Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Điều Quý Vị Cần Biết Về Vắc-xin Ngừa Vi-rút Corona (COVID-19)

Bảo vệ sức khỏe của quý vị bằng vắc-xin ngừa vi-rút Corona (COVID-19)

Vắc-xin COVID-19 là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe và những người thân yêu của quý vị. Trao đổi với bác sĩ của quý vị về thời điểm thích hợp để tiêm vắc-xin và tiêm mũi tăng cường. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin hữu ích về vắc-xin và các nguồn lực hỗ trợ quý vị, gồm cả 0$ chia sẻ phí tổn đối với vắc-xin ngừa COVID-19 trong giai đoạn khẩn cấp y tế công cộng quốc gia.

Lên lịch chủng ngừa

Vắc-xin ngừa COVID-19 được cung cấp rộng rãi. Quý vị có thể tiêm vắc-xin tại văn phòng của nhà cung cấp, một số nhà thuốc bán lẻ, phòng khám chăm sóc khẩn cấp, địa điểm lái xe tới tiêm và nhiều hình thức khác. 

Khả năng bảo vệ và an toàn của vắc-xin

Vắc-xin Coronavirus (COVID-19) an toàn và giúp ngăn ngừa bệnh nặng từ COVID-19.

$0 chia sẻ phí tổn cho vắc-xin

Quý vị sẽ không nhận được hóa đơn tiêm vắc-xin COVID-19 suốt thời gian của tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc gia.

Sau khi quý vị chủng ngừa

Nhận thông tin mới nhất về cuộc sống sau khi quý vị được tiêm vắc-xin, từ cách kiểm soát các tác dụng phụ tiềm tàng đến cách truy cập hồ sơ tiêm chủng của quý vị.

Những câu hỏi thường gặp

CDC vẫn là nguồn thông tin hướng dẫn tốt nhất về vắc-xin ngừa COVID-19. Chúng tôi đã tổng hợp các thông tin dưới đây để giúp quý vị lên kế hoạch và cập nhật thông tin cho quý vị. 

Có nhiều phần trong các câu hỏi thường gặp (FAQ) giúp hướng dẫn mọi người về nội dung phù hợp:

 1. Khả năng bảo vệ và an toàn
 2. Nơi tiêm vắc-xin
 3. Chuẩn bị cho buổi hẹn tiêm liều vắc-xin đầu tiên
 4. Tiêm liều thứ hai
 5. Liều bổ sung và liều nhắc lại
 6. Sau khi quý vị chủng ngừa
 7. Chi phí và bao trả bảo hiểm 
 8. Thông tin an toàn bổ sung
 9. Nhận thức về gian lận vắc-xin

Khả năng bảo vệ và an toàn

FDA đã phê duyệt sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 nhằm ngăn ngừa bị bệnh nặng do COVID-19 ở những người từ 16 tuổi trở lên. Một số vắc-xin ngừa COVID-19 cũng được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp (emergency-use authorized, EUA) cho những người từ sáu tháng tuổi trở lên nhằm ngăn ngừa bị bệnh nặng do COVID-19. Đối với những người có một số tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định, FDA cho phép tiêm thêm một liều ngoài loạt mũi tiêm vắc-xin COVID-19 chính để giúp tối đa hóa khả năng bảo vệ cho nhóm đối tượng này. Quý vị có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong biểu đồ dưới đây.

Vắc-xin ngừa COVID-19

Nhà sản xuất vắc-xin1

Các mũi tiêm chính 2

Liều chính bổ sung5

Mũi tăng cường Tuyên bố Thông tin, Tờ Thông tin và Tờ Hướng dẫn Sử dụng của FDA
Comirnaty and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

3 liều2, liều 2thứ hai được tiêm 3-8 tuần sau liều thứ nhất. Liều thứ ba được tiêm ít nhất 8 tuần sau liều 2thứ hai.

 • Được cấp phép cho 6 tháng đến 4 tuổi

2 liều2, cách nhau 21 ngày

 • Được cấp phép cho 5 đến 15 tuổi
 • Được phê duyệt cho người từ 16 tuổi trở lên
Được cấp phép cho những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nặng từ 5 tuổi trở lên, những người đã hoàn thành các mũi tiêm chính của vắc-xin Pfizer-BioNTech 28 ngày sau khi nhận mũi tiêm thứ hai của họ
 • Được cấp phép tiêm mũi tăng cường đầu tiên cho những người từ 5 tuổi trở lên ít nhất 5 tháng sau loạt mũi tiêm chính3
 • Được cấp phép tiêm mũi tăng cường thứ hai cho người lớn từ 50 tuổi trở lên và cũng cho một số cá nhân bị suy giảm miễn dịch từ 12 tuổi trở lên đã tiêm liều tăng cường đầu tiên ít nhất 4 tháng trước
Spikevax and Moderna COVID-19 Vaccine 2 liều2, cách nhau 1 tháng
 • Được cấp phép cho 6 tháng đến 17 tuổi
 • Được phê duyệt cho người từ 18 tuổi trở lên

Được cấp phép cho những người bị suy giảm miễn dịch trung bình đến nặng từ 18 tuổi trở lên, những người đã hoàn thành các mũi tiêm chính của vắc-xin Moderna 28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai

Được cấp phép tiêm mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên 5 tháng sau loạt mũi tiêm chính3

Novavax COVID-19 Vaccine

2 doses, 3-8 weeks apart

 • Được cấp phép cho người từ 18 tuổi trở lên
 • A 3rd primary dose is not currently authorized
 • Novavax COVID-19 vaccine is not authorized for use as a booster dose
 • Recipients of the Novavax COVID-19 vaccine are not eligible for booster doses of any COVID-19 vaccine
Vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson

1 liều2

 • Được cấp phép cho người từ 18 tuổi trở lên 
Hiện tại, CDC không khuyến nghị tiêm liều chính bổ sung nếu quý vị đã tiêm vắc-xin COVID-19 liều đơn J&J/Janssen
 • Được cấp phép tiêm tăng cường cho người 18 tuổi và trên 2 tháng sau loạt mũi tiêm chính4
 • Tuy nhiên, theo CDC, vắc-xin COVID-19 mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) được ưu tiên hơn vắc-xin COVID-19 Janssen để tiêm tăng cường. Những người đã tiêm loạt vắc-xin mRNA chính từ 18 tuổi trở lên, là những người không thể tiêm liều mRNA tăng cường có thể được tiêm liều vắc-xin Janssen tăng cường sau khi thảo luận về các lợi ích và nguy cơ.

Chú thích

 1. Luôn tuân thủ hướng dẫn về chủng ngừa từ nhà sản xuất.
 2. Vắc-xin COVID-19 hiện có đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp và phê duyệt.
 3. CDC cho biết những người từ 50 tuổi trở lên và những người từ 18 tuổi trở lên và sống trong môi trường chăm sóc dài hạn đã tiêm vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna cần được tiêm bổ sung bất kỳ vắc-xin COVID-19 nào được cấp phép tại Hoa Kỳ. Những người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna COVID-19 có thể được tiêm tăng cường bất kỳ vắc-xin COVID-19 nào được cấp phép tại Hoa Kỳ. Mọi người từ 12-17 tuổi thể được tiêm tăng cường vắc-xin của Pfizer BioNTech. Vắc-xin COVID-19 mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) được ưu tiên hơn vắc-xin COVID-19 Janssen để tiêm nhắc lại.
 4. 4 Những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin COVID-19 Janssen của Johnson & Johnson cần được tiêm tăng cường bất kỳ vắc-xin COVID-19 nào được cấp phép tại Hoa Kỳ.
 5. 5 CDC cho biết tiêm thêm một liều chính chỉ áp dụng cho những người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng đã được tiêm loạt mũi tiêm chính vắc-xin mRNA COVD-19 (Pfizer BioNTech hoặc Moderna).

Giống như vắc-xin cúm, các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa sẽ quản trị vắc-xin ngừa COVID-19 dựa trên tình trạng sẵn có. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa có thể không có tất cả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép tại địa điểm của họ.

Những nhắc nhở quan trọng về khả năng bảo vệ của các vắc-xin ngừa COVID-19:

 • Giống như các loại vắc-xin khác, vắc-xin ngừa COVID-19 có thể mất vài tuần sau khi hoàn thành tiêm chủng để có hiệu quả đầy đủ.
 • Dù đã được chủng ngừa đầy đủ, quý vị vẫn có thể mang vi-rút sau khi phơi nhiễm, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng. Việc sử dụng khẩu trang khi ở những nơi trong nhà và những nơi công cộng giúp ngăn ngừa phơi nhiễm.
 • Thời gian bảo vệ chống lại COVID-19 hiện chưa rõ và đang được nghiên cứu.

Vì điều này, hãy tiếp tục tuân theo hướng dẫn an toàn sức khỏe cộng đồng để giúp bảo vệ bản thân và những người khác. Đến CDC để biết thông tin mới nhất.
 

Độ an toàn của các vắc-xin là ưu tiên hàng đầu, và hàng triệu người đã được tiêm vắc-xin một cách an toàn. Theo CDC, tất cả các vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng, bao gồm nhập viện và tử vong, do COVID-19. Các vắc-xin này là chìa khóa để làm chậm đại dịch. Hệ thống an toàn vắc-xin của Hoa Kỳ đảm bảo tất cả các loại vắc-xin đều phải trải qua một quá trình toàn diện để xác nhận mức độ an toàn. Các vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép gần đây đã trải qua quá trình này. Ngay cả sau khi cấp phép cho sử dụng khẩn cấp, FDA tiếp tục đánh giá dữ liệu lâm sàng về vắc-xin.

Phê duyệt sẽ được cấp khi FDA xác định rằng vắc-xin là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng do COVID-19. FDA sẽ đánh giá chi tiết dữ liệu và thông tin lâm sàng, như được nộp trong Đơn xin Cấp phép Dược phẩm Sinh học (Biologics License Application, BLA).

Trên trang web của CDC có thêm thông tin về độ an toàn của vắc-xin COVID-19

Như với các loại vắc-xin khác và theo CDC, người tiêm báo cáo một số tác dụng phụ với các vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt. Tác dụng phụ thường gặp nhất là đau cánh tay. Một số tác dụng phụ khác có thể giống như cúm và thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hoạt động hàng ngày của hội viên nhưng sẽ biến mất sau vài ngày.

Nếu hội viên gặp phải tác dụng phụ khiến họ khó chịu hoặc không khỏi, họ nên báo cáo với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính. Hội viên cũng cần thông báo cho CDC theo số 1-800-822-7967, vì CDC và FDA tiếp tục theo dõi sự an toàn của vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt. Các hội viên cũng có thể sử dụng ứng dụng di động v-safe của CDC, ứng dụng này giúp họ theo dõi các tác dụng phụ và nhận lời nhắc tiêm liều thứ hai.

FDA có quy trình đánh giá độ an toàn và tính hiệu quả được hoàn thành trước khi cấp phép sử dụng khẩn cấp (emergency use authorization, EUA) vắc-xin cho công chúng. Sau khi FDA cấp phép cho vắc-xin được sử dụng khẩn cấp, Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) sẽ họp để bỏ phiếu về việc giới thiệu vắc-xin.

Khi đánh giá EUA, FDA thận trọng cân nhắc đồng đều giữa các rủi ro và lợi ích tiềm tàng của sản phẩm dựa trên dữ liệu hiện có. Trong giai đoạn khẩn cấp y tế công cộng quốc gia, FDA tiếp tục theo dõi cả độ an toàn lẫn hiệu quả của vắc-xin.

Khi nhiều vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép hơn để sử dụng khẩn cấp, ACIP sẽ nhanh chóng tổ chức các cuộc họp công khai để xem xét tất cả dữ liệu có sẵn về mỗi loại vắc-xin và đưa ra các khuyến nghị sử dụng ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về cách CDC đưa ra các khuyến nghị về vắc-xin ngừa COVID-19.

Sự phê duyệt của FDA xác định rằng vắc-xin là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19. FDA sẽ đánh giá chi tiết dữ liệu và thông tin lâm sàng, như được nộp trong Đơn xin Cấp phép Dược phẩm Sinh học (Biologics License Application, BLA). Ngoài ra, Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) và CDC đã khuyến cáo sử dụng vắc-xin được FDA phê duyệt cho những người từ 16 tuổi trở lên.

Vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA phê duyệt là Vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech, được gọi là Comirnaty. Vắc-xin này đã được phê duyệt để sử dụng nhằm ngăn ngừa COVID-19 ở những người từ 16 tuổi trở lên và tiếp tục được cấp phép sử dụng khẩn cấp để ngăn ngừa COVID-19 ở những người từ 12 đến 15 tuổi và những người có một số tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định, theo định nghĩa của CDC.

Không khuyến nghị dùng các loại vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt hiện nay cho những người mắc một số tình trạng bệnh lý hoặc ở các độ tuổi khác. Các vắc-xin hiện được cấp phép sử dụng trong các độ tuổi sau:

 • Pfizer-BioNTech không được cấp phép sử dụng cho những người dưới sáu tháng tuổi.
 • Moderna không được phép sử dụng cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi.
 • Novavax is not authorized for people under the age of 18
 • Vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson không được cấp phép sử dụng cho những người dưới 18 tuổi và không được cấp phép tiêm liều thứ hai.

Theo FDA, phụ nữ dưới 50 tuổi cần biết nguy cơ hiếm gặp của cục máu đông với mức tiểu cầu thấp sau khi tiêm Janssen. Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 khác, chẳng hạn như Comirnaty và Spikevax, hiện có sẵn và nguy cơ này chưa được phát hiện.

Có những cân nhắc đặc biệt khác về khi nào có thể không phải là thời điểm thích hợp để chủng ngừa:

 • Nếu một người gần đây đã phơi nhiễm COVID-19, hãy xem hướng dẫn của CDC để biết thông tin về tiêm vắc-xin
 • Nếu một người đã được điều trị kháng thể đơn dòng hoặc nhận huyết tương giai đoạn hồi phục, CDC cho biết không nên chủng ngừa trong ít nhất 90 ngày

Nếu có thắc mắc về việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, hội viên nên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. 

Theo CDC, nếu mọi người đã từng có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vắc-xin hoặc thuốc tiêm, họ nên hỏi bác sĩ xem họ có nên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hay không. Phản ứng nghiêm trọng là phản ứng đòi hỏi phải điều trị tại bệnh viện hoặc bằng các thuốc như EpiPen (epinephrine). Theo CDC, khả năng phản ứng nghiêm trọng với vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép là rất thấp.

CDC khuyến nghị những người bị dị ứng theo mùa hay dị ứng với thức ăn, thú nuôi hay thuốc uống vẫn có thể được tiêm vắc-xin. Nếu hội viên có bất kỳ thắc mắc nào, hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc tờ thông tin dành cho bệnh nhân của FDA: Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax and Johnson & Johnson’s Janssen. Health care professionals can also look to the FDA’s health care provider fact sheets available for Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax and Janssen; and the package inserts for Comirnaty and Spikevax.

Miễn Trách

Tuân thủ hướng dẫn về chủng ngừa từ nhà sản xuất. Vắc-xin COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt hiện tại có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Có những cân nhắc đặc biệt đối với những người mắc một số bệnh nhất định, ở các độ tuổi khác nhau và những người đã từng được điều trị với liệu pháp kháng thể đơn dòng và huyết tương dưỡng. Nếu quý vị có thắc mắc về vắc-xin COVID-19, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc truy cập Các Câu hỏi Thường gặp của CDC

Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Trang này mô tả các quyền lợi chung chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ UnitedHealthcare của quý vị.

Một ủy ban cố vấn của FDA đã bỏ phiếu ủng hộ FDA cho phép sử dụng vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 - 11 tuổi.

Theo CDC, vắc-xin COVID-19 Comirnaty của Pfizer-BioNTech đã được FDA phê duyệt và vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech đã được FDA cấp phép có cùng công thức và có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech được tiêm cho hai liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên có cùng công thức như liều thứ ba bổ sung và liều tăng cường. Trong khi các thành phần ở tất cả các độ tuổi là giống nhau, những người từ 12 tuổi trở lên dùng liều cao hơn so với trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi.

Theo CDC, vắc-xin COVID-19 Moderna Spikevax đã được FDA phê duyệt và vắc-xin COVID-19 Moderna đã được FDA cấp phép có cùng công thức và có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Vắc-xin COVID-19 Moderna được tiêm cho hai liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên có cùng công thức như liều thứ ba bổ sung. Liều nhắc lại vắc-xin COVID-19 Moderna là một nửa công thức của loạt mũi tiêm chính.

Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 được CDCHiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ (American College of Obstetricians and Gynecologists) khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên. Điều này bao gồm những người đang mang thai, đang cho con bú, đang muốn mang thai bây giờ hoặc có thể mang thai trong tương lai. Những người đang mang thai và có thai gần đây dễ bị bệnh nặng do COVID-19 hơn so với những người không mang thai. Việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 có thể bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh nặng do COVID-19.

Nếu quý vị có thắc mắc, trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về vắc-xin ngừa COVID-19 có thể hữu ích

Nếu chụp quang tuyến vú được lên lịch trong vòng 6 tuần sau mũi tiêm vắc-xin cuối cùng của quý vị, hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc bác sĩ của quý vị xem có cần lên lịch lại hay không. 

Không có bằng chứng cho thấy vắc-xin có bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng sinh sản của nam giới hoặc nữ giới. Khi tiêm vắc-xin trong thời gian mang thai, vắc-xin cho phép người mẹ tạo ra các kháng thể, sau đó bảo vệ cả người mẹ và em bé khỏi bị nhiễm bệnh.

Theo CDC, vắc-xin ngừa COVID-19 nên được cung cấp cho mọi người bất kể họ đã nhiễm COVID-19 hay chưa. Hội viên không cần xét nghiệm kháng thể hoặc xét nghiệm chẩn đoán trước hoặc sau khi tiêm vắc-xin để tìm hiểu xem vắc-xin có tác dụng hay không. Tuy nhiên, bất cứ ai hiện đang bị nhiễm COVID-19 đều nên chờ để được tiêm vắc-xin sau khi bệnh của họ đã được chữa khỏi và sau khi họ đã đáp ứng các tiêu chí để được ngừng cách ly. Ngoài ra, bằng chứng hiện tại cho thấy việc tái nhiễm vi-rút gây ra COVID-19 không thường gặp trong 90 ngày sau khi nhiễm bệnh ban đầu. Những người bị nhiễm bệnh gần đây có thể trì hoãn việc tiêm vắc-xin cho đến khi kết thúc giai đoạn 90 ngày đó.

Theo CDC, nếu quý vị đã được điều trị COVID-19 bằng kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương giai đoạn hồi phục, quý vị nên đợi 90 ngày trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị nếu quý vị không chắc chắn về những phương pháp điều trị quý vị đã nhận hoặc nếu quý vị có thêm câu hỏi về việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Nếu quý vị hoặc con quý vị có tiền sử bị hội chứng viêm đa hệ thống ở người lớn hoặc trẻ em, CDC cho biết quý vị có thể cân nhắc hoãn tiêm chủng cho đến khi quý vị hoặc con quý vị đã khỏi bệnh và trong 90 ngày sau ngày được chẩn đoán mắc MIS-A hoặc MIS-C. Tìm hiểu thêm về các cân nhắc lâm sàng cho người có tiền sử mắc MIS-C hoặc MIS-A đa hệ thống.

Theo CDC, các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu các biến thể của vi-rút gây ra COVID-19. Vi-rút liên tục thay đổi qua đột biến, và các biến thể mới của vi-rút được dự kiến sẽ xảy ra theo thời gian. Có nhiều biến thể của vi-rút gây ra COVID-19 ở Hoa Kỳ và các biến thể này dường như lây lan dễ dàng hơn các biến thể khác. Sự gia tăng các ca mắc COVID-19 có thể dẫn đến nhập viện nhiều hơn và có khả năng gây tử vong nhiều hơn.  

Vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt giúp ngăn ngừa vi-rút lây lan, từ đó có thể giúp giảm cơ hội phát triển và lây lan của các biến thể vi-rút. Theo CDC, vắc-xin ngừa COVID-19 giúp bảo vệ chống lại các biến thể và các vắc-xin này tiếp tục được khảo sát chặt chẽ với nhiều nghiên cứu đang được tiến hành.

Để giúp bảo vệ sức khỏe của quý vị, hãy tuân thủ các biện pháp an toàn sức khỏe cộng đồng: đeo khẩu trang, giãn cách vật lý, rửa tay thường xuyên và cách ly hoặc cô lập khi bị bệnh. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của CDC.

Học viện Nhi khoa Hoa KỳHiệp hội Y khoa Hoa Kỳ ủng hộ việc đeo khẩu trang như một công cụ dựa trên khoa học để giúp ngăn ngừa và kiểm soát COVID-19. Khẩu trang giúp giữ cho các giọt hô hấp của quý vị ở bên trong, trong khi vẫn ngăn chặn các giọt bắn từ người khác ở bên ngoài. Vắc-xin rất hiệu quả, giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19. 

Đảm bảo việc đeo khẩu trang của quý vị mang lại hiệu quả tốt nhất có thể, theo CDC:

 • Che kín mũi và miệng
 • Vừa khít với hai bên mặt mà không có khoảng trống
 • Có dây mũi bằng kim loại để ngăn không khí rò rỉ ra khỏi đỉnh khẩu trang.

Theo CDC, vắc-xin COVID-19 có thể được tiêm mà không liên quan đến thời điểm tiêm các vắc-xin khác, bao gồm vắc-xin cúm. Vắc-xin cúm và vắc-xin COVID-19 có thể được tiêm trong cùng một lần khám. CDC cho biết tiêm vắc-xin cúm thường quy là một dịch vụ chăm sóc phòng ngừa quan trọng cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn (bao gồm cả người mang thai) mà không nên bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19.

Các cơ quan y tế công cộng địa phương quyết định các khuyến nghị cho trường hợp phải cách ly. Theo CDC, cách ly được thực hiện để giữ cho người có thể đã tiếp xúc với COVID-19 tránh xa những người khác. Tiếp xúc được định nghĩa là ở cùng từ 15 phút trở lên trong phạm vi 6 feet với một cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp xúc. Bằng cách không đến nơi công cộng hoặc ở nhà, cách ly giúp ngăn ngừa lây lan bệnh trước khi một người biết họ có nhiễm bệnh hay không.

CDC đã xác định 2 nhóm người không cần cách ly khi tiếp xúc:

 • Quý vị đã tiêm đủ vắc-xin COVID-19 của mình.
 • Quý vị đã xác nhận mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua (có nghĩa là quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính theo phương thức xét nghiệm vi-rút)

Tìm hiểu thêm trên trang web của CDC

Theo CDC, cô lập được thực hiện để tách những người bị nhiễm COVID-19 khỏi những người không bị nhiễm bệnh. Những người thuộc diện cô lập phải ở nhà cho đến khi an toàn để họ ở gần người khác. Ở nhà, bất kỳ ai bị bệnh hoặc bị nhiễm bệnh phải tách biệt với những người khác, ở trong một "phòng nghỉ ốm" riêng và sử dụng phòng vệ sinh riêng nếu có thể. Thời gian cách ly phụ thuộc vào một số yếu tố. Xem xét các khuyến nghị của CDC về khi nào có thể kết thúc cách ly dựa trên tình huống.

Theo CDC, trong khi hầu hết mọi người đều khỏi COVID-19 trong vòng vài tuần kể từ khi mắc bệnh thì một vài người vẫn gặp phải một số tình trạng hậu COVID-19 kéo dài trong 4 tuần hoặc lâu hơn sau khi nhiễm bệnh. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy có từ 27 đến 33% bệnh nhân mắc COVID-19 và không được nhập viện đã có một số triệu chứng kéo dài, bất kể tuổi tác, tình trạng sức khỏe trước đây hay tình trạng nhiễm có nặng hay không. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ, CDC cho biết những tình trạng “kéo dài” này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, từ khó thở, mệt mỏi, đau khớp hay thay đổi tâm trạng cho đến những vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn như tổn thương đa tạng hay tình trạng tự miễn dịch. Vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh nặng do COVID-19. Thông tin bổ sung về hội chứng COVID-19 kéo dài có trên trang web của CDC.

Tôi có thể tiêm vắc-xin ở đâu?

Vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép đang được cung cấp rộng tãi tại các nhà thuốc bán lẻ, văn phòng bác sĩ, bệnh viện và các trung tâm y tế đủ điều kiện của liên bang. Nhiều nhà thuốc bán lẻ lớn đang chấp nhận bệnh nhân không cần hẹn trước, và các sự kiện tiêm chủng lớn hiện không còn yêu cầu phải đặt lịch hẹn trước.

Tìm tài nguyên vắc-xin COVID-19 trong khu vực của quý vị

Theo CDC, người lớn ở bất kỳ độ tuổi nào mắc một số bệnh lý nền đều tăng nguy cơ mắc bệnh nặng do vi-rút gây ra COVID-19. Bệnh nặng do COVID-19 được định nghĩa là nằm viện, được đưa vào ICU, đặt nội khí quản hoặc thở máy hoặc tử vong. UnitedHealthcare cam kết giúp đỡ các hội viên có nguy cơ cao của chúng tôi tìm các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa và tiêm vắc-xin.

UnitedHealthcare có thể hỗ trợ theo ba cách: 

1) khuyến khích tiêm vắc-xin qua email hoặc điện thoại, bao gồm Công cụ Tìm nguồn Vắc-xin của chúng tôi để giúp họ tìm nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa, 

2) thông báo và hỗ trợ lâm sàng thông qua chương trình quản lý chăm sóc của họ, hoặc

 3) thông báo và trợ giúp đặt lịch chủng ngừa thông qua những người hỗ trợ dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Thông qua các chương trình này, UnitedHealthcare khuyến khích chủng ngừa, giúp hội viên tìm nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa thông qua Công cụ Tìm nguồn Vắc-xin của chúng tôi và cung cấp dịch vụ chuyên chở hoặc nguồn lực cộng đồng, nếu thích hợp. Dịch vụ hỗ trợ chuyên chở thay đổi tùy theo các chương trình UnitedHealthcare. Chúng tôi khuyến khích hội viên nói chuyện với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ về việc khi nào cần chủng ngừa COVID-19.

UnitedHealthcare có các chương trình cụ thể để giúp loại bỏ các rào cản với việc chủng ngừa nhằm thiết lập lòng tin với việc chủng ngừa và hỗ trợ sự tiếp cận công bằng giữa các hội viên và các cộng đồng.

 • Để thiết lập lòng tin với việc chủng ngừa, chúng tôi đang áp dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên kiến thức chuyên sâu tập trung vào bồi dưỡng sự đồng cảm, truyền tải thông điệp phù hợp và hỗ trợ đúng người truyền tải thông tin chính xác.
 • Để hỗ trợ việc tiếp cận vắc-xin công bằng, dữ liệu và phân tích giúp chúng tôi hiểu được động lực cho sức khỏe dân cư; đồng thời định hướng các chiến lược gắn kết hội viên của chúng tôi. Điều này bao gồm: tập trung vào đúng các đối tác và kênh gắn kết, cũng như các chương trình chuyên chở và đặt lịch chủng ngừa nhằm hỗ trợ chủng ngừa cho những người dễ bị tổn thương nhất.
 • UnitedHealthcare cũng đang hỗ trợ các sáng kiến tập trung giúp chủng ngừa cho những người dễ bị tổn thương và thiệt thòi thông qua chương trình NGĂN CHẶN COVID-19 của chúng tôi và sáng kiến thí điểm chương trình Vaccine Community Connectors trong ngành bảo hiểm y tế.
 • Công bằng trong y tế cũng là trọng tâm trong cách chúng tôi kinh doanh. Năng lực trao đổi thông tin và kinh nghiệm của chúng tôi mang đến khả năng tiếp cận kỹ thuật số, hiểu biết về sức khỏe và thông tin liên lạc đa ngôn ngữ. Chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của chúng tôi, Empowering Health, mang đến các khoản hỗ trợ để tài trợ cho các tổ chức cộng đồng địa phương nhằm mở rộng tiếp cận y tế cho những người dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất.
   

UnitedHealthcare khuyến nghị hội viên nên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên sẵn có dành cho họ và được một chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyến nghị.

Chúng tôi cũng khuyến nghị hội viên nên thông báo cho bác sĩ của mình về việc chủng ngừa. Hồ sơ tiêm chủng kỹ thuật số UnitedHealthcare của hội viên có thể là một cách để hội viên chọn chia sẻ thông tin tiêm chủng của mình với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Hồ sơ kỹ thuật số UnitedHealthcare chưa có sẵn cho tất cả các hội viên, vì chúng tôi đang làm việc với chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa khác để giúp đảm bảo dữ liệu chủng ngừa COVID-19 của hội viên đã đầy đủ.   

Giống như vắc-xin cúm, các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa sẽ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 dựa trên tình trạng sẵn có. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa có thể không có tất cả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép tại địa điểm của họ. Nếu hội viên có thắc mắc, chúng tôi khuyến khích hội viên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Chuẩn bị cho buổi hẹn tiêm liều vắc-xin đầu tiên

Hãy mang theo thẻ ID hội viên UnitedHealthcare, và chuẩn bị sẵn để xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh của quý vị, chẳng hạn như bằng lái xe, để chứng minh nhận dạng.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc chuẩn bị cho buổi hẹn tiêm vắc-xin của mình trên trang web của CDC

 

Đối với nhiều hội viên, UnitedHealthcare sẽ trả phí cho nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa để tiêm vắc-xin. Ngoài ra, khi xuất trình thẻ bảo hiểm y tế của mình, hội viên đang giúp đảm bảo rằng họ sẽ có một hồ sơ kỹ thuật số về việc chủng ngừa COVID-19 thông qua tài khoản hội viên UnitedHealthcare trực tuyến của họ.

Nếu hội viên nhận được các dịch vụ bổ sung trong buổi hẹn chủng ngừa hoặc được chủng ngừa trong một lần thăm khám định kỳ tại văn phòng bác sĩ, hội viên có thể phải chi trả các khoản tiền đồng trả, tiền khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm hoặc chi phí chăm sóc ngoài mạng lưới, theo chương trình quyền lợi của họ. Nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa của hội viên không được tính phí quý vị cho dịch vụ theo dõi tiêu chuẩn, là khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút sau khi tiêm vắc-xin.

Dưới đây là 3những điểm chính từ CDC mà hội viên cần ghi nhớ khi họ chuẩn bị cho buổi hẹn chủng ngừa của họ:

 1. Bố trí thêm thời gian. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa của hội viên có thể sẽ theo dõi họ sau khi tiêm vắc-xin. Đây là trường hợp phản ứng dị ứng hiếm gặp. Vì vậy, các hội viên nên có kế hoạch bố trí thêm thời gian cho buổi hẹn chủng ngừa.
 2. Đặt lịch tiêm liều thứ hai. Hội viên nên lên kế hoạch trước cho liều thứ hai bằng cách đặt lịch hẹn tiêm liều vắc-xin thứ hai nếu có thể. Hội viên cũng có thể đăng ký nhận tin nhắn văn bản miễn phí thông qua VaxText của CDC để nhận lời nhắc về liều vắc-xin ngừa COVID-19 thứ hai của họ.
 3. Thẻ tiêm chủng phải được cất giữ ở nơi an toàn. Hội viên sẽ nhận được một thẻ chủng ngừa trong buổi hẹn cho biết loại vắc-xin họ đã tiêm, ngày và địa điểm tiêm vắc-xin. Chúng tôi đề nghị hội viên lưu giữ thẻ này ở nơi an toàn.

Nếu quý vị được tiêm một liều bổ sung, thẻ chủng ngừa của quý vị sẽ được cập nhật để phản ánh liều đó vào lần hẹn kế tiếp. Chúng tôi khuyến khích các hội viên mang theo thẻ chủng ngừa của họ.

 

Tiêm liều thứ hai

Mọi người sẽ cần phải tiêm cả hai liều trong vòng 3 đến 4 tuần để nhận được sự bảo vệ theo hướng dẫn từ nhà sản xuất. Mọi người nên đảm bảo cả hai liều được tiêm đều từ cùng một nhà sản xuất và được tiêm liều thứ hai càng gần với thời gian khuyến nghị càng tốt. Tuân thủ hướng dẫn về chủng ngừa từ nhà sản xuất:

Chúng tôi khuyến khích hội viên đặt lịch tiêm cả hai liều cùng lúc để đáp ứng các khung thời gian này và được bảo vệ khỏi COVID-19. Nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa cần hỗ trợ hội viên lên lịch cho liều thứ hai khi họ được tiêm liều đầu tiên và giúp họ biết khi nào cần tiêm liều thứ hai.

Hội viên cũng có thể đăng ký nhận tin nhắn văn bản miễn phí thông qua VaxText của CDC để nhận lời nhắc về liều vắc-xin ngừa COVID-19 thứ hai của họ

Tiêm thêm một liều vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson chưa được cấp phép. Chưa có khuyến nghị bắt đầu loạt tiêm vắc-xin khác. CDC và FDA đang tích cực làm việc để cung cấp hướng dẫn về điều này.

CDC và FDA đã cho phép tiêm thêm một liều vắc-xin ngừa COVID-19 đối với một số người bị suy giảm miễn dịch nhất định theo định nghĩa của CDC.

Những người đủ điều kiện tiêm mũi thứ ba được khuyến nghị tiêm mũi thứ ba tối thiểu 28 ngày sau liều thứ hai của vắc-xin hai liều, lý tưởng nhất là được tiêm cùng một nhà sản xuất như 2 mũi tiêm thứ nhất. Những người bị suy giảm miễn dịch và những người sống cùng họ cần tiếp tục đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách vật lý và rửa tay thường xuyên khi ở bên ngoài nhà của họ.

Tiêm thêm một liều vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson chưa được cấp phép. CDC và FDA đang tích cực làm việc để cung cấp hướng dẫn về điều này.

CDC khuyến nghị tiêm mũi tiêm tiếp theo trong loạt mũi tiêm càng gần thời gian theo khuyến nghị càng tốt. Tuân thủ hướng dẫn về chủng ngừa từ nhà sản xuất. Nếu một hội viên bỏ lỡ buổi hẹn chủng ngừa của họ hoặc ngoài thời gian được khuyến nghị, họ vẫn có thể được tiêm liều thứ hai mà không cần phải bắt đầu lại từ liều thứ nhất. Và ngay cả khi tiêm trễ, liều thứ hai vẫn sẽ giúp bảo vệ họ khỏi mắc COVID-19. Họ nên lên lịch cuộc hẹn tiếp theo với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa của mình càng sớm càng tốt.

Họ sẽ nhận được một thẻ chủng ngừa tại cuộc hẹn đầu tiên có chứa thông tin về nhà sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19, ngày tiêm vắc-xin lần đầu và thời điểm đến hạn tiêm liều thứ hai. Nếu họ không tìm thấy thẻ này, nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa có thể giúp họ biết đã được tiêm loại vắc-xin nào.

Hội viên nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa COVID-19. Họ sẽ giúp hội viên xác định bước tiếp theo tốt nhất để hoàn thành liệu trình vắc-xin COVID-19.

Liều chính bổ sung và liều tăng cường

Theo CDC, một số nhóm được phép tiêm mũi tăng cường COVID-19:

Nếu quý vị được tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, quý vị có thể được tiêm tăng cường nếu:

 • Đã ít nhất 5 tháng kể từ khi hoàn thành loạt mũi tiêm chính VÀ quý vị:
 • Từ 12 tuổi trở lên

Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể được tiêm tăng cường:

 • Pfizer-BioNTech*
 • Moderna
 • Janssen (J&J)

*Chỉ có thể sử dụng vắc-xin Pfizer-BioNTech là liều tăng cường ở những người từ 12-17 tuổi.

Nếu quý vị được tiêm vắc-xin COVID-19 Moderna, quý vị có thể được tiêm liều tăng cường nếu:

 • Đã ít nhất 5 tháng kể từ khi hoàn thành loạt mũi tiêm chính VÀ quý vị:
 • Từ 18 tuổi trở lên

Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể được tiêm tăng cường:

 • Moderna
 • Pfizer-BioNTech
 • Janssen (J&J)

Nếu quý vị được tiêm vắc-xin COVID-19 Janssen (J&J), quý vị có thể được tiêm tăng cường nếu:

 • Đã ít nhất 2 tháng kể từ khi hoàn thành loạt mũi tiêm chính VÀ quý vị:
 • Từ 18 tuổi trở lên

Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể được tiêm tăng cường:

 • Janssen (J&J)
 • Moderna
 • Pfizer-BioNTec
 • Janssen (J&J) – limited authorized use

If you received the Novavax COVID-19 vaccine, you are not eligible for booster doses.

2nd booster shot: CDC says certain immunocompromised individuals and people over the age of 50 who received an initial booster dose at least 4 months prior are eligible for another mRNA booster (Pfizer-BioNTech or Moderna).

Các cá nhân đủ điều kiện có thể chọn loại vắc-xin cho liều nhắc lại. Một số người có thể thích tiêm loại vắc-xin ban đầu hơn, và những người khác có thể thích tiêm mũi nhắc lại bằng vắc-xin khác. 

Các khuyến nghị của CDC hiện cho phép tiêm trộn và liều lượng phù hợp cho các mũi tiêm nhắc lại. Tuy nhiên, theo CDC, vắc-xin COVID-19 mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) được ưu tiên hơn vắc-xin COVID-19 Janssen để tiêm tăng cường. Những người đã tiêm loạt vắc-xin mRNA chính từ 18 tuổi trở lên, là những người không thể tiêm liều mRNA tăng cường có thể được tiêm liều vắc-xin Janssen tăng cường sau khi thảo luận về các lợi ích và nguy cơ.

Vắc-xin COVID-19 và mũi tăng cường được phân phối rộng rãi tại các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng, bao gồm các nhà thuốc bán lẻ, phòng khám bác sĩ và các hệ thống y tế khác.

Tìm nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho khu vực của quý vị.

Liều chính bổ sung được dùng cho những người có hệ miễn dịch bị suy giảm từ vừa phải đến nặng. Liều chính bổ sung của vắc-xin COVID-19 mRNA nhằm cải thiện phản ứng của người bị suy giảm miễn dịch với loạt mũi tiêm vắc-xin chính của họ. Một mũi tiêm nhắc lại được tiêm khi một người đã hoàn thành loạt mũi tiêm chính (là 3 liều vắc-xin nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch) để tăng cường hoặc khôi phục bảo vệ chống lại COVID-19 có thể đã giảm theo thời gian.

Liều chính bổ sung

Theo CDC, nếu quý vị đã được tiêm loạt mũi tiêm chính vắc-xin mRNA COVID-19 của Pfizer-BioNTech (từ 12 tuổi trở lên) hoặc Moderna (từ 18 tuổi trở lên) và có hệ miễn dịch bị suy giảm từ trung bình đến nặng, quý vị cần phải tiêm liều vắc-xin COVID-19 mRNA chính bổ sung ít nhất 28 ngày sau liều thứ hai.

Hiện tại, CDC không khuyến nghị tiêm liều chính bổ sung nếu quý vị đã tiêm vắc-xin COVID-19 liều đơn J&J/Janssen.

Tiêm Tăng cường

Những người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch đã được tiêm liều chính vắc-xin COVID-19 của J&J/Janssen cũng cần được tiêm một mũi tăng cường vắc-xin COVID-19 ít nhất 2 tháng sau liều chính.

Những người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch nặng đã được tiêm loạt mũi tiêm chính vắc-xin COVID-19 mRNA, và vắc-xin mRNA chính bổ sung có thể được tiêm mũi tăng cường 6 tháng sau khi hoàn thành loạt mũi tiêm vắc xin chính.

Nếu quý vị được tiêm mũi tăng cường, quý vị có tùy chọn để tiêm cùng một sản phẩm vắc-xin COVID-19 như loạt mũi tiêm chính, hoặc quý vị có thể tiêm một loại vắc-xin COVID-19 khác. Quý vị có thể thích tiêm loại vắc-xin ban đầu hơn hoặc quý vị cũng có thể tiêm mũi tăng cường bằng vắc-xin khác. Các khuyến nghị của CDC hiện cho phép tiêm trộn và liều lượng phù hợp cho các mũi tiêm nhắc lại. Tuy nhiên, theo CDC, vắc-xin COVID-19 mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) được ưu tiên hơn vắc-xin COVID-19 Janssen để tiêm tăng cường. Những người đã tiêm loạt vắc-xin mRNA chính từ 18 tuổi trở lên, là những người không thể tiêm liều mRNA tăng cường có thể được tiêm liều vắc-xin Janssen tăng cường sau khi thảo luận về các lợi ích và nguy cơ. Quý vị có thể cân nhắc các lợi ích và nguy cơ của mỗi sản phẩm và thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về sản phẩm vắc-xin COVID-19 nào là loại thuốc tăng cường phù hợp nhất cho quý vị.

A booster dose using any COVID-19 vaccine is not currently authorized for people ages 6–17 years who receive a Moderna primary series or people ages 18 years and older who receive a Novavax primary series.

Các cá nhân đủ điều kiện có thể chọn loại vắc-xin cho liều nhắc lại. Một số người có thể thích tiêm loại vắc-xin ban đầu hơn, và những người khác có thể thích tiêm mũi nhắc lại bằng vắc-xin khác. Các khuyến nghị của CDC hiện cho phép tiêm trộn và liều lượng phù hợp cho các mũi tiêm nhắc lại. 

Tuy nhiên, theo CDC, vắc-xin COVID-19 mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) được ưu tiên hơn vắc-xin COVID-19 Janssen để tiêm tăng cường. Những người đã tiêm loạt vắc-xin mRNA chính từ 18 tuổi trở lên, là những người không thể tiêm liều mRNA tăng cường có thể được tiêm liều vắc-xin Janssen tăng cường sau khi thảo luận về các lợi ích và nguy cơ.

Vắc-xin được sử dụng cho liều chính bổ sung phải giống với vắc-xin được sử dụng cho loạt mũi tiêm chính. Nếu sản phẩm vắc-xin mRNA được dùng trong hai liều đầu tiên không sẵn có hoặc không được biết, có thể dùng sản phẩm vắc-xin COVID-19 mRNA.

CDC khuyến nghị nên tiêm liều chính bổ sung của vắc-xin COVID-19 mRNA ít nhất 28 ngày sau liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech hoặc vắc-xin COVID-19 Moderna cho những người bị suy giảm miễn dịch.

Để giúp đảm bảo sự an toàn của quý vị, CDC khuyến nghị quý vị nên chia sẻ thẻ tiêm chủng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để họ có thể xác nhận quý vị đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện thích hợp.

Hướng dẫn hiện tại là nếu một hội viên đã tiêm vắc-xin COVID-19 trước khi cấy ghép tế bào tạo máu (HCT) hoặc liệu pháp tế bào T CAR, thì cần tiêm lặp lại loạt mũi tiêm chính ít nhất là 3 tháng sau khi cấy ghép.

Sau khi quý vị chủng ngừa

Tác dụng phụ của vắc-xin là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể quý vị đang xây dựng sự bảo vệ. Như với các loại vắc-xin khác và theo CDC, người tiêm đã báo cáo một số tác dụng phụ với các vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt. Tác dụng phụ phổ biến nhất là đau cánh tay. Những tác dụng phụ khác có thể giống như cúm và thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hoạt động hàng ngày. Nhưng những tác dụng phụ này sẽ hết sau vài ngày. Quý vị có thể tìm hiểu thêm trên trang web của CDC.

Nếu quý vị bị đau hoặc khó chịu sau khi tiêm vắc-xin, hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về việc dùng thuốc không cần kê đơn, chẳng hạn như ibuprofen hoặc acetaminophen, để giúp giảm các triệu chứng của quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng dịch vụ thăm khám ảo để kết nối với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm trao đổi về các triệu chứng của quý vị.

Trong trường hợp cấp cứu, quý vị nên gọi 911 hoặc đến bệnh viện gần nhất.

Nếu quý vị bị tác dụng phụ gây khó chịu hoặc không mất đi, quý vị nên báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa hoặc người chăm sóc chính của quý vị. Quý vị cũng nên thông báo cho CDC theo số 1-800-822-7967. Đó là vì CDC và FDA tiếp tục theo dõi sự an toàn của vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép và FDA phê duyệt. Quý vị cũng có thể sử dụng ứng dụng di động v-safe của CDC mà sẽ giúp quý vị theo dõi các tác dụng phụ và nhận lời nhắc tiêm liều thứ hai. 

Theo CDC, nếu quý vị được tiêm vắc-xin Janssen trong vòng 3 tuần qua, nguy cơ bị cục máu đông và mức tiểu cầu thấp của quý vị sẽ rất thấp. Tuy nhiên, hãy cảnh giác với các triệu chứng có thể có của hiện tượng đông máu kèm mức tiểu cầu thấp, thường xảy ra trong vòng 3 tuần sau khi tiêm vắc-xin. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây phát triển:

 • Đau đầu dữ dội
 • Đau lưng
 • Nhìn mờ
 • Ngất xỉu
 • Co giật
 • Đau dữ dội ở bụng hoặc dạ dày
 • Đau dữ dội ở ngực
 • Sưng chân
 • Khó thở
 • Các đốm đỏ nhỏ trên da (đốm xuất huyết)
 • Bầm tím hoặc chảy máu mới hoặc dễ bị

Nếu quý vị có thắc mắc khác, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Quý vị cũng có thể sử dụng dịch vụ thăm khám từ xa để kết nối với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Để truy cập 24/7 thăm khám ảo theo yêu cầu thông qua một nhà cung cấp được chỉ định tại quốc gia, hãy đăng nhập vào tài khoản UnitedHealthcare trực tuyến của quý vị. Chia sẻ phí tổn cho lần thăm khám ảo sẽ theo chương trình quyền lợi của quý vị.

Phí tổn này tù thuộc mỗi chương trình. Nếu quý vị mới chỉ được tiêm một liều của loại vắc-xin hai liều, hãy tiếp tục đeo khẩu trang, giãn cách vật lý và rửa tay thường xuyên để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19.

Hướng dẫn của CDC thay đổi khi một người được tiêm vắc-xin đầy đủ, có nghĩa là sau 2 tuần kể từ khi quý vị đã tiêm liều thứ hai của vắc-xin hai liều hoặc sau khi tiêm vắc-xin Janssen một liều. Theo CDC, những người được tiêm vắc-xin đầy đủ có thể quay trở lại nhiều hoạt động họ đã làm trước đại dịch mà không cần phải đeo khẩu trang hay giãn cách. Yêu cầu đeo khẩu trang có thể khác nhau tùy theo hướng dẫn của tiểu bang, địa phương hoặc ngành kinh doanh.

Để giúp bảo vệ quý vị và những người khác khỏi COVID-19, bao gồm biến thể Delta, CDCHiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (pdf) khuyến nghị những người đã chủng ngừa đầy đủ tuân theo những hướng dẫn sau đây:

 • Đeo khẩu trang ở những khu vực công cộng trong nhà và không gian ngoài trời đông đúc ở những nơi có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao hoặc rất nhiều.
 • Đeo khẩu trang và tuân theo các hướng dẫn an toàn sức khỏe cộng đồng khác nếu quý vị hoặc ai đó trong gia đình quý vị chưa được tiêm vắc-xin, có hệ miễn dịch bị suy yếu hoặc có bệnh nền.
 • Đeo khẩu trang trong tất cả các trường học trong nhà, bất kể tình trạng tiêm chủng.
 • Đeo khẩu trang trong 14 ngày, hoặc cho đến khi quý vị nhận được kết quả xét nghiệm âm tính hoàn toàn, khi ở khu vực trong nhà ở nơi công cộng nếu quý vị tiếp xúc với người có thể bị nhiễm COVID-19; lần xét nghiệm COVID-19 đầu tiên cần được thực hiện trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày sau khi tiếp xúc.

Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ cũng xác nhận việc đeo khẩu trang giúp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19. Họ khuyến nghị tất cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên đều nên đeo khẩu trang. 

Tiếp tục tuân theo mọi yêu cầu đeo khẩu trang tùy theo hướng dẫn của tiểu bang, địa phương hoặc ngành kinh doanh. Tham khảo hướng dẫn của CDC để biết hướng dẫn đầy đủ về an toàn sức khỏe cộng đồng.

Tìm hiểu những điều mà quý vị cần biết về đeo khẩu trang và lựa chọn các hoạt động an toàn hơn.

Không, CDC và FDA không khuyến cáo quý vị làm xét nghiệm kháng thể hoặc xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.

Nếu quý vị đã tiếp xúc gần với ai đó nhiễm COVID-19 và quý vị thuộc một trong các nhóm sau đây, quý vị không cần phải cách ly.

 • Quý vị đã tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19 của mình.
 • Quý vị đã mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua (nghĩa là quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính bằng xét nghiệm vi-rút).
 1. Quý vị có thể tự báo cáo thông tin chủng ngừa COVID-19 của mình để nhận hồ sơ vắc-xin kỹ thuật số trong tài khoản bảo mật của quý vị tại myuhc.com hoặc medicare.uhc.com.
 2. Quý vị cũng có thể tiếp tục sử dụng thẻ CDC của mình làm bằng chứng chủng ngừa.
 3. Quý vị cũng có thể kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa để xem liệu họ có hồ sơ chủng ngừa kỹ thuật số cho quý vị hay không.

UnitedHealthcare cũng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tiểu bang và các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa khác để giúp các hội viên có thể xem chính xác và đáng tin cậy tình trạng chủng ngừa COVID-19 của mình thông qua tài khoản hội viên UnitedHealthcare bảo mật của quý vị (myuhc.com hoặc medicare.uhc.com). Cho đến khi nhận được thông tin chủng ngừa đáng tin cậy của hội viên tại UnitedHealthcare, thông tin chủng ngừa sẽ không được cung cấp cho các hội viên.

Quý vị có thể tìm thấy hồ sơ chủng ngừa COVID-19 kỹ thuật số trong tài khoản hội viên UnitedHealthcare của quý vị. Hồ sơ này có thể hữu ích cho quý vị để đi làm, tham dự các sự kiện hoặc thực hiện các hoạt động khác mà có thể yêu cầu hồ sơ chủng ngừa COVID-19. 

Nếu hồ sơ của quý vị không được hiển thị, quý vị có thể chọn tự báo cáo về việc chủng ngừa thông qua tài khoản hội viên UnitedHealthcare của quý vị. Hồ sơ này có thể được in hoặc chia sẻ theo cách quý vị muốn. Nếu chúng tôi nhận được dữ liệu chủng ngừa cập nhật từ nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa, dữ liệu tự báo cáo của quý vị sẽ được thay thế bằng thông tin của nhà cung cấp.    

Tại thời điểm này, UnitedHealthcare không có hồ sơ chủng ngừa COVID-19 cho tất cả các hội viên. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tiểu bang và nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa để truy cập thông tin chủng ngừa để các hội viên của chúng tôi có hồ sơ kỹ thuật số đáng tin cậy.

Hồ sơ kỹ thuật số của quý vị không nhằm thay thế Thẻ Hồ sơ Chủng ngừa COVID-19 chính thức của CDC. Tiếp tục cất giữ hồ sơ đó ở nơi an toàn phòng khi quý vị cần.

Chúng tôi khuyến khích quý vị thông báo cho bác sĩ của mình về việc quý vị tiêm chủng. Hồ sơ chủng ngừa kỹ thuật số UnitedHealthcare của quý vị là một cách để quý vị có thể chọn chia sẻ thông tin chủng ngừa của mình với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu hồ sơ kỹ thuật số của quý vị không chính xác bằng cách gọi đến số điện thoại trên thẻ bảo hiểm của quý vị 

Chúng tôi khuyên quý vị nên giữ thẻ tiêm chủng của mình ở nơi an toàn. Quý vị có thể muốn cân nhắc chụp ảnh hoặc quét thẻ tiêm chủng của mình làm bản sao dự phòng. 

Hồ sơ chủng ngừa của quý vị, có thể có sẵn thông qua tài khoản myUHC.com/communityplan trực tuyến của quý vị, mà cũng có thể hữu ích trong những trường hợp hội viên cần xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa. Nếu hiện tại quý vị không có bằng chứng này, quý vị có thể tự báo cáo việc chủng ngừa của mình để có bằng chứng chủng ngừa kỹ thuật số để sử dụng và chia sẻ theo ý muốn của mình.

Để giúp đảm bảo sự an toàn của quý vị, CDC khuyến nghị quý vị nên chia sẻ thẻ tiêm chủng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để họ có thể xác nhận quý vị đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện thích hợp.

Chi phí và bao trả bảo hiểm

 • Các chương trình Medicare: Quý vị sẽ phải trả $0 chia sẻ phí tổn khi tiêm vắc-xin tại nhà cung cấp dịch vụ trong lẫn ngoài mạng lưới trong suốt giai đoạn khẩn cấp quốc gia về y tế công cộng. Các nhà cung cấp sẽ không yêu cầu quý vị thanh toán, trả trước hoặc sau khi quý vị nhận vắc-xin.
 • Đối với các hội viên Medicaid trong chương trình UnitedHealthcare Community Plans: Quý vị sẽ phải trả $0 chia sẻ phí tổn cho vắc-xin tại cả nhà cung cấp dịch vụ trong lẫn ngoài mạng lưới trong suốt giai đoạn khẩn cấp quốc gia về y tế công cộng. Có thể áp dụng các biến thể và quy định theo tiểu bang trong thời gian này. Vui lòng xem lại trang web của tiểu bang quý vị để biết thông tin mới nhất. Nếu không có hướng dẫn cụ thể cho tiểu bang, các hướng dẫn của chương trình Unitedhealthcare sẽ được áp dụng.

Đối với những người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng, theo định nghĩa của CDC, họ sẽ được bao trả cho liều vắc-xin COVID-19 thứ ba với chia sẻ phí tổn là $0.

Nếu quý vị được tiêm một loại vắc-xin COVID-19 trong lần thăm khám định kỳ tại văn phòng bác sĩ, nơi quý vị trao đổi về các nhu cầu sức khỏe khác, quý vị có thể phải trả chia sẻ phí tổn cho lần thăm khám tại văn phòng, theo chương trình quyền lợi của quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ. Tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ có chia sẻ phí tổn là $0 trong khoảng thời gian nêu trên.

Nguồn lực bổ sung về COVID-19


Giữ an toàn và khỏe mạnh

Điều quan trọng là phải tuân theo các hướng dẫn y tế công cộng để giúp quý vị luôn khỏe mạnh, đặc biệt là nếu quý vị chưa được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Hãy bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19 bằng cách tuân theo các bước đơn giản sau:

 • Đeo khẩu trang
 • Tiếp tục duy trì khoảng cách vật lý
 • Tránh đám đông
 • Rửa tay

Truy cập trang web của CDC để biết thông tin về cuộc sống sau khi tiêm vắc-xin

Đồng thời, hãy nhớ tiếp tục tham gia các cuộc hẹn khám với bác sĩ của quý vị, như các buổi khám sức khỏe hàng năm và chăm sóc điều trị tình trạng lo lắng, trầm cảm và cô đơn. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cũng cung cấp dịch vụ thăm khám từ xa để giúp quý vị nhận được chăm sóc cần thiết.

Tài nguyên Hữu ích

Quý vị muốn tìm hiểu thêm? Dưới đây là các nguồn lực lâm sàng từ các cơ quan khác nhau để giúp tìm hiểu về các vắc-xin ngừa COVID-19.

Nhận thức về gian lận vắc-xin

Hãy cảnh giác với hành vi gian lận. Nếu ai đó gọi điện, nhắn tin hoặc email cho quý vị hứa hẹn rằng quý vị sẽ được tiếp cận vắc-xin khi trả một khoản phí, đừng chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính của quý vị.

 • Không ai được yêu cầu quý vị trả tiền để được ghi tên vào danh sách tiêm vắc-xin
 • Không ai được yêu cầu quý vị trả tiền để được tiếp cận sớm một loại vắc-xin

UnitedHealthcare sẽ chỉ yêu cầu thông tin bảo mật từ quý vị thông qua tài khoản hội viên được bảo vệ bằng mật khẩu của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thông tin về quyền lợi của quý vị

Hãy gọi đến số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị hoặc đăng nhập vào tài khoản sức khỏe của quý vị.

1 Nếu quý vị nhận được các dịch vụ bổ sung trong buổi hẹn chủng ngừa, quý vị có thể phải chi trả các khoản đồng trả, khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm hoặc chi phí ngoài mạng lưới, theo chương trình quyền lợi của quý vị.

2Những điều quan trọng cần biết về vắc-xin ngừa COVID-19, trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ngày 27 tháng 2 năm 2021.

3 Luôn tuân thủ hướng dẫn về chủng ngừa từ nhà sản xuất. 

4 CDC khuyến nghị những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại từ trung bình đến nặng sẽ được tiêm thêm một liều vắc-xin COVID-19 mRNA ít nhất 28 ngày sau liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 Comirnaty của Pfizer-BioNTech hoặc vắc-xin COVID-19 Moderna.

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này mô tả các yêu cầu của liên bang và chính sách quốc gia của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình. 

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software