Các Chương trình Bảo hiểm Y tế ở Hawai`i

Quý vị đang tìm kiếm bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí? Chúng tôi cung cấp các chương trình Medicaid. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế kép cho những người có Medicaid và Medicare.

Chúng tôi cung cấp 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Hawai‘i

Lọc theo Loại Chương trình X Xóa Bộ lọc

Tìm hiểu thêm trước khi quý vị ghi danh tham gia một chương trình.

Truy cập Trang chủ của Hawai'i - Chỉ Cung cấp Thông tin Cho các Chương trình Medicaid

Quý vị có thể đủ điều kiện ghi danh Dual Eligible Plans nếu...

 • Quý vị dưới 65 tuổi, hội đủ điều kiện nhận quyền lợi Medicaid của tiểu bang và đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc tình trạng đặc biệt khác.
 • Quý vị ít nhất 65 tuổi và được Trợ Giúp Thêm hoặc hỗ trợ từ tiểu bang của quý vị.
Không đủ điều kiện? Tìm các chương trình UnitedHealthcare Medicare khác tại UHCMedicareSolutions.com (Mở trong một tab mới)

Xem Tất cả Kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-043-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là chương trình Preferred Provider Organization (PPO). Quý vị có quyền tiếp cận mạng lưới các bác sĩ và bệnh viện địa phương. Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp nào bên ngoài mạng lưới trên khắp cả nước mà có tham gia Medicare và chấp nhận chương trình. Quý vị có thể chi trả khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm cao hơn khi quý vị sử dụng nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Nha khoa

  Lên đến $2500 cho các dịch vụ nha khoa được bao trả như trám răng, mão răng và ống chân răng

 • Vật phẩm OTC - Phụ Cấp Ghi Nợ và Thực Phẩm

  Lên đến $980 mỗi năm để mua các sản phẩm OTC, cộng thêm $300 mỗi năm đối với thực phẩm tốt cho sức khỏe

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 tiền đồng trả tiền thuốc cho tất cả các cấp thuốc được bao trả, có lựa chọn giao hàng tại nhà

Have questions?    Member Services is 8 a.m. - 8 p.m. 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept and Telesales is 8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week  1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO D-SNP)

R3175-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là chương trình Preferred Provider Organization (PPO). Quý vị có quyền tiếp cận mạng lưới các bác sĩ và bệnh viện địa phương. Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp nào bên ngoài mạng lưới trên khắp cả nước mà có tham gia Medicare và chấp nhận chương trình. Quý vị có thể chi trả khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm cao hơn khi quý vị sử dụng nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Nha khoa

  Lên đến $1000 cho các dịch vụ nha khoa được bao trả như trám răng, mão răng và ống chân răng

 • Vật phẩm OTC - Danh mục

  Lên đến $340 mỗi năm để mua các sản phẩm không kê toa theo lựa chọn giao hàng tại nhà

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 tiền đồng trả tiền thuốc cho tất cả các cấp thuốc được bao trả, có lựa chọn giao hàng tại nhà

Have questions?    Member Services is 8 a.m. - 8 p.m. 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept and Telesales is 8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week  1-844-812-5967    TTY 711

Chương trình tích hợp Cộng đồng UnitedHealthcare QUEST


Chương trình QUEST Integration là một chương trình Chăm Sóc Có Quản Lý Medicaid của Hawai‘i do Phòng Med-QUEST thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh của Tiểu Bang Hawai‘i quản lý. Điều kiện hội đủ tham gia chương trình này do Tiểu Bang Hawai‘i xác định. Chúng tôi cung cấp bảo hiểm y tế cho các hội viên Medicaid của tiểu bang Hawai‘i. Với Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare, quý vị sẽ nhận mọi quyền lợi Medicaid thông thường của mình. Chúng tôi rất vui được phục vụ các thành viên của mình.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ đa dạng

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Dịch vụ Khách hàng không đặt hẹn trước

  An tâm vì đã có chúng tôi. Đến thăm hoặc gọi cho chúng tôi tại Honolulu, Hilo và Kahului.

 • Thuốc

  Nhận thuốc kê toa gửi đến tận nhà của quý vị.

Có thắc mắc?    7:45 sáng - 4:30 tối. Giờ Địa phương, Thứ Hai đến Thứ Sáu    1-888-980-8728     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software