Florida Health Plans

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 7 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Florida

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO SNP) H1045-039

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H1045-039

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H1045-039


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, and St. Johns.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Card

  Up to $1,000 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP) R7444-012

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

R7444-012

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-012


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Card

  Up to $880 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP) R7444-013

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

R7444-013

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-013


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Card

  Up to $1,000 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Trẻ Khỏe Mạnh Florida

Medicaid


Our Florida Healthy Kids program is for children up to age 19. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other Florida Children's Health Insurance Program (CHIP) plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, and Volusia.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

 • Thăm khám sức khỏe định kỳ

  Preventive checkups, shots and eye exams.

 • Nhập viện

  You pay nothing for your child’s hospital care.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  7am - 7pm EST 1-888-216-0015 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Medicaid


Our Medicaid(MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, and Volusia.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thuốc

  Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

 • Chăm sóc mang thai

  Pregnant mothers get extra care and support to keep you and your baby healthy.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  24 Hours a day. 7 days a week. 1-888-716-8787 / TTY: 711

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Medicaid


UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, and Volusia.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  Monday - Friday, 8:00am to 7:00pm. 1-800-791-9233 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) and LTC)

Medicaid


The Florida Medicaid Plans offer a range of benefits along with extras that you may find useful. 

Our Medicaid(MMA) plan covers children, families, pregnant women and single adults who may qualify based on income. UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement. 

Please click on the links below to find out more about each plan, including benefits. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, and Volusia.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

MMA: 1-888-716-8787  LTC: 1-800-791-9233 / TTY: 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software