Chương Trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan tại Hawaii - Câu Hỏi Thường Gặp

Medicaid là một chương trình dành cho những người có thu nhập thấp, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ nhất định và các chương trình có thể khác nhau tùy theo tiểu bang.

Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Medicaid, các thành viên tiềm năng hoặc con của họ phải:

 • Là công dân tiểu bang Hawaii
 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân hợp pháp
 • Đáp ứng các giới hạn nguồn và thu nhập nhất định
 • Phù hợp với một trong những nhóm này:
  • Phụ huynh và người chăm sóc là họ hàng
  • Trẻ em
  • Phụ nữ mang thai
  • Nhóm người lớn mới
  • Không phải công dân Hoa Kỳ cần các dịch vụ y tế khẩn cấp
  • Trẻ em hoặc phụ nữ mang thai có nhu cầu cần thiết về mặt y tế do các hóa đơn y tế cao

Quý vị hoặc thành viên có thể gọi tới đường dây miễn phí của phòng Dịch vụ Khách hàng theo số 1-888-980-8728 (TTY/TDD: 711) để yêu cầu bản sao in danh mục thuốc, hoặc quý vị có thể sử dụng liên kết sau: Tìm kiếm các loại thuốc được Chương trình QUEST Integration UnitedHealthcare bao trả     

Khi nộp đơn tham gia các dịch vụ, các thành viên tiềm năng sẽ cần gửi hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu có) những hồ sơ sau đây:

 • Cuống phiếu lương hoặc giấy tờ khác thể hiện thu nhập hàng tháng của tất cả các thành viên trong gia đình.
 • Số An Sinh Xã Hội đối với tất cả những cá nhân nào muốn Medicaid (không yêu cầu đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi).
 • Những giấy tờ thể hiện các nguồn gia đình đối với tất cả những cá nhân nào muốn Medicaid (ví dụ: bảng sao kê ngân hàng, hãng sản xuất, kiểu dáng, và năm sản xuất phương tiện của quý vị). Điều này không cần thiết nếu họ nộp đơn vị một người nào đó mang thai hoặc nếu họ nộp đơn chỉ cho trẻ em (dưới 18 tuổi).
 • Giấy tờ cư dân hợp pháp nếu thành viên tiềm năng không phải là công dân Hoa Kỳ và người đó muốn tham gia chương trình Medicaid cho chính họ.
 • Bằng chứng cư trú (ví dụ: hóa đơn gas, điện, hoặc nước, thư từ chủ nhà). Điều này không cần thiết nếu nộp đơn cho trẻ (dưới 18 tuổi).
 • LƯU Ý: Các thành viên tiềm năng có thể đề nghị bạn bè hoặc người khác mà quý vị chọn làm "người đại diện được ủy quyền" của họ để nộp đơn cho họ. Người đó cũng có thể đề nghị hỗ trợ ngôn ngữ hoặc thông dịch viên để giúp họ nộp đơn. Hãy đề nghị một thông dịch viên khi quý vị gọi điện sắp xếp cuộc hẹn.

Nếu thành viên có tình trạng khẩn cấp y tế:

 • Họ cần được trợ giúp y tế càng nhanh càng tốt. Hãy gọi 911 để được trợ giúp hoặc đến phòng cấp cứu, bệnh viện, hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp gần nhất. Thành viên không cần phải có sự chấp thuận hoặc giới thiệu trước từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của mình hoặc nhà cung cấp chương trình khác. 
 • Hãy chắc chắn rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của thành viên biết về tình trạng khẩn cấp của thành viên, vì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính cần phải tham gia theo dõi về việc chăm sóc khẩn cấp của thành viên. Thành viên hoặc một người khác nên gọi điện thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của người đó biết về tình trạng chăm sóc khẩn cấp càng sớm càng tốt, thường trong vòng 48 giờ

Nếu trong khi tạm thời ở ngoài phạm vi dịch vụ của Chương Trình, và thành viên cần chăm sóc khẩn cấp cần thiết, thì thành viên có thể được chăm sóc khẩn cấp từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Chương trình có nghĩa vụ bao trả tất cả dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết ở mọi mức độ chia sẻ chi phí áp dụng cho việc chăm sóc nhận được trong phạm vi mạng lưới Chương trình.

Giấy giới thiệu là từ PCP của quý vị để quý vị gặp và nhận các dịch vụ từ một chuyên gia. Không cần thiết phải có giấy giới thiệu khi quý vị thăm khám bất kỳ chuyên gia nào có trong mạng lưới của chúng tôi mà PCP của quý vị đã giới thiệu cho quý vị. Quý vị không cần có giấy giới thiệu cho những dịch vụ sau đây:
• Dịch vụ cấp cứu 
• Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bao gồm kiểm tra định kỳ hàng năm, phết tế bào cổ tử cung, kiểm tra vú và sinh đẻ có kế hoạch 
• Các dịch vụ sức khoẻ hành vi, như tư vấn hoặc điều trị sử dụng rượu và thuốc 
• Các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình được bao trả

Quý vị có thể cần phải có sự chấp thuận hoặc cho phép để nhận một vài dịch vụ theo chương trình QUEST Integration. Đây được gọi là sự cho phép trước. PCP hoặc Bác sĩ của quý vị sẽ làm việc với chúng tôi để có sự cho phép trước nếu cần.

Quý vị không cần sự cho phép trước cho trường hợp cấp cứu hoặc đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp.

Quý vị không cần sự cho phép mới được đến thăm khám với người chăm sóc sức khỏe phụ nữ không thuộc mạng lưới người chăm sóc của chúng tôi cho các vấn đề sức khỏe phụ nữ khẩn cấp hoặc nếu quý vị đang mang thai và trong tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba vào ngày trước khi quý vị được ghi danh vào QUEST Integration.

Tìm Hiểu Thêm

Chương trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software