Are you ready to be a flu fighter? Encouraging your patients to get a flu shot may help more people stay healthy this flu season.

What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.
UnitedHealthcare Community Plan Massachusetts Providers

You don't have time to spare: that's why we put all the documents you need in one place. Use the navigation items on the left to find what you're looking for fast.

 

To report health care Fraud, Waste and Abuse, contact us at 844-359-7736 or uhc.com/fraud.

 

Tài Liệu Hướng Dẫn Nhà Cung Cấp

Medicaid Managed Care Rule External FAQs (PDF 64,57 KB)

Medicaid Managed Care Rule Presentation (PDF 90,71 KB)

 

HIPAA Claim Edits

UnitedHealthcare applies HIPAA edits to professional (837p) and Institutional (837i) claims submitted electronically. Visit the EDI Claim Edits page for more information including a complete list of edits, edits related to ICD-10 codes and applicable payers. Claims that reject for HIPAA edits will appear on a clearinghouse level report, enabling you to Identify and correct rejected Information prior to UnitedHealthcare receiving the claim.

 

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.