Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Sở y tế tiểu bang và thông tin về vắc-xin ngừa vi-rút Corona (COVID-19)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và các sở y tế tiểu bang đang nỗ lực làm việc để xác định những cá nhân nên được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đã được FDA cấp phép, thời gian và địa điểm tiêm vắc-xin. Sử dụng danh sách của sở y tế tiểu bang dưới đây để tìm hiểu thêm về tình trạng sẵn có vắc-xin trong khu vực của quý vị. 

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này mô tả các yêu cầu của liên bang và chính sách quốc gia của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software