Các Chương trình Nhu cầu Đặc biệt của Medicare: Đó là chương trình gì và hoạt động như thế nào?

“Nhu cầu đặc biệt” là một thuật ngữ rộng mô tả những người gặp phải nhiều khó khăn. Có thể quý vị bị khuyết tật. Hoặc một vấn đề y tế nghiêm trọng kéo dài. Thu nhập thấp cũng có thể là một yếu tố. Bài viết này giải thích các loại chương trình y tế khác nhau cho những người có nhu cầu đặc biệt. Nếu nhu cầu đó là cho quý vị, một thành viên gia đình hoặc quý vị là người chăm sóc, thì biết rõ tất cả các tùy chọn sẽ rất hữu ích cho quý vị.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện kép, quý vị có thể sẽ được bao trả hầu hết các chi phí của mình.

Các Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Medicare hoạt động như thế nào.

Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Medicare (Special Needs Plans, SNP) là một loại Chương trình Medicare Advantage. Tất cả các chương trình Medicare Advantage phải bao trả cho các dịch vụ Medicare giống nhau. Nhưng một số chương trình Medicare SNP dành cho các đối tượng bị bệnh hoặc có những khó khăn cụ thể. Các chương trình này có thể điều chỉnh quyền lợi, lựa chọn bác sĩ và thuốc phù hợp với nhu cầu của các nhóm đối tượng mà họ phục vụ.

4 Các loại Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Medicare.

  1. Chương trình Nhu cầu Sức khỏe Đặc biệt Kép (Dual Special Needs Plans, D-SNP) được thiết kế dành cho các đối tượng có cả Medicare và Medicaid. (Những đối tượng này còn được biết đến như là “đủ điều kiện kép”).
  2. Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Mạn tính (Chronic Special Needs Plans, C-SNP) dành cho các đối tượng có vấn đề sức khỏe lâu dài tàn tật hoặc nghiêm trọng. Một số chương trình chỉ dành cho những người mắc một bệnh nào đó, như suy tim mạn tính, tiểu đường hoặc rối loạn tim mạch.
  3. Chương trình Nhu cầu Đặc biệt của Tổ chức (Institutional Special Needs Plans, I-SNP) dành cho các đối tượng sống trong cơ sở chăm sóc như nhà điều dưỡng, hoặc được nhận chăm sóc điều dưỡng tại nhà.
  4. Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Tổ chức hoặc Tương đương (Institutional-Equivalent Special Needs Plans, IE-SNP) dành cho các đối tượng sống ở cơ sở có hỗ trợ sinh hoạt và nhận được loại chăm sóc như ở cơ sở điều dưỡng chuyên môn.

Chi phí tham gia Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Medicare là thế nào?

Nếu quý vị có cả Medicaid và Medicare, có khả năng hầu hết chi phí của quý vị sẽ được bao trả. Nếu quý vị không có Medicaid, chi phí chính xác của quý vị có thể phụ thuộc vào chương trình quý vị chọn. Nói chung, quý vị sẽ trả chi phí cơ bản khi có bảo hiểm của chương trình Medicare Advantage.

Xem các chương trình UnitedHealthcare trong khu vực của quý vị.

Xin lưu ý: Loại chương trình đủ điều kiện kép mà quý vị có thể nhận được còn tùy thuộc vào nơi cư trú của quý vị. Để tìm một chương trình UnitedHealthcare Dual Complete®, vui lòng tìm kiếm các chương trình trong tiểu bang của quý vị. 

Truy cập UHCMedicareSolutions.com để tìm hiểu thêm về C-SNP, I-SNP và IE-SNP mà chúng tôi cung cấp.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Nhận Hướng Dẫn về Chương Trình Kép của Quý Vị

Yêu cầu của quý vị đã được gửi thành công.

Cảm ơn, Hướng dẫn của quý vị đang được thực hiện.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software