What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.
UnitedHealthcare Community Plan Rhode Island Providers

Welcome to the UnitedHealthcare Community Plan Health Professionals area for Rhode Island providers.

Ở đây, quý vị sẽ tìm thấy những thông tin và đường dẫn cần thiết để hợp tác kinh doanh với Chương Trình Cộng Đồng UHC.  Choose your topic of interest by selecting one of the left navigation buttons.

Please choose your topic of interest, by selecting one of the navigation buttons on the left-hand side of the page, or select one of the topics or products below to view our Contact Information and Forms.

 

Medicaid Managed Care Rule External FAQs (PDF 64,57 KB)
Medicaid Managed Care Rule Presentation
(PDF 90,71 KB)

(PDF 59,89 KB)

Trung Tâm Dịch Vụ Nhà Cung Cấp

877-842-3210
24 hours a day, 7 days a week and holidays

Postal Mailing Address

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
475 Kilvert Street
Warwick, RI 02886
Attn: Medicaid Program
 

Địa Chỉ Kháng Cáo Quản Lý Sử Dụng   

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
P.O. Box 31364
Salt Lake City, Utah 84131
 

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Provider Administrative Manual

Rhode Island Provider Manual (PDF 3,15 MB) 
1.22.2018: Manual currently under review, pending additional updates.

Quick Reference Guide for the UnitedHealthcare Administrative Guides (PDF 112,23 KB)

 

Prior Authorization

UnitedHealthcare Medicare Solutions & UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2018 (PDF 293,21 KB)

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 4/1/2018 (PDF 237,67 KB)

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 1/1/2018 (PDF 282,37 KB)

 

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 1/1/2018  (PDF 238,86 KB)

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 10/1/2017 (PDF 286,74 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 10/1/2017 (PDF 243,32 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 7/1/2017 (PDF 300,09 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI Effective 7/1/2017 (PDF 241,59 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 4/1/2017 (PDF 224,24 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 5/1/2017 (PDF 299,55 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 1/1/2017 (PDF 306,96 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2017 (PDF 300,79 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 1/1/2017 (PDF 215,03 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 10/1/2016 (PDF 224,85 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 7/1/2016 (PDF 200,75 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization RI - Effective 5/1/2016 (PDF 207,53 KB)

 

Thuốc Tiêm Y Tế

Các loại thuốc chuyên ngành trong nhà thuốc được bao trả trong Quyền Lợi Y Tế có thể được cung cấp qua nhiều kênh khác nhau – nhà cung cấp tiêm truyền tại nhà, cơ sở điều trị ngoại trú, bác sĩ, hoặc nhà thuốc chuyên ngành. 

Specialty pharmacy medications covered under the member’s medical benefit may be obtained through various sources ‒ home infusion providers, outpatient facilities, physicians or specialty pharmacy.

If you don’t want to buy and bill a specialty pharmacy medication covered under the member’s medical benefit, you may order it through the following network specialty pharmacy:

Nhà Thuốc Chuyên Ngành Trong Hệ Thống

Số Điện Thoại

BriovaRx

855-427-4682

The following specialty pharmacies also provide certain types of specialty medications:

Nhà Thuốc Chuyên Ngành Trong Hệ Thống

Loại Thuốc

Số Điện Thoại

Accredo (nursing services)

Thiếu Enzyme

Bệnh Gaucher

Miễn Dịch Globulin

Tăng Áp Phổi

800-803-2523

 

Option Care (nursing services)

Thiếu Enzyme

Bệnh Gaucher

Chứng rối loạn đông máu

Miễn Dịch Globulin

Bệnh Makena

866-827-8203

Nhà Thuốc Chuyên Ngành CVS Caremark

Tăng Áp Phổi

800-237-2767


Coverage of a requested medication depends on the member’s benefit, and availability of a specific drug from a network specialty pharmacy may vary.

Upon request, a specialty pharmacy can deliver the medication to your office or another site such as a member’s home.

Medications obtained through a specialty pharmacy will be directly billed to the patient’s health plan.

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.