
    • Các chương trình Thị trường Cá nhân và Nhóm Được Bảo hiểm Toàn bộ: Quý vị sẽ có $0 chia sẻ phí tổn (đồng trả, đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ) cho các lần khám trong mạng lưới, bao gồm khám từ xa để chữa trị COVID-19 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Miễn chia sẻ phí tổn ngoài mạng lưới sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Sau ngày đó, bảo hiểm cho các dịch vụ ngoài mạng lưới sẽ được quyết định theo chương trình quyền lợi của quý vị. Việc triển khai cho các khách hàng tự mua bảo hiểm có thể thay đổi.
    • Chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage: Quý vị sẽ có $0 chia sẻ phí tổn (đồng trả, đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ) cho các lần khám trong và ngoài mạng lưới, bao gồm khám từ xa để chữa trị COVID-19 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
    • Đối với các cá nhân đã ghi danh vào chương trình Unitedhealthcare Community Plan: Có thể áp dụng các biến thể và quy định theo tiểu bang trong thời gian này..

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Hãy nhớ luôn trình thẻ ID Unitedhealthcare của quý vị. Ngoài ra, hãy đảm bảo thông báo cho người chăm sóc chính của quý vị biết về bất kỳ xét nghiệm hoặc điều trị nào mà quý vị đang nhận. 

Chú thích:
1 Ngày này có thể thay đổi dựa trên hướng dẫn của Liên bang hoặc Tiểu bang.

Bảo hiểm cho các lần khám từ xa không liên quan đến xét nghiệm COVID-19

Medicare:
Bảo hiểm cho các lần khám từ xa không liên quan đến COVID-19: Đối với những người chăm sóc trong và ngoài mạng lưới, quý vị đã được mở rộng quyền tiếp cận thăm khám từ xa đến hết ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020. Điều này bao gồm các lần khám từ xa cho y tế, sức khỏe tâm thần (hành vi), vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu âm ngữ, trị liệu thần kinh cột sống, chăm sóc sức khỏe tại nhà, các dịch vụ thị lực, thính lực và nha khoa.
Quý vị sẽ có $0 chia sẻ chi phí cho các dịch vụ chăm sóc chính thăm khám từ xa trong và ngoài mạng lưới đến hết ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020. UnitedHealthcare chọn mở rộng miễn trừ khoản chia sẻ chi phí này để giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế thường quy mà quý vị cần.

Khoản chia sẻ chi phí cho dịch vụ thăm khám từ xa không phải là dịch vụ chăm sóc chính sẽ được xử lý theo chương trình quyền lợi của quý vị từ ngày 1 tháng Mười2020. Quý vị chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ nào theo chương trình quyền lợi của quý vị.

Medicaid:
Đối với các cá nhân ghi dành vào Unitedhealthcare Community Plans, các biến thể và quy định của tiểu bang có thể được áp dụng trong thời gian này. Vui lòng xem Trang web của chương trình UnitedHealthcare Community Plan và trang web của tiểu bang để cập nhật thông tin mới nhất. Nếu không có trường hợp ngoại lệ cụ thể nào của tiểu bang thì hướng dẫn thông thường của chương trình UnitedHealthcare sẽ được áp dụng.

Để biết thông tin về phạm vi bảo hiểm quyền lợi, vui lòng đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị hoặc xem lại các tùy chọn phạm vi bảo hiểm COVID-19 bổ sung có thể có.

Thăm khám từ xa cho chăm sóc khẩn cấp 24/7

Đối với các hội viên Medicare Advantage và Medicaid, quý vị có thể tiếp tục hưởng các quyền lợi Thăm khám từ xa hiện được cung cấp qua một trong các đối tác thăm khám từ xa ưu tiên của chúng tôi mà không phải chia sẻ chi phí. 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thông tin về quyền lợi của quý vị

Hãy gọi đến số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị hoặc đăng nhập vào tài khoản sức khỏe của quý vị.

Làm thế nào để được xét nghiệm vi-rút Corona (COVID-19)

Nếu quý vị tin rằng mình có thể đã nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) hoặc có các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở, hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Trong nhiều trường hợp, quý vị có thể nói chuyện với một bác sĩ bằng cách sử dụng FaceTime, Skype hoặc Zoom, được gọi là thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến). Nếu chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị đồng ý rằng quý vị cần được xét nghiệm, họ sẽ điều phối quý vị tới nơi xét nghiệm.

Xét nghiệm lưu động và trên xe ô tô có thể là một tùy chọn. Quý vị vẫn cần phải yêu cầu chỉ lệnh từ người chăm sóc y tế để được làm xét nghiệm, trừ khi có chỉ dẫn khác từ cơ quan chính phủ tương ứng. Nếu người chăm sóc của quý vị chỉ định quý vị làm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19, hãy sử dụng công cụ định vị để tìm một trung tâm xét nghiệm.

Hỗ trợ cho các hội viên rủi ro cao nhất: Medicare Advantage và Medicaid

CDC cho biết rằng người lớn tuổi và những người ở bất kỳ độ tuổi nào mắc các bệnh nền nghiêm trọng có thể có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn từ vi-rút Corona (COVID-19). Ví dụ về bệnh nền nghiêm trọng là bệnh tim hoặc phổi mãn tính, hen suyễn, hệ thống miễn dịch bị tổn thương, bệnh tiểu đường, bệnh thận và gan mãn tính. Nếu quý vị đang mang thai, bị khuyết tật hoặc vô gia cư, quý vị cũng có thể có nguy cơ cao hơn. 

Nếu quý vị rơi vào một danh mục ở trên, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị có thể yêu cầu quý vị ở nhà, tránh xa những người khác (tự cách ly). Unitedhealthcare luôn sẵn sàng giúp quý vị trong khoảng thời gian này và nỗ lực giảm khả năng tiếp xúc với vi-rút. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị về các phương diện nhận thuốc, vật tư, thực phẩm và chăm sóc. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ.

Các hội viên vui lòng gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên. Khi quý vị gọi điện, hãy cho họ biết rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị yêu cầu quý vị tự cách ly.

Tìm hiểu về các biện pháp phòng ngừa nếu quý vị là hội viên Medicare Advantage hoặc gặp rủi ro.

Các Nguồn lực Bổ sung Dành Cho Hội viên

Unitedhealthcare mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa vì vậy quý vị có thể tận hưởng sự thoải mái khi ở nhà mà vẫn được chăm sóc khi quý vị cần. Có thể sử dụng thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến) cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe có và không có liên quan tới vi-rút Corona (COVID-19).

Trong thời gian căng thẳng, quý vị có thể cảm thấy khó đối mặt với tình hình. Nói chuyện với ai đó có thể giúp quý vị cảm thấy tốt hơn. Đường dây hỗ trợ cảm xúc 24/7 miễn phí của chúng tôi số 866-342-6892luôn sẵn sàng để quý vị gọi tới bất kỳ lúc nào. Đường dây Trợ giúp Optum có nhân viên là các chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo chuyên nghiệp. Dịch vụ này miễn phí và dành cho tất cả mọi người.

Quý vị có thể mua thêm thuốc theo toa sớm từ nhà thuốc nếu quý vị có bảo hiểm thuốc theo toa Unitedhealthcare hoặc quyền lợi nhà thuốc OptumRx đến 22 tháng Mười năm 2020. Kiểm tra lượng thuốc để xem quý vị có cần yêu cầu mua thêm thuốc hay không. Suy nghĩ về những loại thuốc mà quý vị có thể cần trong các tuần tới. 

Nhà thuốc sẵn có dịch vụ giao thuốc thông qua Optum Home Delivery khi đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị. Chỉ cần chọn Optum Home Delivery. Việc giao thuốc cũng được cung cấp thông qua một số nhà thuốc bán lẻ.

Quý vị có thể gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên và nói chuyện với y tá nếu quý vị cần trợ giúp tìm hiểu nguy cơ hoặc tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ lâm sàng liên quan đến vi-rút Corona (COVID-19). Quý vị cũng có thể gọi điện để hỏi y tá về những lo ngại trong chăm sóc sức khỏe tổng quát.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị tin rằng mình có thể đã nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) hoặc có các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở. 

Quý vị có thể tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong mạng lưới bằng cách đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc trao đổi với nhân viên hỗ trợ bằng cách gọi đến số điện thoại ghi trên thẻ ID hội viên Unitedhealthcare của quý vị.

Xét nghiệm trên xe hoặc lưu động có thể là một lựa chọn. Quý vị vẫn sẽ phải có giấy yêu cầu xét nghiệm từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, trừ khi có chỉ dẫn khác của cơ quan chính quyền tương ứng. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cơ quan chính quyền sẽ giúp điều phối nơi quý vị được xét nghiệm.

Chúng tôi không muốn quý vị lo lắng. Hãy trao đổi với người chăm sóc của quý vị. Người chăm sóc của quý vị không cần thực hiện yêu cầu giấy tờ đặc biệt (được gọi là cho phép trước) với UnitedHealthcare cho đến ngày 22 tháng Mười năm 2020. Miễn quý vị vẫn là hội viên và có thể lựa chọn chuyển sang một cơ sở chăm sóc hấp cấp tính khác. (Ví dụ về các cơ sở chăm sóc hậu cấp tính là cơ sở điều dưỡng chuyên môn, cơ sở cấp tính dài hạn, các cơ sở phục hồi nội trú hay chăm sóc sức khỏe tại gia.) Nơi chăm sóc tiếp nhận quý vị chỉ cần thông báo cho chúng tôi trong vòng 48 giờ về việc di chuyển của quý vị.  

Tìm hiểu thêm về Vi-rút Corona (COVID-19)

Tìm hiểu về vi-rút, các triệu chứng cần lưu ý và những điều quý vị có thể làm để không bị ốm và giữ an toàn cho những người khác.  

[Nhạc nền nhẹ nhàng chơi trong khi lời giới thiệu xuất hiện trên màn hình]

COVID-19

Vi-rút Corona là gì?

[Người tường thuật:] Vi-rút Corona là một họ vi rút thông thường có thể gây bệnh cho cả động vật và con người.

[Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nghiêm trọng (SARS), Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS)]

Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nghiêm Trọng và Hội Chứng Hô Hấp Trung Đông là hai loại vi-rút corona đã biết.

Vào tháng 1 2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã công bố một loại vi-rút corona mới, giờ đây gọi là COVID-19, gây ra một sự bùng phát bệnh hô hấp ở thành phố Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về cách vi-rút này lây lan, và dựa vào Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh và Tổ Chức Y Tế Thế Giới để đưa ra hướng dẫn. 

Đây là những gì chúng ta biết về COVID-19:
 

COVID-19 lây lan như thế nào?

Hiện tại, người ta cho rằng nó lây lan chủ yếu qua các giọt hô hấp mà người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi vào không khí.

Nó cũng có thể lây lan khi một cá nhân chạm vào một bề mặt có vi-rút và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt. 

Các Triệu Chứng của COVID-19 là gì?

Các triệu chứng của COVID-19 có thể tương tự như nhiễm trùng hô hấp.

Các triệu chứng chính có thể bao gồm: sốt, ho và khó thở.

Một số đối tượng như người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, có thể bị biến chứng bao gồm viêm phổi và nhiễm trùng nặng, còn được gọi là nhiễm khuẩn huyết.

Làm thế nào để giúp bảo vệ chống lại COVID-19.
Để bảo vệ tốt nhất bản thân khỏi vi-rút corona này:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

Sử dụng thuốc sát trùng tay có cồn.

Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng.

Tránh tiếp xúc gần với những người bị ốm.

Làm sạch và khử trùng các bề mặt hay chạm vào, bao gồm điện thoại và máy tính của quý vị.

Che mũi và miệng bằng khăn giấy khi quý vị ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt bỏ khăn giấy vào thùng rác ngay lập tức.

Để biết thông tin cập nhật, hướng dẫn và cảnh báo về du lịch, hãy truy cập trang web của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới.

Unitedhealthcare sẽ tiếp tục tích cực theo dõi các nguồn hỗ trợ dành cho sức khỏe cộng đồng để đảm bảo chúng tôi đáp ứng phù hợp các nhu cầu của khách hàng và hội viên.

Miễn Trách: Nguồn: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). https://www.cdc.gov/ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này mô tả các yêu cầu của liên bang và chính sách quốc gia của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software