Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Các Câu Hỏi Thường Gặp về vi-rút Corona (COVID-19)

Tìm câu trả lời về chi phí, bảo hiểm và hỗ trợ cho các hội viên bị ảnh hưởng bởi vi-rút Corona (COVID-19)

Vì có nhiều trường hợp mắc COVID-19 hơn được báo cáo, Unitedhealthcare sẽ đáp ứng nhu cầu và quan ngại của hội viên. Xem thông tin dưới đây để tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về COVID-19. 

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này nêu rõ các yêu cầu của liên bang và chính sách áp dụng trên toàn quốc của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software