Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Các câu hỏi thường gặp cho những người có cả Medicaid và Medicare

Thường được hỏi nhất

Các chương trình bảo hiểm y tế UnitedHealthcare được cung cấp bởi United Healthcare Insurance Company và các chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi (và các công ty bảo hiểm tư nhân khác) làm việc với các cơ quan của tiểu bang và liên bang để cung cấp bảo hiểm y tế được chính phủ tài trợ. Chúng tôi không trực thuộc Medicare. Chúng tôi làm việc với các Trung tâm về Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) và nhiều chính quyền tiểu bang để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho những đối tượng nhận Medicare & Medicaid. Tìm hiểu thêm về các Medicare.

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép (hay còn được gọi là chương trình bảo hiểm y tế kép hay gọi tắt là D-SNP) dành cho những đối tượng đủ tiêu chuẩn cho cả Medicare và Medicaid. Chương trình bảo hiểm y tế kép kết hợp với chương trình bảo hiểm y tế Medicaid của quý vị. Quý vị vẫn giữ nguyên các quyền lợi Medicaid của mình. Các chương trình bảo hiểm y tế kép bao trả cho các lần thăm khám bác sĩ, nằm viện và thuốc theo toa đủ điều kiện.1 Đối với những người có đủ điều kiện, chương trình bảo hiểm y tế kép có thể cung cấp nhiều quyền lợi y tế hơn là chương trình Original Medicare và chương trình Part D riêng biệt.

Các chương trình bảo hiểm y tế kép:

 • Được thiết kế dành cho những người cần giúp đỡ thêm vì tình trạng khuyết tật, độ tuổi và/hoặc tình trạng sức khỏe
 • Cung cấp nhiều quyền lợi hơn Original Medicare1
 • Được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân như UnitedHealthcare
 • Không phát sinh thêm chi phí

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

(Ngay cả khi quý vị có phí bảo hiểm - đó là khoản tiền quý vị phải trả cho bảo hiểm - quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thu nhập thấp để giảm bớt chi phí.) Tìm hiểu thêm về các chương trình nhu cầu đặc biệt kép. 

Trong tất cả các tiểu bang, Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các đối tượng thu nhập thấp, các gia đình và trẻ em, phụ nữ có thai, người già, và những đối tượng có khuyết tật. Tại một số tiểu bang, Medicaid bảo hiểm cho tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới một mức thu nhập nhất định.

Những yêu cầu chính xác để hội đủ điều kiện hưởng Medicaid phụ thuộc vào nơi quý vị sống. Để tìm xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid tại tiểu bang của mình, hãy truy cập trang web về Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Sau đó kiểm tra các yêu cầu hội đủ điều kiện.

Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” cho mỗi chương trình sức khỏe mà Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp. Để xem các chương trình có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.  

Medicaid là một chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý theo cấp độ tiểu bang bởi từng chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên, các chính quyền tiểu bang không thực sự cung cấp bảo hiểm sức khỏe. Các chính quyền tiểu bang ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm tư nhân như UnitedHealthcare để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các bên hưởng lợi của Medicaid và các chương trình chăm sóc sức khỏe chính phủ khác. Các chương trình sức khỏe được chính phủ tài trợ của chúng tôi vận hành dưới cái tên Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare.

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia điều hành bởi chính quyền liên bang. Chương trình này dành cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi có khuyết tật nhất định. Tìm hiểu thêm về các Medicare.

Medicaid là một chương trình của liên bang và tiểu bang cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người đủ điều kiện. Mỗi tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng của mình, nhưng chính phủ liên bang có các quy tắc mà tất cả các tiểu bang phải tuân theo. Chính phủ liên bang cũng cấp ít nhất một nửa số tiền tài trợ cho các yêu cầu Medicaid của họ. Tìm hiểu thêm về Medicaid là gì và những dịch vụ Medicaid bao trả.

Không. Không cần giới thiệu để được chăm sóc từ bất kỳ bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng khám nào trong mạng lưới.

Các chương trình kép của chúng tôi thường bao trả các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và thường quy mà quý vị không cần phải trả thêm phí. Chúng tôi cũng trợ giúp việc điều phối các quyền lợi của Medicaid. Các quyền lợi tiêu chuẩn khác thường được chương trình kép của chúng tôi bao trả bao gồm:

 • Nha khoa
 • Thị giác
 • Thính giác
 • Hỗ trợ chuyên chở
 • Đường dây nóng của Y tá]
 • Và nhiều quyền lợi và tính năng khác1

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Thông tin cơ bản về Medicaid

Nếu quý vị đã đăng ký một chương trình kép UnitedHealthcare và quý vị không còn hội đủ điều kiện hưởng Medicaid, chúng tôi sẽ giữ quý vị lại trong vòng 6 tháng. Trong thời gian này, quý vị sẽ phải thanh toán phần chia sẻ chi phí Medicare ví dụ như các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, các khoản khấu trừ và phí bảo hiểm. Nếu quý vị không lấy lại được quyền lợi hưởng Medicaid của mình đến cuối tháng thứ 6, quý vị sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình kép của chúng tôi.

Tuy nhiên, nhớ rằng quý vị có thể đăng ký vào một chương trình kép bất cứ lúc nào. Nếu quý vị lấy lại được bảo hiểm Medicaid, chỉ cần nói chuyện với chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare để đăng ký lại.

Mỗi tiểu bang quản lý chương trình Medicaid của riêng mình nên những dịch vụ Medicaid bảo trả có thể thay đổi giữa các tiểu bang. Nhưng có một số dịch vụ mà mọi tiểu bang đều phải bao trả trong chương trình Medicaid của họ theo luật liên bang. Đây được gọi là quyền lợi bắt buộc. Các tiểu bang cũng có thể chọn cung cấp các quyền lợi khác theo Medicaid. Đây được gọi là quyền lợi tùy chọn.

Các quyền lợi Medicaid bắt buộc bao gồm:

 • Chăm sóc nội trú tại bệnh viện
 • Chăm sóc điều dưỡng chuyên môn ngắn hạn hoặc chăm sóc tại cơ sở phục hồi chức năng cho bệnh nhân nội trú
 • Dịch vụ bác sĩ
 • Chăm sóc bệnh viện hoặc phòng khám ngoại trú
 • Các dịch vụ phòng thí nghiệm và chụp X-quang
 • Chăm sóc sức khỏe tại nhà ngắn hạn (do cơ quan chăm sóc sức khỏe tại gia cung cấp)
 • Dịch vụ cứu thương
 • Thuốc theo toa dành cho những người không được Medicare bao trả

Các quyền lợi tùy chọn do một số tiểu bang cung cấp có thể bao gồm:

 • Khám mắt và kính mắt
 • Kiểm tra thính lực và thiết bị trợ thính
 • Chăm sóc răng miệng
 • Sàng lọc phòng ngừa
 • Vật lý trị liệu (ngoài những gì được cung cấp theo Medicare)
 • Chuyên chở không khẩn cấp đến và rời khỏi nơi điều trị y tế
 • Một số thuốc theo toa không được Medicare bao trả
 • Một số loại thuốc không theo đơn, bao gồm một số loại vitamin nhất định
 • Chăm sóc nắn bóp cột sống

Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid thanh toán toàn bộ chi phí cho các dịch vụ được bao trả, vì vậy những người có Medicaid không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng hoặc bất kỳ khoản khấu trừ nào. Nhưng có một số ngoại lệ và quy tắc khác nhau theo từng tiểu bang. Trong một số trường hợp nhất định, nếu ai đó có phúc lợi An sinh Xã hội, một số tiền nhỏ có thể được lấy từ phúc lợi này để giúp trang trải chi phí của bảo hiểm Medicaid.

Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid là bên trả tiền cuối cùng. Điều đó có nghĩa là Medicaid sẽ thanh toán sau khi mọi bên trả tiền khác đã thanh toán phần chia sẻ chi phí của mình cho các dịch vụ được cung cấp. Ví dụ, nếu quý vị có Medicare hoặc bất kỳ loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tư nhân nào, Medicaid sẽ luôn là bên thanh toán thứ cấp. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ gửi hóa đơn cho bên trả tiền chính trước và Medicaid sẽ trả phần còn lại. Đó là lý do tại sao những người ghi danh Medicaid phải cho biết họ có các nguồn bảo hiểm khác hay không.

Khi quý vị nộp đơn đăng ký tham gia chương trình Medicaid, quý vị cần điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký. Mỗi tiểu bang khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau về Medicaid. Quý vị có thể cần phải có nhiều loại giấy tờ, ví dụ như:

Thông tin cá nhân

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình (tên, ngày sanh và số An Sinh Xã Hội)
 • Bằng chứng về tư cách công dân

Thông tin tài chính

 • Thông tin về tiền thuê nhà hoặc thế chấp
 • Chi phí (các tiện ích, trông trẻ, v.v.)
 • Thông tin về phương tiện
 • Bảng kê khai ngân hàng
 • Thu nhập (cuống chi phiếu lương)

Thông tin y tế

 • Bằng chứng về tình trạng khuyết tật hoặc hồ sơ y tế trình bày tình trạng bệnh lý kéo dài
 • Các hóa đơn y tế gần đây

Quý vị sẽ cần đăng ký thông qua cơ quan của tiểu bang quản lý chương trình Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Nếu có thắc mắc, hoặc để xem Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp những chương trình sức khỏe nào tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi UHCCommunityPlan.com.

Medicaid + Medicare

Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho hàng triệu người, bao gồm đối tượng người trưởng thành thu nhập thấp đủ điều kiện, trẻ em, phụ nữ có thai, người trưởng thành cao niên và người khuyết tật. Medicaid được chính quyền liên bang và tiểu bang kết hợp tài trợ. Medicare là một chương trình liên bang. Chương trình này cung cấp bảo hiểm cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi hội đủ điều kiện do có khuyết tật. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa Medicaid và Medicare.

Có. Một số người đủ điều kiện tham gia cả Medicare lẫn Medicaid. Những đối tượng này được hưởng Medicare do độ tuổi (từ 65 tuổi trở lên) hoặc là người khuyết tật. Họ cũng được hưởng Medicaid vì đáp ứng các yêu cầu của Medicaid tại tiểu bang sinh sống. Những đối tượng có hội đủ điều kiện hưởng đồng thời Medicare và Medicaid được gọi là “hội đủ điều kiện kép”. Tìm hiểu thêm về việc có cả bảo hiểm Medicare và Medicaid.

Medicare và Medicaid là hai chương trình tách biệt bao gồm các yêu cầu hội đủ điều kiện khác nhau.

Để hội đủ điều kiện hưởng Medicare, quý vị cần phải:

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc các tình trạng đặc biệt khác
 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục

Để đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang, quý vị cần phải:

 • Dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác
 • Tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
 • Nhận Hỗ trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị
 • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài

Tuân thủ Điều luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, hầu hết các tiểu bang chọn mở rộng bảo hiểm Medicaid để bao gồm tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới 65 tuổi. Các tiểu bang khác có thể lựa chọn làm như thế bất cứ lúc nào. Rất nhiều người kinh ngạc khi biết rằng họ hội đủ điều kiện. Vì vậy quý vị nên kiểm tra điều kiện của mình.

Để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid trong tiểu bang của mình, hãy truy cập trang web của chúng tôi về Medicaid trong tiểu bang của quý vị. Sau đó kiểm tra các yêu cầu hội đủ điều kiện.

Điều luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền đã tạo ra một văn phòng mới thuộc các Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS). Văn phòng Điều phối Medicare-Medicaid đảm bảo người đã đăng ký kép vào cả Medicare và Medicaid có toàn quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, liên tục. Mục đích là để hai chương trình này có thể hoạt đồng đồng thời và hiệu quả hơn nhằm cải thiện hoạt động chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp hơn.

Các chương trình Medicaid có thể hỗ trợ Medicare bằng cách chi trả một số chi phí Medicare nhất định. Và bằng cách bao trả các quyền lợi không được Medicare cung cấp, ví dụ như là về thính giác, vận chuyển, nhãn khoa, nha khoa và chăm sóc dài hạn.

Chương trình Nhu cầu đặc biệt kép (đủ điều kiện kép)

“Hội đủ điều kiện kép” mô tả đối tượng có hội đủ điều kiện hưởng đồng thời cả Medicare và Medicaid. Những đối tượng này hội hội đủ điều kiện của cả hai chương trình, vì thể họ được gọi là “hội đủ điều kiện kép.”

Chương trình bảo hiểm sức khỏe kép cung cấp các quyền lợi và dịch vụ mà thường không được cung cấp qua Medicare hoặc Medicaid. Với một chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị có thể duy trì những quyền lợi Medicaid của mình, và quý vị sẽ nhận thêm nhiều quyền lợi hơn so với Original Medicare với lệ phí bảo hiểm chương trình chỉ thấp bằng $0. Chương trình bảo hiểm y tế kép UnitedHealthcare bao gồm một loạt các quyền lợi và tính năng bổ sung.1

Chương trình của chúng tôi có thể bao trả:

 • Chăm sóc nha khoa thường quy
 • Tín dụng để mua các sản phẩm OTC và hàng tạp hóa được bao trả
 • Kiểm tra mắt, và khoản tín dụng để mua kính đeo mắt
 • Kiểm tra thính giác, và khoản tín dụng cho các thiết bị trợ thính
 • Và nhiều dịch vụ khác

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Chương trình bảo hiểm y tế kép còn bao gồm dịch vụ điều phối chăm sóc. Đấy là một cánh tay trợ giúp đắc lực - đặc biệt đối với những đối tượng có các nhu cầu y tế phức tạp. Chương trình giúp quản lý các bác sĩ, các chuyên gia y tế và dịch vụ chăm sóc dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm về các quyền lợi của chương trình bảo hiểm y tế kép

Vui lòng lưu ý, chương trình y tế kép mà UnitedHealthcare cung cấp, và các quyền lợi cụ thể kèm theo, có thể thay đổi tùy vào nơi sinh sống của quý vị. Để biết thêm chi tiết về chương trình kép có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com. 

1. Quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang mình không? (Nếu có, quý bị sẽ có một thẻ Medicaid tiểu bang.)

Quý vị dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác.

 • Quý vị tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
 • Nhận Hỗ trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị
 • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài

2. Quý vị có Medicare Phần A và B không?

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc các tình trạng đặc biệt khác
 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục

3. Quý vị có sống ở một khu vực có các chương trình kép không?

Một chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare có thể cho quý vị biết liệu quý vị có ở trong khu vực dịch vụ hay không. Hoặc, để xem các chương trình có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các chương trình nhu cầu đặc biệt kép không còn giai đoạn ghi danh đặc biệt không giới hạn. Vẫn có Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt Kép (Special Enrollment Period, SEP) cho 9 tháng đầu năm. Những người đủ điều kiện có thể ghi danh hoặc thay đổi chương trình 3 tháng một lần. Những thay đổi về việc ghi danh sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

LƯU Ý: Điều quan trọng là phải nhớ rằng để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị phải xác nhận lại cho Medicaid hàng năm. Miễn là quý vị vẫn đủ điều kiện, chương trình sức khỏe kép của quý vị sẽ tự động gia hạn hàng năm. Tìm hiểu thêm về việc ghi danh chương trình bảo hiểm kép

Xem các chương trình UnitedHealthcare trong khu vực của quý vị.

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm sử dụng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp nhất đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Trung tâm Tài nguyên
Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software