Health Plans for Delaware

Chúng tôi cung cấp 1 health plan tại Delaware

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H3113-011

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H3113-011

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Monthly Plan Premium


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

  • Bảo hiểm nha khoa

    $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

  • Health Products Card

    Up to $860 loaded onto your card to buy health products you may need.

  • Bảo Hiểm Nhãn Khoa

    Annual exam and $250 credit every 2 years for eyewear.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software