Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Cần làm gì nếu quý vị cảm thấy bị ốm

Nếu quý vị cảm thấy không khỏe và lo lắng về các triệu chứng của mình, có thể khó biết nên làm gì. Hãy xem nên làm gì nếu quý vị không chắc chắn.

Ở nhà

Trừ khi quý vị cần chăm sóc y tế ngay lập tức, tốt nhất là ở lại. Quý vị sẽ bảo vệ bản thân và những người khác bằng cách ở nơi quý vị đang ở.

Kiểm tra triệu chứng của quý vị

Người kiểm tra triệu chứng trực tuyến của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm mức độ rủi ro đối với Coronavirus (COVID-19). Người kiểm tra triệu chứng chỉ dành cho các hội viên. 

Gọi cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu quý vị có các triệu chứng Coronavirus (COVID-19)

Những triệu chứng này bao gồm các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở. Nếu quý vị cần tìm người chăm sóc trong hệ thống, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Nếu chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị đã yêu cầu xét nghiệm chẩn đoán vi-rút Corona (COVID-19)

Kiểm tra chi tiết để hiểu rõ phạm vi bảo hiểm của quý vị đối với xét nghiệm Coronavirus (COVID-19), thăm khám và điều trị liên quan đến xét nghiệm. 

Tìm một trung tâm xét nghiệm chẩn đoán nếu cần

Nếu chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã yêu cầu xét nghiệm Coronavirus (COVID-19) cho quý vị, hãy sử dụng công cụ định vị của chúng tôi để tìm trung tâm xét nghiệm gần nơi quý vị. Công cụ này dành cho hội viên. 

Lắng nghe chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị

Giữ liên lạc nếu quý vị bị ốm, ngay cả khi không liên quan đến vi-rút. Quý vị có thể nói chuyện qua điện thoại hoặckhám trực tuyến nếu quý vị cần nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình khi ở nhà.

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này mô tả các yêu cầu của liên bang và chính sách quốc gia của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình. 

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software