What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.
UnitedHealthcare Community Plan Hawaii Providers

Aloha and welcome to UnitedHealthcare Community Plan!

Ở đây, quý vị sẽ tìm thấy những thông tin và đường dẫn cần thiết để hợp tác kinh doanh với Chương Trình Cộng Đồng UHC.  Vui lòng chọn chủ đề quan tâm bằng cách chọn một trong những nút điều hướng ở bên trái của trang, hoặc chọn một trong những chủ đề hoặc sản phẩm dưới đây để xem chi tiết.

Contact Us - QUEST Integration (PDF 75,12 KB)

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Medicaid Managed Care Rule External FAQs (PDF 64,57 KB)
Medicaid Managed Care Rule Presentation
(PDF 90,71 KB)

 

HIPAA Claim Edits

UnitedHealthcare applies HIPAA edits to professional (837p) and Institutional (837i) claims submitted electronically. Visit the EDI Claim Edits page for more information including a complete list of edits, edits related to ICD-10 codes and applicable payers.

Claims that reject for HIPAA edits will appear on a clearinghouse level report, enabling you to Identify and correct rejected Information prior to UnitedHealthcare receiving the claim.

 

Những Thay Đổi và Cập Nhật đối với việc Cung Cấp Dịch Vụ

Bất kỳ sự thay đổi hoặc cập nhật nào đối với việc cung cấp dịch vụ sẽ được thông báo qua cổng thông tin này trong phần "Những Thay Đổi và Cập Nhật đối với việc Cung Cấp Dịch Vụ", Tờ Thông Tin hoặc Bản Tin Nhà Cung Cấp, Các Phiên Hướng Dẫn & Đào Tạo Nhà Cung Cấp và các hình thức giao tiếp khác.  

 

 

Prior Authorization

QUEST Integration Prior Authorization Request Form (PDF 296,87 KB)

HI Medicare DSNP Prior Authorization Request Form (PDF 577,61 KB)

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 4/1/2018 (PDF 181,62 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and United Healthcare Community Plan
UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2018 (PDF 293,21 KB)

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 1/1/2018 (PDF 282,37 KB)

 

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 1/1/2018 (PDF 213,48 KB)

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 10/1/2017 (PDF 286,74 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 10/1/2017 (PDF 195,47 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 7/1/2017 (PDF 300,09 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 7/1/2017 (PDF 194,84 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 4/1/2017 (PDF 192,85 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 5/1/2017 (PDF 299,55 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements -  Effective 1/1/2017 (PDF 306,96 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2017 (PDF 300,79 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 1/1/2017 (PDF 190,49 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification / Prior Authorization Requirements -  Effective 10/1/2016 (PDF 277,31 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 10/1/2016 (PDF 195,36 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 7/1/2016 (PDF 266,74 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization HI - Effective 7/1/2016 (PDF 193,19 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 5/1/2016 (PDF 251,42 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions Notification/Prior Authorization List - Effective 1/1/16 (PDF 249,77 KB)

Advanced Notification Requirements for HI - Effective Jan. 15, 2015 (PDF 489,67 KB)

 

Thuốc Tiêm Y Tế

Các loại thuốc chuyên ngành trong nhà thuốc được bao trả trong Quyền Lợi Y Tế có thể được cung cấp qua nhiều kênh khác nhau – nhà cung cấp tiêm truyền tại nhà, cơ sở điều trị ngoại trú, bác sĩ, hoặc nhà thuốc chuyên ngành.

Specialty pharmacy medications covered under the member’s medical benefit may be obtained through various sources ‒ home infusion providers, outpatient facilities, physicians or specialty pharmacy.

If you don’t want to buy and bill a specialty pharmacy medication covered under the member’s medical benefit, you may order it through the following network specialty pharmacy:

Nhà Thuốc Chuyên Ngành Trong Hệ Thống

Số Điện Thoại

BriovaRx

855-427-4682

The following specialty pharmacies also provide certain types of specialty medications:

Nhà Thuốc Chuyên Ngành Trong Hệ Thống

Loại Thuốc

Số Điện Thoại

Accredo (nursing services)

Thiếu Enzyme

Bệnh Gaucher

Miễn Dịch Globulin

Tăng Áp Phổi

800-803-2523

 

Option Care (nursing services)

Thiếu Enzyme

Bệnh Gaucher

Chứng rối loạn đông máu

Miễn Dịch Globulin

Bệnh Makena

866-827-8203

Nhà Thuốc Chuyên Ngành CVS Caremark

Tăng Áp Phổi

800-237-2767


Coverage of a requested medication depends on the member’s benefit, and availability of a specific drug from a network specialty pharmacy may vary.

Upon request, a specialty pharmacy can deliver the medication to your office or another site such as a member’s home.

Medications obtained through a specialty pharmacy will be directly billed to the patient’s health plan.

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.