Thăm khám Từ xa hoặc Thăm khám Trực tuyến: Ở nhà và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Hẹn khám mà không cần đến văn phòng: Thăm khám từ xa (Thăm khám trực tuyến)

Quý vị có thể nói chuyện hoặc "thăm khám" với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên FaceTime, Skype, Zoom hoặc các ứng dụng thăm khám từ xa khác trên thiết bị. Đây được gọi là thăm khám từ xa hoặc thăm khám trực tuyến. Những dịch vụ này có sẵn 24/7. Nếu quý vị tò mò về cơ chế áp dụng, hãy xem ví dụ sau.

Thăm khám Trực tuyến cho phép quý vị nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến cho nhu cầu chăm sóc khẩn cấp, 24/7. Các lần khám này được cung cấp thông qua các đối tác thăm khám từ xa được ưu tiên, như Teledoc, American Well, Doctor On Demand và những đối tác khác. Những lần khám này rất lý tưởng cho cúm mùa, dị ứng, đau mắt đỏ và các mối quan ngại y tế khẩn cấp khác. 

Đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị để tìm hiểu và sử dụng quyền lợi Thăm Khám Trực Tuyến của mình. Giữ khoảng cách với người khác sẽ giúp quý vị có cơ hội tránh nhiễm vi-rút. Nếu quý vị tin rằng mình có thể đã nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) hoặc có các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở, hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Các lần khám từ xa với người chăm sóc tại địa phương của quý vị

Quý vị có thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương xem họ có cung cấp dịch vụ thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến) không. Nếu quý vị không có nhà cung cấp mà quý vị thường đến thăm khám, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế để tìm một nhà cung cấp trong mạng lưới có thể cung cấp dịch vụ thăm khám từ xa. 

Quy định miễn chia sẻ chi phí sau đây áp dụng cho các lượt thăm khám liên quan tới y tế; hành vi ngoại trú; liệu pháp vật lý, nghề nghiệp và ngôn ngữ; liệu pháp nắn bóp cột sống; chăm sóc sức khỏe tại nhà; theo dõi bệnh nhân từ xa; nha khoa; thị giác; và thính giác. Quyền lợi sẽ được xem xét theo chương trình bảo hiểm y tế của hội viên, nếu có.

UnitedHealthcare Medicare Advantage1:

  • Đối với các lượt thăm khám từ xa không liên quan tới COVID-19 với nhà cung cấp trong và ngoài hệ thống, UnitedHealthcare sẽ gia hạn mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa và miễn chia sẻ chi phí cho đến hết 30tháng Chín2020.
  • Đối với các lượt thăm khám từ xa liên quan tới COVID-19, UnitedHealthcare sẽ gia hạn mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa và miễn chia sẻ chi phí cho nhà cung cấp trong và ngoài hệ thống đến hết thời hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia với sức khỏe cộng đồng.
  • Chương trình bảo hiểm y tế UnitedHealthcare Individual và Fully Insured Group Market, có lựa chọn tham gia cho chủ lao động tự tài trợ1:
  • Đối với các lượt thăm khám từ xa không liên quan tới COVID-19 với nhà cung cấp của hệ thống, UnitedHealthcare sẽ gia hạn mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa và miễn chia sẻ chi phí cho đến hết tháng Chín. 30tháng Chín2020. Đối với các lượt thăm khám chăm sóc sức khỏe không liên quan tới COVID-19, giai đoạn mở rộng ngoài hệ thống kết thúc vào 22tháng Mười năm 2020. Dịch vụ thăm khám từ xa ngoài hệ thống không thuộc phạm vi miễn chia sẻ chi phí và sẽ được xử lý theo chương trình quyền lợi y tế của quý vị.
  • Đối với các lượt thăm khám từ xa liên quan tới COVID-19, UnitedHealthcare sẽ gia hạn mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa và miễn chia sẻ chi phí cho nhà cung cấp trong và ngoài hệ thống đến hết thời hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia với sức khỏe cộng đồng. Thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến) đối với chăm sóc khẩn cấp 24/7.

Đối với hội viên của chương trình bảo hiểm y tế Individual và Group Market, nhiều người trong số quý vị có thể sử dụng các quyền lợi Thăm Khám Trực Tuyến được cung cấp qua một trong các đối tác được ưu tiên của UnitedHealthcare, không có chia sẻ chi phí, đến hết 30 tháng Chín năm 2020. Đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị để tìm hiểu và sử dụng quyền lợi Thăm Khám Trực Tuyến của quý vị.   

Đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế để tìm hiểu thêm về quyền lợi thăm khám từ xa của quý vị.

1 Ngày này có thể thay đổi dựa trên hướng dẫn của tiểu bang hoặc liên bang. 

Khi nào sử dụng thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến)

Hẹn khám chăm sóc y tế định kỳ

Nếu quý vị không nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) và có nhu cầu y tế khác, quý vị có thể đặt lịch khám thăm khám từ xa với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương cho cả nhu cầu chăm sóc khẩn cấp và không khẩn cấp. Những lần khám này có thể áp dụng cho bất kỳ loại thăm khám nào sau đây: 

  • Chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế thường quy (âm thanh/video tương tác và hoặc chỉ bằng âm thanh) 
  • Chăm sóc sức khỏe hành vi ngoại trú (âm thanh/video tương tác và chỉ bằng âm thanh) 
  • Vật lý trị liệu, trị liệu về nghề nghiệp hoặc ngôn ngữ (chỉ âm thanh/trực quan tương tác) 

Khoản chia sẻ chi phí được miễn cho các lần thăm khám từ xa trong hệ thống đến tận ngày 22tháng Mười2020 cho các hội viên có chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, Medicaid, Individual và Group Market được bảo hiểm toàn bộ. Chúng tôi sẽ phối hợp với các khách hàng tự chi trả muốn chúng tôi thực hiện cách tiếp cận tương tự. Chi phí dịch vụ ngoài mạng lưới và khoản chia sẻ chi phí sẽ được áp dụng, nếu có. Các dịch vụ thăm khám từ xa ngoài mạng lưới sẽ được bao trả theo các quyền lợi chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Các cuộc hẹn khám liên quan đến vi-rút Corona (COVID-19)

Nếu quý vị cần lên lịch thăm khám cho các triệu chứng vi-rút Corona (COVID-19), thăm khám từ xa có thể là một lựa chọn tốt. Quý vị có thể nói chuyện với người chăm sóc mà không cần đến văn phòng hoặc phòng khám. Chúng tôi đã từ bỏ khoản chia sẻ chi phí cho các lần khám liên quan đến xét nghiệm vi-rút Corona (COVID-19) trong tình huống khẩn cấp quốc gia này. Khoản bao trả này áp dụng cho các chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, Medicaid, Individual và Group Market. 

Thăm khám nha khoa

Nếu quý vị có nhu cầu nha khoa khẩn cấp, quý vị có thể gọi cho nhà cung c cấp dịch vụ nha khoa để đặt hẹn khám nha khoa từ xa. Nếu quý vị cần trợ giúp tìm nha sĩ, hãy gọi đến số điện thoại trên thẻ hội viên Unitedhealthcare và chúng tôi sẽ giúp tìm nhà cung cấp ở gần quý vị.

Chăm sóc sức khỏe cảm xúc của quý vị

Trong thời điểm vô cùng căng thẳng này, nói chuyện với ai đó có thể giúp ích cho quý vị. Đường dây trợ giúp cảm xúc 24/7 miễn phí của chúng tôi luôn sẵn sàng để quý vị gọi tới bất kỳ lúc nào theo số 866-342-6892. Đường dây Trợ giúp Optum có nhân viên là các chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo chuyên nghiệp. Dịch vụ này miễn phí và dành cho tất cả mọi người.

Nhận trợ giúp để hiểu rõ các quyền lợi của quý vị

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị. Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ về chương trình bảo hiểm của mình, tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc kết nối quý vị với y tá. 

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này mô tả các yêu cầu của liên bang và chính sách quốc gia của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình. 

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software