Chương Trình Sức Khỏe Hawaii từ Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare®

Nội dung trang Chân trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-043

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $600 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Gym Membership Icon

Thành viên câu lạc bộ thể dục thể thao

Sử dụng các trung tâm thể dục có tham gia chương trình mà không phải trả thêm chi phí.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 giờ sáng – 8 giờ tối, Thứ Hai – Thứ Sáu

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Honolulu.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-043

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (PPO SNP Khu vực)
R3175-003

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $560 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Gym Membership Icon

Thành viên câu lạc bộ thể dục thể thao

Sử dụng các trung tâm thể dục có tham gia chương trình mà không phải trả thêm chi phí.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 giờ sáng – 8 giờ tối, Thứ Hai – Thứ Sáu

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9106
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-622-8054 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R3175-003

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Chương Trình Tích Hợp QUEST

Chương trình Tích Hợp QUEST là một chương trình Chăm Sóc Có Quản Lý Medicaid của tiểu bang Hawaii do Phòng Med-QUEST thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh của Tiểu Bang Hawaii quản lý. Điều kiện hội đủ tham gia chương trình này do Tiểu Bang Hawaii xác định. Chúng tôi cung cấp bảo hiểm y tế cho các thành viên Medicaid của tiểu bang Hawaii. Với Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare, quý vị sẽ nhận mọi quyền lợi Medicaid thông thường của mình. Chúng tôi rất vui được phục vụ các thành viên của mình.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-980-8728 / TTY: 711

7:45 sáng – 4:30 chiều
Thứ Hai – Thứ Sáu

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-980-8728
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software