Những Câu Hỏi Thường Gặp

Nhận câu trả lời cho Các câu hỏi thường dành cho đối tượng với Medicaid và Medicare.

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia điều hành bởi chính quyền liên bang. Chương trình này dành cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi có khuyết tật nhất định.

Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ, bao gồm đối tượng người trưởng thành thu nhập thấp hội đủ điều kiện, trẻ em, phụ nữ có thai, người trưởng thành cao niên và người khuyết tật. Medicaid được chính quyền liên bang và tiểu bang kết hợp tài trợ. Medicare là một chương trình liên bang. Chương trình này cung cấp bảo hiểm cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi hội đủ điều kiện do có khuyết tật.

Medicare Advantage Plans (còn được biết là Medicare Part C) cung cấp một lựa chọn khác thay thế cho chương trình Original Medicare (còn được biết đến là Medicare Parts A và B). Medicare Advantage (MA) Plans thay thế khoản bảo hiểm của quý vị theo chương trình Phần A và B, và đôi khi bao gồm khoản bảo hiểm bổ sung. Chúng thường (nhưng không phải luôn luôn) bao gồm một mạng lưới cụ thể các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể sử dụng để nhận được các dịch vụ chăm sóc, đôi khi ở mức chi phí thấp hơn.

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép (hay còn được gọi là chương trình bảo hiểm y tế kép, Dual special needs plans hay gọi tắt là DSNP) dành cho những người đủ tiêu chuẩn cho cả Medicare và Medicaid. Chương trình bảo hiểm y tế kép kết hợp với chương trình bảo hiểm y tế Medicaid của quý vị. Quý vị vẫn giữ nguyên các quyền lợi Medicaid của mình. Các chương trình bảo hiểm y tế kép bao trả cho các lần thăm khám bác sĩ, lưu trú tại bênh viện và các loại thuốc kê toa đủ điều kiện. Đối với những người hội đủ điều kiện, chương trình y tế kép có thể cung cấp nhiều quyền lợi y tế hơn là chương trình Original Medicare và chương trình Part D riêng biệt.

Các chương trình bảo hiểm y tế kép:

 • Chương trình này được thiết kế dành cho những người cần giúp đỡ thêm vì tình trạng khuyết tật, độ tuổi và/hoặc
  tình trạng sức khỏe.
 • Cung cấp nhiều quyền lợi hơn Original Medicare.
 • Được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân như UnitedHealthcare.
 • Không phát sinh thêm chi phí.  

(Ngay cả khi quý vị có phí bảo hiểm - đó là khoản tiền quý vị phải trả cho bảo hiểm - quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thu nhập thấp để giảm bớt chi phí.)

Chương trình bảo hiểm sức khỏe kép cung cấp các quyền lợi và dịch vụ mà thường không được cung cấp qua Medicare hoặc Medicaid. Với một chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị có thể duy trì những quyền lợi Medicaid của mình, và sẽ nhận thêm quyền lợi so với Original Medicare mà không phải trả thêm phí.

Chương trình bảo hiểm y tế kép UnitedHealthcare bao gồm một loạt các quyền lợi và tính năng bổ sung.1

Chương trình của chúng tôi có thể bao trả:

 • Chăm sóc nha khoa thường quy
 • Các khoản tín dụng để mua hàng trăm sản phẩm chăm sóc sức khỏe
 • Kiểm tra mắt, và khoản tín dụng để mua kính đeo mắt
 • Kiểm tra thính giác, và khoản tín dụng cho các thiết bị trợ thính
 • Và nhiều dịch vụ khác

Chương trình bảo hiểm y tế kép còn bao gồm dịch vụ điều phối chăm sóc. Đấy là một cánh tay trợ giúp đắc lực - đặc biệt đối với những đối tượng có các nhu cầu y tế phức tạp. Chương trình giúp quản lý các bác sĩ, các chuyên gia y tế và dịch vụ chăm sóc dễ dàng hơn.

1 Vui lòng lưu ý, chương trình kép mà UnitedHealthcare cung cấp và các quyền lợi nhất định kèm theo, có thể thay đổi tùy vào nơi sinh sống của quý vị. Để biết thêm chi tiết về chương trình kép có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.

Có. Một số đối tượng được hưởng đồng thời Medicare và Medicaid. Những đối tượng này được hưởng Medicare do độ tuổi (từ 65 tuổi trở lên) hoặc là người khuyết tật. Họ cũng được hưởng Medicaid vì đáp ứng các yêu cầu của Medicaid tại tiểu bang sinh sống. Những đối tượng có hội đủ điều kiện hưởng đồng thời Medicare và Medicaid được gọi là “hội đủ điều kiện kép”.

“Hội đủ điều kiện kép” mô tả đối tượng có hội đủ điều kiện hưởng đồng thời cả Medicare và Medicaid. Những đối tượng này hội hội đủ điều kiện của cả hai chương trình, vì thể họ được gọi là “hội đủ điều kiện kép.”

Medicaid là một chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý theo cấp độ tiểu bang bởi từng chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên, các chính quyền tiểu bang không thực sự cung cấp bảo hiểm sức khỏe. Các chính quyền tiểu bang ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm tư nhân như UnitedHealthcare để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các bên hưởng lợi của Medicaid và các chương trình chăm sóc sức khỏe chính phủ khác. Các chương trình sức khỏe được chính phủ tài trợ của chúng tôi vận hành dưới cái tên Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare.

Các chương trình sức khỏe United Healthcare được cung cấp bởi Công ty Bảo hiểm United Healthcare. Chúng tôi (và các công ty bảo hiểm tư nhân khác) làm việc với các cơ quan của tiểu bang và liên bang để cung cấp bảo hiểm sức khỏe được chính phủ tài trợ. Chúng tôi không trực thuộc Medicare. Chúng tôi làm việc với các Trung tâm về Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) và nhiều chính quyền tiểu bang để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho những đối tượng nhận Medicare & Medicaid.

Quý vị sẽ cần đăng ký thông qua cơ quan của tiểu bang quản lý chương trình Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Nếu có thắc mắc, hoặc để xem Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp những chương trình sức khỏe nào tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi UHCCommunityPlan.com.

Khi quý vị nộp đơn đăng ký tham gia chương trình Medicaid, quý vị cần điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký. Mỗi tiểu bang khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau về Medicaid. Quý vị có thể cần phải có nhiều loại giấy tờ, ví dụ như:

Thông tin cá nhân

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình (tên, ngày sanh và số An Sinh Xã Hội)
 • Bằng chứng về tư cách công dân

Thông tin tài chính

 • Thông tin về tiền thuê nhà hoặc thế chấp
 • Chi phí (các tiện ích, trông trẻ, v.v.)
 • Thông tin về phương tiện
 • Bảng kê khai ngân hàng
 • Thu nhập (cuống chi phiếu lương)

Thông tin y tế

 • Bằng chứng về tình trạng khuyết tật hoặc hồ sơ y tế trình bày tình trạng bệnh lý kéo dài
 • Các hóa đơn y tế gần đây

Trong tất cả các tiểu bang, Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các đối tượng thu nhập thấp, các gia đình và trẻ em, phụ nữ có thai, người già, và những đối tượng có khuyết tật. Tại một số tiểu bang, Medicaid bảo hiểm cho tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới một mức thu nhập nhất định.

Những yêu cầu chính xác để hội đủ điều kiện hưởng Medicaid phụ thuộc vào nơi quý vị sống. Để tìm xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid tại tiểu bang của mình, hãy truy cập trang web về Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Sau đó kiểm tra các yêu cầu hội đủ điều kiện.

Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” cho mỗi chương trình sức khỏe mà Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp. Để xem các chương trình có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.

Điều luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền đã tạo ra một văn phòng mới thuộc các Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS). Văn phòng Điều phối Medicare-Medicaid đảm bảo người đã đăng ký kép vào cả Medicare và Medicaid có toàn quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, liên tục. Mục đích là để hai chương trình này có thể hoạt đồng đồng thời và hiệu quả hơn nhằm cải thiện hoạt động chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp hơn.

Các chương trình Medicaid có thể hỗ trợ Medicare bằng cách chi trả một số chi phí Medicare nhất định. Và bằng cách bao trả các quyền lợi không được Medicare cung cấp, ví dụ như là về thính giác, vận chuyển, nhãn khoa, nha khoa và chăm sóc dài hạn.

Medicare và Medicaid là hai chương trình tách biệt bao gồm các yêu cầu hội đủ điều kiện khác nhau.

Để hội đủ điều kiện hưởng Medicare, quý vị cần phải:

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và hội đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc tình trạng đặc biệt khác.
 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục.

Để hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang, quý vị cần phải.

 • Dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác.
 • Tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
  • Nhận Hỗ trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị.
  • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài.

Tuân thủ Điều luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, hầu hết các tiểu bang chọn mở rộng bảo hiểm Medicaid để bao gồm tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới 65 tuổi. Các tiểu bang khác có thể lựa chọn làm như thế bất cứ lúc nào. Rất nhiều người kinh ngạc khi biết rằng họ hội đủ điều kiện. Vì vậy quý vị nên kiểm tra điều kiện của mình.

Để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid trong tiểu bang của mình, hãy truy cập trang web của chúng tôi về Medicaid trong tiểu bang của quý vị. Sau đó kiểm tra các yêu cầu hội đủ điều kiện.

1. Quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang mình không? (Nếu có, quý bị sẽ có một thẻ Medicaid tiểu bang.)

Quý vị dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác.

 • Quý vị tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
  • Nhận Hỗ trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị.
  • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài.

2. Quý vị có Medicare Phần A và B không?

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và hội đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc các tình trạng đặc biệt khác.
 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục.

3. Quý vị có sống ở một khu vực có các chương trình kép không?

Một chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare có thể cho quý vị biết liệu quý vị có ở trong khu vực dịch vụ hay không. Hoặc, để xem các chương trình có tại khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang chủ của chúng tôi tại địa chỉ UHCCommunityPlan.com.

4. Quý vị có đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe không?

Thông thường, quý vị sẽ không hội đủ điều kiện để tham gia chương trình kép nếu quý vị bị suy thận giai đoạn cuối, hay còn gọi là bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD). Nếu quý vị ở trong trường hợp như vậy, vui lòng nói chuyện với một chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare để thảo luận về tình trạng đặc biệt của quý vị.

Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng Một, 2020 DSNP sẽ không còn thời hạn đăng ký đặc biệt không giới hạn nữa. Những thay đổi về việc đăng ký sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

LƯU Ý: Điều quan trọng là nhớ rằng để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị phải xác nhận lại cho Medicaid hàng năm. Miễn là quý vị vẫn đủ điều kiện, chương trình sức khỏe kép của quý vị sẽ tự động gia hạn hàng năm.

 

Không. Không cần giới thiệu để được chăm sóc từ bất kỳ bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng khám nào trong mạng lưới.

Nếu quý vị đã đăng ký một chương trình kép UnitedHealthcare và quý vị không còn hội đủ điều kiện hưởng Medicaid, chúng tôi sẽ giữ quý vị lại trong vòng 6 tháng. Trong thời gian này, quý vị sẽ phải thanh toán phần chia sẻ chi phí Medicare ví dụ như các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, các khoản khấu trừ và phí bảo hiểm. Nếu quý vị không lấy lại được quyền lợi hưởng Medicaid của mình đến cuối tháng thứ 6, quý vị sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình kép của chúng tôi.

Tuy nhiên, nhớ rằng quý vị có thể đăng ký vào một chương trình kép bất cứ lúc nào. Nếu quý vị lấy lại được bảo hiểm Medicaid, chỉ cần nói chuyện với chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare để đăng ký lại.

Các chương trình kép của chúng tôi thường bao trả các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và thường quy mà quý vị không cần phải trả thêm phí. Chúng tôi cũng trợ giúp việc điều phối các quyền lợi của Medicaid. Các quyền lợi tiêu chuẩn khác thường được chương trình kép của chúng tôi bao trả bao gồm:

 • Nha khoa
 • Thị giác
 • Thính giác
 • Hỗ trợ chuyên chở
 • NurseLine™ 24h
 • Và nhiều quyền lợi và tính năng khác

Xem các chương trình UnitedHealthcare trong khu vực của quý vị.

Xin lưu ý: Loại chương trình đủ điều kiện kép mà quý vị có thể nhận được còn tùy thuộc vào nơi cư trú của quý vị. Để tìm một chương trình UnitedHealthcare Dual Complete®, vui lòng tìm kiếm các chương trình trong tiểu bang của quý vị. 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Nhận Hướng Dẫn về Chương Trình Kép của Quý Vị

Yêu cầu của quý vị đã được gửi thành công.

Cảm ơn, Hướng dẫn của quý vị đang được thực hiện.

Các bài viết liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software