Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Bảo hiểm và Nguồn tài nguyên cho Vi-rút Corona (COVID-19)

Hiểu biết về bao trả cho xét nghiệm và điều trị COVID-19

Tại Unitedhealthcare, chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị nắm được những dịch vụ nào được bao trả và cách tiếp cận chăm sóc. Chúng tôi muốn trả lời các câu hỏi của quý vị và kết nối quý vị với các nguồn lực có thể hỗ trợ quý vị trong thời gian này.

Hãy nhớ thăm khám với người chăm sóc trong mạng lưới và luôn xuất trình thẻ ID hội viên Unitedhealthcare của quý vị khi xét nghiệm, thăm khám hoặc điều trị liên quan đến COVID-19. Ngoài ra, hãy thông báo cho người chăm sóc chính (PCP) về kết quả xét nghiệm hay chăm sóc điều trị COVID-19 mà quý vị có thể đã nhận. 

Nhiều người bắt đầu một chương trình bảo hiểm y tế mới với năm mới. Với điều này, quý vị có thể được áp dụng các khoản tiền đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ mới. Đăng nhập vào tài khoản Unitedhealthcare trực tuyến hoặc xem lại tài liệu chương trình của quý vị để biết chi tiết về chương trình quyền lợi của quý vị.

Phát hiện vi-rút/kháng nguyên và xét nghiệm kháng thể

Unitedhealthcare hỗ trợ nhu cầu xét nghiệm đáng tin cậy và khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng các xét nghiệm đáng tin cậy được FDA cấp phép. Xét nghiệm phát hiện vi-rút/kháng nguyên (chẩn đoán) xác định xem một người hiện có đang bị nhiễm COVID-19 hay không. Xét nghiệm kháng thể (huyết thanh học) có thể xác định xem một người đã phơi nhiễm với COVID-19 hay chưa, và theo FDA, xét nghiệm này không nên được sử dụng để chẩn đoán tình trạng nhiễm bệnh hiện tại.

Trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng quốc gia, hiện dự kiến kết thúc vào ngày 17 tháng 10 năm 2021, quý vị sẽ được áp dụng phần chia sẻ chi phí là $0 (tiền đồng thanh toán, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ) đối với xét nghiệm COVID-19 phù hợp về mặt y khoa theo yêu cầu của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. Các xét nghiệm phải được FDA cấp phép mới được bao trả mà không có khoản chia sẻ phí tổn.

Bảo hiểm này áp dụng cho các xét nghiệm trong mạng lưới và ngoài mạng lưới đối với các chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, Exchange, Cá nhân và Chủ lao động tài trợ. Đối với các cá nhân ghi dành vào Unitedhealthcare Community Plans, các biến thể và quy định của tiểu bang có thể được áp dụng trong thời gian này. Các quyền lợi sẽ được xem xét theo cách khác theo chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Nếu cần xét nghiệm COVID-19 cho mục đích việc làm, giáo dục, sức khỏe cộng đồng hoặc giám sát (theo dõi), UnitedHealthcare sẽ bao trả chi phí xét nghiệm khi luật hiện hành yêu cầu. Các quyền lợi sẽ được thực hiện theo chương trình quyền lợi y tế của quý vị và các chương trình quyền lợi y tế nói chung không bao gồm xét nghiệm cho mục đích giám sát hoặc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi tiếp tục giám sát các tiến triển về quản lý trong giai đoạn khẩn cấp.

Lần khám liên quan đến xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm có vai trò quan trọng để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Chúng tôi khuyến khích quý vị—các hội viên của chúng tôi—và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng các xét nghiệm được FDA cấp phép. Có hai loại xét nghiệm COVID-19:

  • Các xét nghiệm chẩn đoán xác định xem quý vị hiện có bị nhiễm COVID-19 không.
  • Xét nghiệm kháng thể có thể xác định liệu quý vị có thể đã bị nhiễm vi-rút hay chưa. Theo FDA, không nên sử dụng các xét nghiệm kháng thể để chẩn đoán nhiễm bệnh hiện tại.

Quý vị sẽ phải trả phần chia sẻ chi phí là $0 (tiền đồng thanh toán, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ) đối với xét nghiệm COVID-19 phù hợp về mặt y khoa trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng quốc gia, hiện dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 10 năm 2021. Xét nghiệm phù hợp về mặt y tế được yêu cầu bởi một bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. Các xét nghiệm phải được FDA cấp phép mới được bao trả mà không có khoản chia sẻ phí tổn. Bao trả này áp dụng cho các xét nghiệm trong mạng lưới và ngoài mạng lưới đối với các chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, Exchange, Cá nhân và Chủ lao động tài trợ trong giai đoạn khẩn cấp y tế công cộng quốc gia. Đối với các cá nhân ghi dành vào Unitedhealthcare Community Plans, các biến thể và quy định của tiểu bang có thể được áp dụng trong thời gian này.

Các chương trình quyền lợi của UnitedHealthcare thường không bao trả cho xét nghiệm cho mục đích việc làm, giáo dục, đi lại, y tế công cộng hoặc giám sát, trừ khi pháp luật yêu cầu. Quyền lợi sẽ được xử lý theo chương trình quyền lợi sức khỏe của quý vị.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị cần được xét nghiệm COVID-19, hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị. 

Chữa trị Covid-19

Nếu quý vị bị bệnh do COVID-19, chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể kê đơn điều trị. Dưới đây là bản tóm tắt phạm vi bảo hiểm. Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của mình hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

  • Các chương trình bảo hiểm Exchange, Cá nhân, chương trình Bảo hiểm Toàn bộ do Chủ lao động tài trợ: Đối với điều trị COVID-19, chia sẻ phí tổn sẽ tuân theo chương trình quyền lợi của hội viên. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ nào. Bảo hiểm cho các dịch vụ ngoài mạng lưới sẽ được quyết định theo chương trình quyền lợi của quý vị. Chương trình tại các tiểu bang có thể áp dụng các quy định khác nhau.
  • Các chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage: Đối với điều trị COVID-19, chia sẻ chi phí sẽ tuân theo chương trình phúc lợi của hội viên. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ nào. UnitedHealthcare tạm thời miễn khoản chia sẻ chi phí điều trị COVID-19 cho đến hết ngày 17 tháng 10 năm 2021.
  • Đối với hội viên ghi danh vào UnitedHealthcare Community Plans: Các điều khoản và quy định của Tiểu bang có thể được áp dụng trong thời gian này.

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị hoặc gọi số ghi trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Điều trị kháng thể đơn dòng ngoại trú

FDA đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho 2 phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng. Theo CDC, các phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng có thể được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khuyến nghị nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc phải nhập viện. Phương pháp điều trị này có thể giúp cơ thể phản ứng hiệu quả hơn với vi-rút.

Dưới đây là bản tóm tắt phạm vi bao trả cho điều trị kháng thể đơn dòng. Đăng nhập vào tài khoản hội viên để biết thêm thông tin chi tiết.

  • Các chương trình bảo hiểm trên Thị trường Giao dịch, Cá nhân, chương trình Bảo hiểm Toàn bộ do Chủ lao động tài trợ: Đối với điều trị kháng thể đơn dòng với người chăm sóc trong mạng lưới, chia sẻ phí tổn sẽ tuân theo chương trình quyền lợi của hội viên. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ nào. Bảo hiểm cho các dịch vụ ngoài mạng lưới sẽ được quyết định theo chương trình quyền lợi của quý vị. UnitedHealthcare tạm thời miễn khoản chia sẻ chi phí điều trị bằng kháng thể đơn dòng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong mạng lưới ở môi trường ngoại trú cho đến hết ngày 17 tháng 10 năm 2021.

Một số chương trình bảo hiểm y tế của chủ lao động1 có các quyền lợi bao trả khác nhau; nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng kiểm tra với nhóm quyền lợi thuộc bộ phận nhân sự của quý vị. Bảo hiểm cho các dịch vụ ngoài mạng lưới sẽ được quyết định theo chương trình quyền lợi của quý vị.

  • Các Chương trình Medicare Advantage: Đối với các phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng, quý vị sẽ trả $0 chia sẻ chi phí với các nhà cung cấp trong và ngoài mạng lưới trong môi trường ngoại trú cho đến 2021. Quý vị có thể cần thẻ Medicare đỏ, trắng và xanh dương vì Medicare sẽ thanh toán cho việc điều trị này trong 2021. 
To find a site for monoclonal antibody treatment, go to the National Infusion Center Locator.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thông tin về quyền lợi của quý vị

Hãy gọi đến số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị hoặc đăng nhập vào tài khoản sức khỏe của quý vị.

Làm thế nào để được xét nghiệm vi-rút Corona (COVID-19)

Nếu quý vị tin rằng mình có thể đã nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) hoặc có các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở, hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Trong nhiều trường hợp, quý vị có thể nói chuyện với một bác sĩ bằng cách sử dụng FaceTime, Skype hoặc Zoom, được gọi là thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến). Nếu chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị đồng ý rằng quý vị cần được xét nghiệm, họ sẽ điều phối quý vị tới nơi xét nghiệm.

Xét nghiệm lưu động và trên xe ô tô có thể là một tùy chọn. Quý vị vẫn cần phải yêu cầu chỉ lệnh từ người chăm sóc y tế để được làm xét nghiệm, trừ khi có chỉ dẫn khác từ cơ quan chính phủ tương ứng. Nếu người chăm sóc của quý vị chỉ định quý vị làm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19, hãy sử dụng công cụ định vị để tìm một trung tâm xét nghiệm.

Hỗ trợ cho các hội viên rủi ro cao nhất: Medicare Advantage và Medicaid

CDC cho biết rằng người lớn tuổi và những người ở bất kỳ độ tuổi nào mắc các bệnh nền nghiêm trọng có thể có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn từ vi-rút Corona (COVID-19). Ví dụ về bệnh nền nghiêm trọng là bệnh tim hoặc phổi mãn tính, hen suyễn, hệ thống miễn dịch bị tổn thương, bệnh tiểu đường, bệnh thận và gan mãn tính. Nếu quý vị đang mang thai, bị khuyết tật hoặc vô gia cư, quý vị cũng có thể có nguy cơ cao hơn. 

Nếu quý vị rơi vào một danh mục ở trên, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị có thể yêu cầu quý vị ở nhà, tránh xa những người khác (tự cách ly). Unitedhealthcare luôn sẵn sàng giúp quý vị trong khoảng thời gian này và nỗ lực giảm khả năng tiếp xúc với vi-rút. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị về các phương diện nhận thuốc, vật tư, thực phẩm và chăm sóc. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ.

Các hội viên vui lòng gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên. Khi quý vị gọi điện, hãy cho họ biết rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị yêu cầu quý vị tự cách ly.

Tìm hiểu về các biện pháp phòng ngừa nếu quý vị là hội viên Medicare Advantage hoặc gặp rủi ro.

Các Nguồn lực Bổ sung Dành Cho Hội viên

Unitedhealthcare mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa vì vậy quý vị có thể tận hưởng sự thoải mái khi ở nhà mà vẫn được chăm sóc khi quý vị cần. Có thể sử dụng thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến) cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe có và không có liên quan tới vi-rút Corona (COVID-19).

Trong thời gian căng thẳng, quý vị có thể cảm thấy khó đối mặt với tình hình. Nói chuyện với ai đó có thể giúp quý vị cảm thấy tốt hơn. Đường dây hỗ trợ cảm xúc 24/7 miễn phí của chúng tôi số 866-342-6892luôn sẵn sàng để quý vị gọi tới bất kỳ lúc nào. Đường dây Trợ giúp Optum có nhân viên là các chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo chuyên nghiệp. Dịch vụ này miễn phí và dành cho tất cả mọi người.

Dịch vụ giao hàng của nhà thuốc có sẵn thông qua Optum Home Delivery bằng cách đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị. Chỉ cần chọn Optum Home Delivery. Dịch vụ giao hàng của nhà thuốc cũng được thực hiện thông qua một số nhà thuốc bán lẻ.

Quý vị có thể gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên và nói chuyện với y tá nếu quý vị cần trợ giúp tìm hiểu nguy cơ hoặc tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ lâm sàng liên quan đến vi-rút Corona (COVID-19). Quý vị cũng có thể gọi điện để hỏi y tá về những lo ngại trong chăm sóc sức khỏe tổng quát.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị tin rằng mình có thể đã nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) hoặc có các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở. 

Quý vị có thể tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong mạng lưới bằng cách đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc trao đổi với nhân viên hỗ trợ bằng cách gọi đến số điện thoại ghi trên thẻ ID hội viên Unitedhealthcare của quý vị.

Xét nghiệm trên xe hoặc lưu động có thể là một lựa chọn. Quý vị vẫn sẽ phải có giấy yêu cầu xét nghiệm từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, trừ khi có chỉ dẫn khác của cơ quan chính quyền tương ứng. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cơ quan chính quyền sẽ giúp điều phối nơi quý vị được xét nghiệm.

Chúng tôi không muốn quý vị lo lắng. Hãy trao đổi với người chăm sóc của quý vị. Người chăm sóc của quý vị không cần thực hiện yêu cầu giấy tờ đặc biệt (được gọi là cho phép trước) với UnitedHealthcare cho đến ngày 22 tháng Mười năm 2020. Miễn quý vị vẫn là hội viên và có thể lựa chọn chuyển sang một cơ sở chăm sóc hấp cấp tính khác. (Ví dụ về các cơ sở chăm sóc hậu cấp tính là cơ sở điều dưỡng chuyên môn, cơ sở cấp tính dài hạn, các cơ sở phục hồi nội trú hay chăm sóc sức khỏe tại gia.) Nơi chăm sóc tiếp nhận quý vị chỉ cần thông báo cho chúng tôi trong vòng 48 giờ về việc di chuyển của quý vị.  

No. Ivermectin tablets are approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the medical treatment of specific parasitic infections in humans.1 Clinical trials and observational studies evaluating the use of medical formulations of ivermectin in the treatment of COVID-19 in humans have resulted in insufficient evidence to support this use. The use of ivermectin for COVID-19 treatment is neither approved or authorized by the FDA,2 nor is it supported by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC),3 National Institute of Health (NIH) COVID-19 treatment guidelines4 or the Infectious Disease Society of America (IDSA) guidelines.5 There is also no evidence to support use of ivermectin in treating and/or preventing COVID-19 within any of the clinical compendia recognized by the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).

According to the CDC, the most effective way to prevent serious illness from COVID-19 is to get vaccinated. Other treatments authorized for COVID-19 treatment are monoclonal antibody treatments. Talk to your doctor to learn more.

Similar to other over-the-counter health products, COVID-19 tests purchased over-the-counter—without a prescription or doctor’s involvement through a clinical lab—are generally not covered by your benefits plan. You will be responsible for any cost, and you may use your health savings account (HSA), flexible spending account (FSA) or health reimbursement account (HRA). If your doctor or other health care professional provides a prescription or order for the over-the-counter COVID-19 test as part of clinical care, you may submit a claim for reimbursement with both the prescription and detailed receipt to UnitedHealthcare. Có thể áp dụng các biến thể và quy định theo tiểu bang.

Many UnitedHealthcare network providers have special rules in place to manage and prevent COVID-19 exposure in their offices and facilities, including use of virtual visits (also known as telehealth) as an alternative to an in person visit. If your provider is unable to care for you, as a UnitedHealthcare members we are able to help you identify a provider near you to meet your needs. Care provided to UnitedHealthcare members may be subject to your benefits plan and UnitedHealthcare policies.

If you need help finding care, you can sign in to your secure account at myuhc.com or medicare.uhc.com or call the number on your UnitedHealthcare ID card.

Tìm hiểu thêm về Vi-rút Corona (COVID-19)

Tìm hiểu về vi-rút, các triệu chứng cần lưu ý và những điều quý vị có thể làm để không bị ốm và giữ an toàn cho những người khác.  

[Nhạc nền nhẹ nhàng chơi trong khi lời giới thiệu xuất hiện trên màn hình]

COVID-19

Vi-rút Corona là gì?

[Người tường thuật:] Vi-rút Corona là một họ vi rút thông thường có thể gây bệnh cho cả động vật và con người.

[Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nghiêm trọng (SARS), Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS)]

Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nghiêm Trọng và Hội Chứng Hô Hấp Trung Đông là hai loại vi-rút corona đã biết.

Vào tháng 1 2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã công bố một loại vi-rút corona mới, giờ đây gọi là COVID-19, gây ra một sự bùng phát bệnh hô hấp ở thành phố Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về cách vi-rút này lây lan, và dựa vào Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh và Tổ Chức Y Tế Thế Giới để đưa ra hướng dẫn. 

Đây là những gì chúng ta biết về COVID-19:
 

COVID-19 lây lan như thế nào?

Hiện tại, người ta cho rằng nó lây lan chủ yếu qua các giọt hô hấp mà người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi vào không khí.

Nó cũng có thể lây lan khi một cá nhân chạm vào một bề mặt có vi-rút và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt. 

Các Triệu Chứng của COVID-19 là gì?

Các triệu chứng của COVID-19 có thể tương tự như nhiễm trùng hô hấp.

Các triệu chứng chính có thể bao gồm: sốt, ho và khó thở.

Một số đối tượng như người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, có thể bị biến chứng bao gồm viêm phổi và nhiễm trùng nặng, còn được gọi là nhiễm khuẩn huyết.

Làm thế nào để giúp bảo vệ chống lại COVID-19.
Để bảo vệ tốt nhất bản thân khỏi vi-rút corona này:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

Sử dụng thuốc sát trùng tay có cồn.

Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng.

Tránh tiếp xúc gần với những người bị ốm.

Làm sạch và khử trùng các bề mặt hay chạm vào, bao gồm điện thoại và máy tính của quý vị.

Che mũi và miệng bằng khăn giấy khi quý vị ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt bỏ khăn giấy vào thùng rác ngay lập tức.

Để biết thông tin cập nhật, hướng dẫn và cảnh báo về du lịch, hãy truy cập trang web của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới.

Unitedhealthcare sẽ tiếp tục tích cực theo dõi các nguồn hỗ trợ dành cho sức khỏe cộng đồng để đảm bảo chúng tôi đáp ứng phù hợp các nhu cầu của khách hàng và hội viên.

Miễn Trách: Nguồn: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). https://www.cdc.gov/ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này mô tả các yêu cầu của liên bang và chính sách quốc gia của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software