Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Các câu hỏi thường gặp cho những người có cả Medicaid và Medicare

Thường được hỏi nhất

Các chương trình bảo hiểm y tế UnitedHealthcare được cung cấp bởi United Healthcare Insurance Company và các chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi (và các công ty bảo hiểm tư nhân khác) làm việc với các cơ quan của tiểu bang và liên bang để cung cấp bảo hiểm y tế được chính phủ tài trợ. Chúng tôi không trực thuộc Medicare. Chúng tôi làm việc với các Trung tâm về Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) và nhiều chính quyền tiểu bang để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho những đối tượng nhận Medicare & Medicaid. Tìm hiểu thêm về các Medicare.

Chương trình Dual Special Needs Plans (hay còn được gọi là chương trình bảo hiểm y tế kép hay gọi tắt là D-SNP) dành cho những đối tượng đủ tiêu chuẩn cho cả Medicare và Medicaid. Chương trình bảo hiểm y tế kép kết hợp với chương trình bảo hiểm y tế Medicaid của quý vị. Quý vị vẫn giữ nguyên các quyền lợi Medicaid của mình. Các chương trình bảo hiểm y tế kép bao trả cho các lần thăm khám bác sĩ, nằm viện và thuốc theo toa đủ điều kiện.1 Đối với những người có đủ điều kiện, chương trình bảo hiểm y tế kép có thể cung cấp nhiều quyền lợi y tế hơn là chương trình Original Medicare và chương trình Part D riêng biệt.

Các chương trình bảo hiểm y tế kép:

 • Được thiết kế dành cho những người cần giúp đỡ thêm vì tình trạng khuyết tật, độ tuổi và/hoặc tình trạng sức khỏe
 • Cung cấp nhiều quyền lợi hơn Original Medicare1
 • Được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân như UnitedHealthcare
 • Không phát sinh thêm chi phí

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

(Ngay cả khi quý vị có phí bảo hiểm - đó là khoản tiền quý vị phải trả cho bảo hiểm - quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thu nhập thấp để giảm bớt chi phí.) Tìm hiểu thêm về các chương trình Dual Special Needs Plans.

Trong tất cả các tiểu bang, Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các đối tượng thu nhập thấp, các gia đình và trẻ em, phụ nữ có thai, người già, và những đối tượng có khuyết tật. Tại một số tiểu bang, Medicaid bảo hiểm cho tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới một mức thu nhập nhất định.

Những yêu cầu chính xác để hội đủ điều kiện hưởng Medicaid phụ thuộc vào nơi quý vị sống. Để tìm xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid tại tiểu bang của mình, hãy truy cập trang web về Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Sau đó kiểm tra các yêu cầu hội đủ điều kiện.

Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” cho mỗi chương trình sức khỏe mà Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp. Để xem các chương trình có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.  

Medicaid là một chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý theo cấp độ tiểu bang bởi từng chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên, các chính quyền tiểu bang không thực sự cung cấp bảo hiểm sức khỏe. Các chính quyền tiểu bang ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm tư nhân như UnitedHealthcare để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các bên hưởng lợi của Medicaid và các chương trình chăm sóc sức khỏe chính phủ khác. Các chương trình sức khỏe được chính phủ tài trợ của chúng tôi vận hành dưới cái tên Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare.

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia điều hành bởi chính quyền liên bang. Chương trình này dành cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi có khuyết tật nhất định. Tìm hiểu thêm về các Medicare.

Medicaid là một chương trình của liên bang và tiểu bang cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người đủ điều kiện. Mỗi tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng của mình, nhưng chính phủ liên bang có các quy tắc mà tất cả các tiểu bang phải tuân theo. Chính phủ liên bang cũng cấp ít nhất một nửa số tiền tài trợ cho các yêu cầu Medicaid của họ. Tìm hiểu thêm về Medicaid là gì và những dịch vụ Medicaid bao trả.

Không. Không cần giới thiệu để được chăm sóc từ bất kỳ bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng khám nào trong mạng lưới.

Các chương trình kép của chúng tôi thường bao trả các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và thường quy mà quý vị không cần phải trả thêm phí. Chúng tôi cũng trợ giúp việc điều phối các quyền lợi của Medicaid. Các quyền lợi tiêu chuẩn khác thường được chương trình kép của chúng tôi bao trả bao gồm:

 • Nha khoa
 • Thị giác
 • Thính giác
 • Hỗ trợ chuyên chở
 • Đường dây nóng của Y tá]
 • Và nhiều quyền lợi và tính năng khác1

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Các hội viên trong Chương trình Dual Special Needs Plans, D-SNP) có thể tham gia, chuyển đổi hoặc hủy ghi danh chương trình 1 lần trong mỗi giai đoạn ghi danh kéo dài 3 tháng. Các giai đoạn này là từ tháng 1 đến tháng 3; từ tháng 4 đến tháng 6; và từ tháng 7 đến tháng 9.

Nếu quý vị thực hiện thay đổi, thay đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Quý vị cũng có thể thay đổi phạm vi bảo hiểm của mình trong Giai đoạn Ghi danh Hàng năm từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12. Nếu vậy, thay đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Tìm hiểu thêm về giai đoạn ghi danh vào Medicare.

Điều phối các quyền lợi (Coordination of benefits, COB) áp dụng cho những người có bảo hiểm ở nhiều chương trình y tế. COB đề cập đến chương trình nào là bên thanh toán chính (thứ nhất) và chương trình nào là bên thanh toán phụ. Bên thanh toán chính điều phối cung cấp tất cả các quyền lợi của chương trình y tế. Bên thanh toán phụ bao trả những chi phí và quyền lợi mà bên thanh toán chính không bao trả.

Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) là một loại chương trình Medicare Advantage. Như vậy, D-SNP điều phối cung cấp các quyền lợi của cả Medicare và Medicaid. Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid bao trả các quyền lợi và chi phí D-SNP không bao trả. D-SNP cũng điều phối quản lý chăm sóc, quản lý bệnh và các dịch vụ lâm sàng khác.

UnitedHealthcare Community Plan phục vụ các hội viên đủ điều kiện tham gia Medicaid hoặc cả Medicaid và Medicare tại 42 tiểu bang và District of Columbia.*

UnitedHealthcare cung cấp các chương trình Medicaid tại các tiểu bang sau đây:
Arizona, California, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Bắc Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare cung cấp Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) tại các tiểu bang sau đây**:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, Colorado, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Missouri, Mississippi, Montana, Bắc Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, Tây Virginia, Wyoming

*Kể từ tháng 2 2022
**Không áp dụng ở tất cả các quận

Danh mục tìm kiếm trực tuyến của chúng tôi giúp dễ dàng tìm kiếm các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và cơ sở chăm sóc trong mạng lưới gần quý vị. Chỉ cần nhập mã ZIP của quý vị. Sau đó, quý vị có thể tìm kiếm theo tên bác sĩ, loại hình chăm sóc, cơ sở, dịch vụ và phương pháp điều trị để tìm chính xác những điều quý vị cần.

Thông tin cơ bản về Medicaid

Nếu quý vị đã đăng ký một chương trình kép UnitedHealthcare và quý vị không còn hội đủ điều kiện hưởng Medicaid, chúng tôi sẽ giữ quý vị lại trong vòng 6 tháng. Trong thời gian này, quý vị sẽ phải thanh toán phần chia sẻ chi phí Medicare ví dụ như các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, các khoản khấu trừ và phí bảo hiểm. Nếu quý vị không lấy lại được quyền lợi hưởng Medicaid của mình đến cuối tháng thứ 6, quý vị sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình kép của chúng tôi.

Tuy nhiên, nhớ rằng quý vị có thể đăng ký vào một chương trình kép bất cứ lúc nào. Nếu quý vị lấy lại được bảo hiểm Medicaid, chỉ cần nói chuyện với chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare để đăng ký lại.

Mỗi tiểu bang quản lý chương trình Medicaid của riêng mình nên những dịch vụ Medicaid bảo trả có thể thay đổi giữa các tiểu bang. Nhưng có một số dịch vụ mà mọi tiểu bang đều phải bao trả trong chương trình Medicaid của họ theo luật liên bang. Đây được gọi là quyền lợi bắt buộc. Các tiểu bang cũng có thể chọn cung cấp các quyền lợi khác theo Medicaid. Đây được gọi là quyền lợi tùy chọn.

Các quyền lợi Medicaid bắt buộc bao gồm:

 • Chăm sóc nội trú tại bệnh viện
 • Chăm sóc điều dưỡng chuyên môn ngắn hạn hoặc chăm sóc tại cơ sở phục hồi chức năng cho bệnh nhân nội trú
 • Dịch vụ bác sĩ
 • Chăm sóc bệnh viện hoặc phòng khám ngoại trú
 • Các dịch vụ phòng thí nghiệm và chụp X-quang
 • Chăm sóc sức khỏe tại nhà ngắn hạn (do cơ quan chăm sóc sức khỏe tại gia cung cấp)
 • Dịch vụ cứu thương
 • Thuốc theo toa dành cho những người không được Medicare bao trả

Các quyền lợi tùy chọn do một số tiểu bang cung cấp có thể bao gồm:

 • Khám mắt và kính mắt
 • Kiểm tra thính lực và thiết bị trợ thính
 • Chăm sóc răng miệng
 • Sàng lọc phòng ngừa
 • Vật lý trị liệu (ngoài những gì được cung cấp theo Medicare)
 • Chuyên chở không khẩn cấp đến và rời khỏi nơi điều trị y tế
 • Một số thuốc theo toa không được Medicare bao trả
 • Một số loại thuốc không theo đơn, bao gồm một số loại vitamin nhất định
 • Chăm sóc nắn bóp cột sống

Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid thanh toán toàn bộ chi phí cho các dịch vụ được bao trả, vì vậy những người có Medicaid không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng hoặc bất kỳ khoản khấu trừ nào. Nhưng có một số ngoại lệ và quy tắc khác nhau theo từng tiểu bang. Trong một số trường hợp nhất định, nếu ai đó có phúc lợi An sinh Xã hội, một số tiền nhỏ có thể được lấy từ phúc lợi này để giúp trang trải chi phí của bảo hiểm Medicaid.

Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid là bên trả tiền cuối cùng. Điều đó có nghĩa là Medicaid sẽ thanh toán sau khi mọi bên trả tiền khác đã thanh toán phần chia sẻ chi phí của mình cho các dịch vụ được cung cấp. Ví dụ, nếu quý vị có Medicare hoặc bất kỳ loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tư nhân nào, Medicaid sẽ luôn là bên thanh toán thứ cấp. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ gửi hóa đơn cho bên trả tiền chính trước và Medicaid sẽ trả phần còn lại. Đó là lý do tại sao những người ghi danh Medicaid phải cho biết họ có các nguồn bảo hiểm khác hay không.

Khi quý vị nộp đơn đăng ký tham gia chương trình Medicaid, quý vị cần điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký. Mỗi tiểu bang khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau về Medicaid. Quý vị có thể cần phải có nhiều loại giấy tờ, ví dụ như:

Thông tin cá nhân

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình (tên, ngày sanh và số An Sinh Xã Hội)
 • Bằng chứng về tư cách công dân

Thông tin tài chính

 • Thông tin về tiền thuê nhà hoặc thế chấp
 • Chi phí (các tiện ích, trông trẻ, v.v.)
 • Thông tin về phương tiện
 • Bảng kê khai ngân hàng
 • Thu nhập (cuống chi phiếu lương)

Thông tin y tế

 • Bằng chứng về tình trạng khuyết tật hoặc hồ sơ y tế trình bày tình trạng bệnh lý kéo dài
 • Các hóa đơn y tế gần đây

Quý vị sẽ cần đăng ký thông qua cơ quan của tiểu bang quản lý chương trình Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Nếu có thắc mắc, hoặc để xem Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp những chương trình sức khỏe nào tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi UHCCommunityPlan.com.

Có. Vì D-SNP là một chương trình Medicare Advantage, Medicare bao trả hầu hết các chi phí khi hội viên Medicare nhận được chăm sóc y tế. Một phần hoặc phần còn lại sẽ thuộc trách nhiệm thanh toán của hội viên. Chi phí này được biết là phí bảo hiểm, tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ. Đối với những người đang tham gia chương trình D-SNP, chương trình Medicaid của tiểu bang sẽ giúp thanh toán các chi phí này.  

Có, miễn là quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn đối với Medicaid tại tiểu bang của mình. Cho dù quý vị có được hưởng Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (Social Security Disability Insurance, SSDI) hay không thì điều này cũng không làm thay đổi điều kiện hội đủ hưởng Medicaid của quý vị. Được hưởng SSDI sẽ tự động đủ điều kiện hưởng Medicare, nhưng có một giai đoạn chờ. Quý vị có thể cần phải đợi 2 năm sau khi đủ điều kiện nhận quyền lợi khuyết tật An sinh Xã hội trước khi quý vị có thể nhận Medicare. Tìm hiểu thêm về quyền lợi khuyết tật An sinh Xã hội và Medicaid và Medicare.

Chương trình Medicaid ở mỗi tiểu bang do chính quyền tiểu bang điều hành cho tiểu bang đó. Mặc dù một số tiểu bang có thể cung cấp các chương trình Medicaid khác nhau, nhưng mỗi chương trình thường dành cho một đối tượng nhất định (chẳng hạn như trẻ em, gia đình hoặc người lớn có thu nhập thấp). Quý vị không thể thay đổi chương trình Medicaid của mình hoặc chuyển sang một chương trình Medicaid khác trừ khi tình hình cuộc sống của quý vị thay đổi. (Ví dụ, nếu quý vị kết hôn hoặc mang thai). Quý vị có thể nộp đơn tham gia Medicaid bất cứ lúc nào trong suốt cả năm. Tìm hiểu thêm về các chương trình Medicaid và khoản bao trả của Medicaid.

Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” cho mỗi chương trình sức khỏe mà Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp. Để xem các chương trình có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.

Medicaid + Medicare

Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho hàng triệu người, bao gồm đối tượng người trưởng thành thu nhập thấp đủ điều kiện, trẻ em, phụ nữ có thai, người trưởng thành cao niên và người khuyết tật. Medicaid được chính quyền liên bang và tiểu bang kết hợp tài trợ. Medicare là một chương trình liên bang. Chương trình này cung cấp bảo hiểm cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi hội đủ điều kiện do có khuyết tật. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa Medicaid và Medicare.

Có. Một số người đủ điều kiện tham gia cả Medicare lẫn Medicaid. Những đối tượng này được hưởng Medicare do độ tuổi (từ 65 tuổi trở lên) hoặc là người khuyết tật. Họ cũng được hưởng Medicaid vì đáp ứng các yêu cầu của Medicaid tại tiểu bang sinh sống. Những đối tượng có hội đủ điều kiện hưởng đồng thời Medicare và Medicaid được gọi là “hội đủ điều kiện kép”. Tìm hiểu thêm về việc có cả bảo hiểm Medicare và Medicaid.

Medicare và Medicaid là hai chương trình tách biệt bao gồm các yêu cầu hội đủ điều kiện khác nhau.

Để hội đủ điều kiện hưởng Medicare, quý vị cần phải:

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc các tình trạng đặc biệt khác
 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục

Để đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang, quý vị cần phải:

 • Dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác
 • Tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
  • Nhận Hỗ trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị
  • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài

Tuân thủ Điều luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, hầu hết các tiểu bang chọn mở rộng bảo hiểm Medicaid để bao gồm tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới 65 tuổi. Các tiểu bang khác có thể lựa chọn làm như thế bất cứ lúc nào. Rất nhiều người kinh ngạc khi biết rằng họ hội đủ điều kiện. Vì vậy quý vị nên kiểm tra điều kiện của mình.

Để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid trong tiểu bang của mình, hãy truy cập trang web của chúng tôi về Medicaid trong tiểu bang của quý vị. Sau đó kiểm tra các yêu cầu hội đủ điều kiện.

Điều luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền đã tạo ra một văn phòng mới thuộc các Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS). Văn phòng Điều phối Medicare-Medicaid đảm bảo người đã đăng ký kép vào cả Medicare và Medicaid có toàn quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, liên tục. Mục đích là để hai chương trình này có thể hoạt đồng đồng thời và hiệu quả hơn nhằm cải thiện hoạt động chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp hơn.

Các chương trình Medicaid có thể hỗ trợ Medicare bằng cách chi trả một số chi phí Medicare nhất định. Và bằng cách bao trả các quyền lợi không được Medicare cung cấp, ví dụ như là về thính giác, vận chuyển, nhãn khoa, nha khoa và chăm sóc dài hạn.

Giai đoạn Ghi Danh Mở của Medicare (Open Enrollment Period, OEP) diễn ra từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 hàng năm. Bất kỳ ai đã có bảo hiểm Medicare thuộc bất kỳ loại nào đều có thể thay đổi bảo hiểm của họ cho năm tới. Giai đoạn Ghi danh Mở của Medicare Advantage Open diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm. Chỉ những người đã tham gia chương trình Medicare Advantage mới có thể thực hiện thay đổi trong thời gian này. Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) là một loại chương trình Medicare Advantage nên có cùng giai đoạn ghi danh. Quý vị có thể nộp đơn tham gia Medicaid bất cứ lúc nào trong suốt cả năm. Không có giai đoạn ghi danh cho Medicaid hoặc CHIP (Bảo hiểm Y tế dành cho Trẻ em - Children’s Health Insurance). Tìm hiểu thêm về giai đoạn ghi danh vào Medicare.

Chương trình Dual Special Needs Plans/đủ điều kiện kép

“Hội đủ điều kiện kép” mô tả đối tượng có hội đủ điều kiện hưởng đồng thời cả Medicare và Medicaid. Những đối tượng này hội hội đủ điều kiện của cả hai chương trình, vì thể họ được gọi là “hội đủ điều kiện kép.”

Chương trình bảo hiểm sức khỏe kép cung cấp các quyền lợi và dịch vụ mà thường không được cung cấp qua Medicare hoặc Medicaid. Với một chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị có thể duy trì những quyền lợi Medicaid của mình, và quý vị sẽ nhận thêm nhiều quyền lợi hơn so với Original Medicare với lệ phí bảo hiểm chương trình chỉ thấp bằng $0. Chương trình bảo hiểm y tế kép UnitedHealthcare bao gồm một loạt các quyền lợi và tính năng bổ sung.1

Chương trình của chúng tôi có thể bao trả:

 • Chăm sóc nha khoa thường quy
 • Tín dụng để mua các sản phẩm OTC và hàng tạp hóa được bao trả
 • Kiểm tra mắt, và khoản tín dụng để mua kính đeo mắt
 • Kiểm tra thính giác, và khoản tín dụng cho các thiết bị trợ thính
 • Và nhiều dịch vụ khác

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Chương trình bảo hiểm y tế kép còn bao gồm dịch vụ điều phối chăm sóc. Đấy là một cánh tay trợ giúp đắc lực - đặc biệt đối với những đối tượng có các nhu cầu y tế phức tạp. Chương trình giúp quản lý các bác sĩ, các chuyên gia y tế và dịch vụ chăm sóc dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm về các quyền lợi của chương trình bảo hiểm y tế kép

Vui lòng lưu ý, chương trình y tế kép mà UnitedHealthcare cung cấp, và các quyền lợi cụ thể kèm theo, có thể thay đổi tùy vào nơi sinh sống của quý vị. Để biết thêm chi tiết về chương trình kép có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com. 

1. Quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang mình không? (Nếu có, quý bị sẽ có một thẻ Medicaid tiểu bang.)

Quý vị dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác.

 • Quý vị tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
 • Nhận Hỗ trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị
 • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài

2. Quý vị có Medicare Phần A và B không?

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc các tình trạng đặc biệt khác
 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục

3. Quý vị có sống ở một khu vực có các chương trình kép không?

Một chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare có thể cho quý vị biết liệu quý vị có ở trong khu vực dịch vụ hay không. Hoặc, để xem các chương trình có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.

Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) có Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt (Special Enrollment Period, SEP) đang diễn ra, kéo dài trong 9 tháng đầu năm. Những người đủ điều kiện có thể ghi danh hoặc thay đổi chương trình 3 tháng một lần. Những thay đổi về việc ghi danh sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

LƯU Ý: Điều quan trọng là phải nhớ rằng để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị phải xác nhận lại cho Medicaid hàng năm. Miễn là quý vị vẫn đủ điều kiện, chương trình sức khỏe kép của quý vị sẽ tự động gia hạn hàng năm. Tìm hiểu thêm về việc ghi danh chương trình bảo hiểm kép

Hội viên Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) phải đủ điều kiện nhận Medicaid.  Nếu một hội viên mất tư cách đủ điều kiện hưởng Medicaid, họ sẽ chuyển sang giai đoạn ân hạn. Tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm y tế, thời gian ân hạn này có thể là 30 ngày hoặc tối đa 6 tháng. Các hội viên vẫn có thể nhận được chăm sóc và dịch vụ thông qua chương trình bảo hiểm y tế của họ, và Medicare vẫn sẽ thanh toán cho hầu hết chăm sóc và quyền lợi được bao trả. Sự khác biệt duy nhất là, trong thời gian ân hạn, hội viên D-SNP sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí xuất túi. Đây có thể là các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và phí bảo hiểm mà Medicaid chịu trách nhiệm chi trả trước đó. Tìm hiểu thêm về mất tư cách đủ điều kiện tham gia D-SNP.

D-SNP là viết tắt của Dual Special Needs Plan. Chương trình này dành cho các đối tượng có thu nhập thấp, đủ điều kiện kép để hưởng cả Medicare và Medicaid. C-SNP là viết tắt của Chronic Special Needs Plan. Chương trình này dành cho những người có bệnh mãn tính. Các ví dụ bao gồm suy tim mãn tính, rối loạn tim mạch và tiểu đường. Tìm hiểu thêm về Medicare Special Needs Plans.

Medicare Phần D là bảo hiểm thuốc theo toa. Chương trình này bao trả một số loại thuốc theo toa không được Medicare Phần A và B bao trả. Chương trình Medicare Special Needs Plans (SNP) là một loại chương trình Medicare Advantage. Các chương trình bảo hiểm y tế kép bao gồm cả bảo hiểm thuốc. Nhưng nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào, quý vị sẽ muốn đảm bảo rằng thuốc của mình được chương trình bảo hiểm y tế kép chi trả trước khi ghi danh. Tìm hiểu thêm về bao trả thuốc theo toa của chương trình bảo hiểm y tế kép.

Nếu quý vị có tham gia Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP), có khả năng hầu hết các chi phí của quý vị sẽ được bao trả. Khi các hội viên Medicare nhận dịch vụ chăm sóc y tế, Medicare không bao trả toàn bộ các dịch vụ. Một phần hoặc phần còn lại sẽ thuộc trách nhiệm thanh toán của hội viên Medicare. Chi phí này được biết là phí bảo hiểm, tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ. Các chương trình Medicaid của tiểu bang giúp thanh toán chi phí này cho các cá nhân có thu nhập thấp. Nếu quý vị không có Medicaid, chi phí chính xác của quý vị có thể phụ thuộc vào chương trình quý vị chọn.

Có, Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP)hoạt động theo mạng lưới. Các chương trình này yêu cầu hội viên nhận chăm sóc và dịch vụ từ các bác sĩ hoặc bệnh viện trong mạng lưới Medicare SNP của họ. Mạng lưới SNP có quy mô và đối tượng phục vụ khác nhau. Các loại mạng lưới bao gồm:

 1. Mạng lưới bao gồm một khu vực cụ thể. Ví dụ: một mạng lưới có thể bao gồm toàn bộ tiểu bang, trong khi một mạng lưới khác bao gồm một quận. Thông thường, điều này có nghĩa là một khu vực có thể được phục vụ bởi nhiều hơn một mạng lưới.
 2. Mạng lưới xử lý một vấn đề sức khỏe nhất định, chẳng hạn như sa sút trí tuệ. Người chăm sóc cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân mắc một bệnh nhất định có thể tham gia mạng lưới.

Tìm hiểu thêm về cách tìm đúng bác sĩ khi quý vị có cả Medicaid và Medicare.

Cả hai Chương trình Dual Special Needs (D-SNP)và Medicare-Medicaid Plans (MMP) đều được thiết kế để giúp các cá nhân đủ điều kiện kép nhận chăm sóc dễ dàng hơn. Các chương trình này hợp lý hóa việc tiếp cận chăm sóc thông qua Medicare và Medicaid. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng. Với MMP, tất cả các quyền lợi Medicare và Medicaid được cung cấp thông qua 1 chương trình y tế duy nhất. Với chương trình D-SNP, các hội viên vẫn giữ nguyên chương trình Medicaid cùng tất cả các quyền lợi Medicaid tương tự như hiện nay. Ngoài ra, họ có chương trình Medicare Advantage riêng, thường cung cấp cho họ nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Một sự khác biệt khác là chỉ những người đủ điều kiện kép hoàn toàn mới có thể ghi danh vào MMP, trong khi đó cả những người đủ điều kiện kép hoàn toàn và một phần đều có thể được nhận D-SNP. Tìm hiểu thêm về các quyền lợi Medicaid với D-SNP.

Có. Bảo hiểm nha khoa* là một trong nhiều quyền lợi bổ sungmà quý vị có thể nhận được miễn phí với Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) từ UnitedHealthcare. Ngoài khám răng và vệ sinh răng miệng định kỳ, quý vị cũng có thể nhận được trợ cấp cho các dịch vụ nha khoa. Khoản trợ cấp này có thể giúp thanh toán cho nhiều dịch vụ chăm sóc nha khoa, chẳng hạn như trám răng, chữa ống tủy, cấy ghép răng và các dịch vụ nha khoa khác. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm nha khoa D-SNP dành cho những người có Medicaid và Medicare.

*Các quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình và khu vực dịch vụ. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Có. Hỗ trợ chuyên chở* là một trong nhiều quyền lợi bổ sungmà quý vị có thể nhận được miễn phí với Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) từ UnitedHealthcare. Quý vị sẽ được nhận một số chuyến đi một chiều để quý vị có thể sử dụng cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị cần đến khám với người chăm sóc hoặc đến nhà thuốc để lấy thuốc theo toa, quý vị có thể được chuyên chở miễn phí lượt đi và lượt về. Tìm hiểu thêm về hỗ trợ chuyên chở D-SNP cho những người có Medicaid và Medicare.

*Các quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình và khu vực dịch vụ. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Có. Bảo hiểm nhãn khoa* là một trong nhiều quyền lợi bổ sungmà quý vị có thể nhận được miễn phí với Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) từ UnitedHealthcare. Ngoài khám mắt định kỳ, bảo hiểm nhãn khoa của quý vị cũng có thể cung cấp cho quý vị hàng trăm đô la tín dụng để chi trả cho kính mắt. Số tiền này còn có thể giúp quý vị thanh toán cho một cặp mắt kính hoặc kính sát tròng mới. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm nhãn khoa D-SNP dành cho những người có Medicaid và Medicare.

*Các quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình và khu vực dịch vụ. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Có. Ghi danh tham gia Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) là theo tiểu bang. D-SNP được cung cấp ở hầu hết các tiểu bang, nhưng không phải tất cả các tiểu bang. Ngoài ra, các loại D-SNP hiện có (và các quyền lợi mà mỗi chương trình cung cấp) có thể thay đổi tùy thuộc vào quận nơi quý vị sinh sống. Quý vị có thể sử dụng trường tìm kiếm ở dưới cùng của trang để xem những chương trình nào có sẵn trong khu vực của quý vị. Nếu quý vị không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi và trao đổi với một trong các đại lý được cấp phép của chúng tôi. Họ sẽ giải thích tất cả các lựa chọn và giúp quý vị tìm được chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép phù hợp với quý vị.

Xem các chương trình UnitedHealthcare tại khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm sử dụng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp nhất đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software