Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Nói chuyện với bác sĩ từ nhà sử dụng dịch vụ thăm khám từ xa

Thăm khám từ xa, còn được gọi là chăm sóc trực tuyến, cho phép quý vị tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bên ngoài văn phòng của người chăm sóc, chẳng hạn như tại nhà hoặc nơi làm việc. Nhiều người chăm sóc có thể cung cấp dịch vụ thăm khám từ xa qua điện thoại hoặc máy tính của quý vị cho nhiều nhu cầu chăm sóc khác nhau, bao gồm thăm khám chăm sóc định kỳ hoặc khẩn cấp. UnitedHealthcare có các tùy chọn để truy cập thăm khám từ xa với những người chăm sóc tại địa phương của quý vị hoặc các đối tác thăm khám từ xa ưu tiên của UnitedHealthcare.

Tìm hiểu thêm về thăm khám trực tuyến và xem video cho thấy cách thức hoạt động của một buổi thăm khám từ xa điển hình.

Các lần thăm khám từ xa với người chăm sóc tại địa phương của quý vị

UnitedHealthcare cam kết giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần bên ngoài văn phòng bác sĩ với thăm khám từ xa.

Chương trình UnitedHealthcare Medicare Advantage:

  • Chia sẻ chi phí cho thăm khám trực tuyến liên quan đến xét nghiệm COVID-19: Đối với thăm khám từ xa liên quan đến xét nghiệm COVID-19, quý vị trả phần chia sẻ chi phí là $0 cho các lần khám trong và ngoài mạng lưới đến hết giai đoạn tình trạng khẩn cấp quốc gia về y tế cộng đồng, hiện dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.
  • Chia sẻ phí tổn cho điều trị COVID-19 thông qua thăm khám từ xa: Quý vị sẽ chịu trách nhiệm chia sẻ phí tổn (tiền đồng thanh toán, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ) cho điều trị COVID-19 thông qua thăm khám từ xa. Hầu hết các chương trình UnitedHealthcare Medicare Advantage đều áp dụng khoản đồng trả $0 cho các dịch vụ thăm khám từ xa được bao trả. Kiểm tra tài liệu chương trình của quý vị để biết chi tiết về chia sẻ phí tổn.
  • Quyền tiếp cận mở rộng đối với thăm khám từ xa không liên quan đến COVID-19: Đối với nhà cung cấp trong và ngoài mạng lưới, quý vị sẽ được mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa đến hết giai đoạn tình trạng khẩn cấp quốc gia về y tế cộng đồng, hiện dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Chia sẻ phí tổn cho các lần thăm khám từ xa không liên quan đến COVID-19 sẽ được xác định bởi chương trình quyền lợi của quý vị. Hầu hết các chương trình UnitedHealthcare Medicare Advantage đều áp dụng khoản đồng trả $0 cho các dịch vụ thăm khám từ xa được bao trả. Kiểm tra tài liệu chương trình của quý vị để biết chi tiết về chia sẻ phí tổn.

Chương trình sức khỏe Medicaid: Đối với các cá nhân ghi dành vào Unitedhealthcare Community Plans, các biến thể và quy định của tiểu bang có thể được áp dụng trong thời gian này. Vui lòng xem trang web của chương trình UnitedHealthcare Community Plan và trang web của tiểu bang quý vị để biết thông tin mới nhất. Nếu không có trường hợp ngoại lệ cụ thể nào của tiểu bang thì hướng dẫn thông thường của chương trình UnitedHealthcare sẽ được áp dụng.

Để biết thông tin về phạm vi quyền lợi, vui lòng đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị hoặc xem lại các tùy chọn bao trả cho COVID-19 bổ sung có thể có.

Thăm khám từ xa cho chăm sóc khẩn cấp 24/7

Với Thăm khám ảo, quý vị có thể nói chuyện với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe trực tuyến 24/7 nếu có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp như cúm mùa, dị ứng, mắt hồng, v.v. Lần khám chăm sóc khẩn cấp có thể được cung cấp qua các đối tác thăm khám từ xa được ưu tiên của chúng tôi, bao gồm Teladoc, American Well, Doctor On Demand, v.v. 

Đối với hội viên Medicare Advantage và Medicaid, quý vị có thể tiếp tục hưởng các quyền lợi Thăm khám Trực tuyến được cung cấp qua một trong các đối tác thăm khám từ xa ưu tiên của chúng tôi mà không phải chia sẻ chi phí.

Đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị để tìm hiểu thêm về quyền lợi Thăm khám Trực tuyến của quý vị.   

Chăm sóc sức khỏe cảm xúc của quý vị

Trong thời gian căng thẳng, quý vị có thể cảm thấy khó đối mặt với tình hình. Nói chuyện với ai đó có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Dưới đây là một số cách để kết nối và chăm sóc bản thân. 

Nhận trợ giúp để hiểu rõ các quyền lợi của quý vị

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị. Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ về chương trình bảo hiểm của mình, tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc kết nối quý vị với y tá.

Chú thích

  1. Thẻ bảo hiểm của quý vị có thể giúp quý vị hiểu rõ liệu chương trình bảo hiểm của quý vị có phải là chương trình bảo hiểm y tế do chủ lao động tài trợ hay không. Nếu trong đó nói: “Được quản lý bởi United HealthCare Services, Inc.” ở mặt trước, góc dưới bên phải, thì quý vị đang tham gia chương trình được chủ lao động tài trợ. Nguồn lực tốt nhất của quý vị để biết thông tin chi tiết về quyền lợi y tế sẽ là quản lý quyền lợi thuộc bộ phận nhân sự của quý vị.

Miễn Trách

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị. Các nhãn hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software