Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Xét nghiệm COVID-19 tại nhà không kê toa

Nhiều hội viên UnitedHealthcare có thể được xét nghiệm COVID-19 tại nhà không kê toa (OTC) miễn phí hoặc tính một khoản phí nhỏ.

  • Hội viên chương trình UnitedHealthcare Medicare Advantage: Quyền lợi cụ thể này không áp dụng cho hội viên Medicare Advantage. Tuy nhiên, có lựa chọn xét nghiệm và kiểm tra miễn phí. Xem bên dưới để biết thêm thông tin. 
  • Hội viên của UnitedHealthcare Community Plan: Hội viên Medicaid có thể được tiếp cận dịch vụ xét nghiệm tại nhà OTC được bao trả tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm của tiểu bang. Vui lòng gọi đến số điện thoại trên mặt sau thẻ ID hội viên của quý vị để tìm hiểu về bảo hiểm tại tiểu bang của quý vị. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về các xét nghiệm và kiểm tra miễn phí. 

Đối với hội viên Medicare Advantage

Chương trình UnitedHealthcare Medicare Advantage có thể có quyền lợi nhận xét nghiệm COVID-19 tại nhà OTC. Đăng nhập vào medicare.uhc.com để tìm hiểu xem các quyền lợi OTC có nằm trong chương trình Medicare Advantage của quý vị hay không. Kiểm tra Danh mục Sản phẩm Không kê toa hoặc quyền lợi Thẻ Sản phẩm Không kê toa của quý vị để xác nhận.

Hội viên UnitedHealthcare Medicare Advantage không đủ điều kiện được bồi hoàn cho xét nghiệm COVID-19 tại nhà OTC nếu được mua không theo yêu cầu của bác sĩ. Tất cả các chương trình Medicare Advantage của chúng tôi đều bao trả xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của bác sĩ ở mức chia sẻ chi phí là $0.

Chương trình UnitedHealthcare Medicare Supplement và Chương trình UnitedHealthcare Medicare Prescription Drug Plans không bao trả hay bồi hoàn cho đơn hàng mua xét nghiệm COVID-19 tại nhà OTC. Để biết thông tin về bảo hiểm Original Medicare cho xét nghiệm COVID-19, hãy xem Phạm vi Bảo hiểm Xét nghiệm Vi-rút Corona (medicare.gov).

Tình trạng có xét nghiệm miễn phí hay không

Như thường lệ, xét nghiệm COVID-19 được miễn phí khi quý vị đến địa điểm xét nghiệm COVID-19 thay vì xét nghiệm tại nhà. Tìm địa điểm xét nghiệm COVID-19 gần quý vị.

Các xét nghiệm COVID-19 không kê toa (OTC) tại nhà không được Medicare bao trả, nhưng bảo hiểm Medicaid cho các xét nghiệm này có thể được cung cấp cho các hội viên đủ điều kiện kép, bao gồm những người đã ghi danh vào một chương trình nhu cầu đặc biệt đủ điều kiện kép (D-SNP). Để xem Medicaid có bao trả cho các xét nghiệm COVID-19 tại nhà không, hãy gọi đến số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị. 

Ngoài ra, hầu hết các chương trình UnitedHealthcare D-SNP đều có quyền lợi OTC có thể được sử dụng để làm xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Để xem D-SNP của quý vị có bao gồm quyền lợi này hay không, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị để biết thêm thông tin. 

Tất cả các chương trình UnitedHealthcare D-SNP cũng bao trả, với chia sẻ phí tổn $0, cho xét nghiệm COVID-19 do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu.

Tình trạng sẵn có xét nghiệm miễn phí

Như thường lệ, xét nghiệm COVID-19 được miễn phí khi quý vị đến địa điểm xét nghiệm COVID-19 thay vì xét nghiệm tại nhà. Tìm địa điểm xét nghiệm COVID-19 gần quý vị.


Đối với hội viên UnitedHealthcare Community Plan

Bảo hiểm xét nghiệm COVID-19 được xác định bởi mỗi chương trình Medicaid của Tiểu bang và chi tiết cụ thể về bảo hiểm thay đổi theo từng tiểu bang. Đối với những người đủ điều kiện cho Medicaid và Medicare, quản trị viên các quyền lợi Medicaid sẽ cung cấp hướng dẫn về bảo hiểm. Các hội viên nên gọi đến số điện thoại trên mặt sau thẻ nếu có thắc mắc.

Tình trạng có xét nghiệm miễn phí hay không

Trên trang web của chính quyền Liên bang covidtests.gov, gia đình của quý vị có thể nhận được hai lô gồm bốn bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà không kê toa (OTC) miễn phí được gửi trực tiếp từ covidtests.gov. Thông tin thêm về ưu đãi này có tại địa chỉ covidtests.gov.

Như thường lệ, xét nghiệm COVID-19 được miễn phí khi quý vị đến địa điểm xét nghiệm COVID-19 thay vì xét nghiệm tại nhà. Tìm địa điểm xét nghiệm COVID-19 gần quý vị.

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này nêu rõ các yêu cầu của liên bang và chính sách áp dụng trên toàn quốc của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software