Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Trung tâm Tài nguyên

Thông tin hữu ích dành cho các đối tượng có Medicaid và Medicare

Quyền lợi

Tìm hiểu về các quyền lợi của chương trình sức khỏe kép và cách chương trình được thiết kế để giúp cho các đối tượng có Medicaid và Medicare.

Điều kiện hội đủ

Các điều kiện cần thiết để có thể tham gia một chương trình sức khỏe kép là gì? Dưới đây là một số nguồn thông tin dành cho các đối tượng với Medicaid và Medicare.

Ghi danh

Quý vị hoặc người mà quý vị biết có bảo hiểm Medicaid và Medicare không? Cách để đăng ký chương trình sức khỏe kép.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Quý vị cần thông tin cụ thể về các chương trình sức khỏe kép? Nhận câu trả lời cho Các câu hỏi thường dành cho đối tượng với Medicaid và Medicare.

Người chăm sóc

Các chủ đề dành cho các cá nhân/tổ chức đang chăm sóc cho các đối tượng có cả Medicaid và Medicare.

Tài nguyên nổi bật

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software