Các Chương Trình Sức Khỏe dành cho Hawai‘i

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Hawaii

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-043

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H2228-043

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể thấp nhất là $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-043


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $1,100 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

  $0 đồng thanh toán cho tối đa 20 lần thăm khám một năm để điều trị giảm đau do những nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ bắp, dây thần kinh và xương.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng - 8 giờ tối.
7 Ngày Tháng 10 - Tháng 3 2018 - 2019
Thứ Hai - Thứ Sáu Tháng 4 - Tháng 9 2019  1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP) R3175-003

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

R3175-003

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp nhất là $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R3175-003


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $600 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

  $0 đồng thanh toán cho tối đa 20 lần thăm khám một năm để điều trị giảm đau do những nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ bắp, dây thần kinh và xương.

Có câu hỏi thắc mắc?    7 Ngày Tháng 10 - Tháng 3 2018 - 2019
Thứ Hai - Thứ Sáu Tháng 4 - Tháng 9 2019   1-844-812-5967    TTY 711

Chương trình tích hợp Cộng đồng UnitedHealthcare QUEST

Medicaid


Chương trình QUEST Integration là một chương trình Chăm Sóc Có Quản Lý Medicaid của Hawai‘i do Phòng Med-QUEST thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh của Tiểu Bang Hawai‘i quản lý. Điều kiện hội đủ tham gia chương trình này do Tiểu Bang Hawai‘i xác định. Chúng tôi cung cấp bảo hiểm y tế cho các hội viên Medicaid của tiểu bang Hawai‘i. Với Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare, quý vị sẽ nhận mọi quyền lợi Medicaid thông thường của mình. Chúng tôi rất vui được phục vụ các thành viên của mình.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Large Choice of Doctors

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Walk-in Customer Service

  We've got your peace of mind covered. Visit or call us in Honolulu, Hilo, and Kahului.

 • Thuốc

  Get prescription medication mailed to your home.

Có câu hỏi thắc mắc?    Từ 7:45 sáng đến 4:30 chiều giờ địa phương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 1-888-980-8728     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software