Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Dành cho Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Đối tượng hội đủ điềukiện tham gia chương trình sức khỏe nhu cầu đặc biệt kép là ai?

Nếu quý vị trả lời “có” cho tất cả những câu hỏi dưới đây, quý vị có khả năng tham gia một chương trình sức khỏe hội đủ điều kiện kép. Các chương trình này còn có tên gọi là các chương trình yêu cầu đặc biệt kép. (Tìm hiểu thêm về các chương trình sức khỏe hội đủ điều kiện kép.)

Quý vị đang có Medicaid hoặc được hỗ trợ tài chính?

Chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid dành cho tiểu bang của quý vị được quản lý bởi chính quyền bang của quý vị. Các quy tắc để hội đủ điều kiện nhận Medicaid tùy thuộc vào bang của quý vị. Quý vị có nhận được hỗ trợ tài chính như thu nhập an sinh bổ sung (SSI) không? Nếu quý vị có thu nhập thấp, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho Medicaid.

Để biết liệu quý vị có thể nhận được Medicaid tại bang của mình, hãy kiểm tra với cơ quan Medicaid của bang. Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” cho mỗi chương trình sức khỏe của chúng tôi. Để xem các chương trình chúng tôi cung cấp tại khu vực của quý vị, vui lòng tìm kiếm các chương trình có tại tiểu bang của quý vị.

Quý vị có Medicare Phần A và B không?

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia điều hành bởi chính quyền liên bang. Chương trình này dành cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi có khuyết tật nhất định. Để hội đủ điều kiện nhận Medicare, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm.

Quý vị có sống trong khu vực cung cấp dịch vụ của Chương Trình không?

Loại chương trình hội đủ điều kiện ghép mà quý vị có thể nhận được còn tùy thuộc vào nơi cư trú của quý vị. Để tìm một chương trình UnitedHealthcare Dual Complete®, vui lòng tìm kiếm các chương trình trong tiểu bang của quý vị.  

Vui lòng lưu ý: Nếu quý vị bị suy thận giai đoạn cuối (ESRD), chúng tôi sẽ có những yêu cầu cụ thể để xem xét quý vị có hội đủ điều kiện tham gia chương trình hội đủ điều kiện kép hay không. Nếu quý vị ở trong trường hợp như vậy, vui lòng nói chuyện với một chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare để thảo luận về tình trạng đặc biệt của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software