Hawaii – UnitedHealthcare QUEST Integration - Tiêu chuẩn tham dự

Nội dung trang Chân trang
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.

Đã là thành viên?

Là một thành viên, quý vị có thể đăng ký trực tuyến và dễ dàng in thẻ ID của quý vị hoặc trò chuyện trực tuyến với y tá.  Làm tất cả những điều này và hơn nữa bằng cách đăng ký hôm nay.

Điều kiện hội đủ

Xem các chương trình khác

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare - Chương Trình Tích Hợp QUEST

Chương trình QUEST Integration là một chương trình chăm sóc được quản lý của Hawaii Medicaid được Phòng Med-QUEST, Sở Dịch vụ Con người, Bang Hawaii quản lý. Điều kiện hội đủ tham gia chương trình này do Tiểu Bang Hawaii xác định.

Liên hệ Phòng Med-QUEST Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Tiểu Bang Hawaii để nộp đơn tham gia Medicaid hoặc xác minh tiêu chuẩn của quý vị.  

Gọi đến đường dây miễn phí 1-800-316-8005  
TTY: Đường dây miễn phí 1-800-603-1201 đối với người khuyết tật về thính giác

Truy cập trang web www.mybenefits.hawaii.gov để đăng ký hoặc theo dõi tiêu chuẩn của quý vị trực tuyến. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software