Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Gia hạn Medicaid có nghĩa là hàng triệu người có thể mất quyền lợi của họ

Đã đăng: Ngày 12 tháng 7 năm 2022

Ngày cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng 10 năm 2022

Gia hạn Medicaid là gì?

Cho dù quý vị gọi đó là gia hạn Medicaid, tái xét Medicaid hay tái chứng nhận Medicaid, thì đều có nghĩa như nhau. Đó là khi những người nhận quyền lợi Medicaid phải tái chứng nhận hoặc gia hạn bảo hiểm của họ. Để làm được như vậy, họ cần chứng minh rằng họ vẫn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để nhận các quyền lợi Medicaid tại tiểu bang của họ. Ở hầu hết các tiểu bang, người thụ hưởng Medicaid cần phải gia hạn hàng năm.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

 Mọi thông tin quý vị cần biết về Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

COVID-19 đã khiến nhu cầu gia hạn Medicaid bị tạm dừng

Đại dịch COVID-19 đã gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian này, yêu cầu người nhận Medicaid gia hạn hàng năm đã tạm dừng. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do đại dịch đã được kéo dài nhiều lần kể từ tháng 1 năm 2020. Do đó, việc tái chứng nhận Medicaid đã được tạm dừng trong hơn 2 năm và số lượng người hiện đang tham gia Medicaid đã đạt kỷ lục. Trên thực tế, gần 81 triệu người đã ghi danh tham gia Medicaid tính đến tháng 5 năm 2022.1

Tái chứng nhận Medicaid sẽ bắt đầu lại sau khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng kết thúc

Khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng kết thúc, những người nhận Medicaid sẽ phải gia hạn bảo hiểm Medicaid của họ. Các tiểu bang có tối đa 12 tháng để hoàn thành việc tái chứng nhận. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đó là vì các tiểu bang có thể đã không có bất kỳ liên lạc nào với nhiều người ghi danh Medicaid trong 2 đến 3 năm. Rất nhiều địa chỉ hoặc thông tin liên hệ có thể đã lỗi thời. Những người nhận Medicaid không tái chứng nhận có nguy cơ mất bảo hiểm Medicaid và có thể thấy mình không có bảo hiểm y tế.

Không có bảo hiểm Medicaid có thể khiến cho việc nhận chăm sóc y tế trở lên khó khăn hơn

Hàng triệu người có thể mất bảo hiểm Medicaid của họ

Người ta ước tính rằng có tới 15 triệu người dưới 65 tuổi có thể mất quyền lợi Medicaid của họ khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng kết thúc.2 Không có bảo hiểm Medicaid có thể khiến cho việc nhận chăm sóc y tế trở nên khó khăn hơn. Điều này cũng có thể khiến những người không có bảo hiểm y tế phải trả hóa đơn y tế đắt đỏ.

Bảo hiểm Medicaid là chìa khóa cho những người đủ điều kiện kép

Những người đủ điều kiện hưởng cả Medicare lẫn Medicaid được gọi là đủ điều kiện kép. Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép (Dual Special Needs Plans, D-SNP) là một loại chương trình Medicare Advantage cung cấp các quyền lợi bổ sung ngoài Original Medicare và Medicaid*. Quý vị cần có bảo hiểm Medicaid để đủ điều kiện tham gia D-SNP.

Trình trạng khẩn cấp về sức khỏe do đại dịch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối 2022 hoặc lúc nào đó trong 2023. Khi điều đó xảy ra, các hội viên D-SNP sẽ cần tái chứng nhận bảo hiểm Medicaid của họ. Các hội viên D-SNP không còn đủ điều kiện tham gia Medicaid tại tiểu bang của họ sẽ cần phải chọn một loại chương trình Medicare khác. Để biết thông tin cập nhật nhất về chứng nhận lại Medicaid, vui lòng kiểm tra với Cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị.

Xem các chương trình UnitedHealthcare tại khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm sử dụng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp nhất đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

*Quyền lợi và tính năng thay đổi theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.
1Thông tin Nổi bật về Dữ liệu Ghi danh Medicaid & CHIP ngày 2022 tháng 5 (đã truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2022)
2.Tại sao Hàng triệu người sử dụng Medicaid có Nguy cơ Mất Bảo hiểm trong Những tháng tới, (KFF, ngày 14tháng 2 năm 2022) (đã truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2022)

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software