Bản thuật ngữ Chương trình QUEST Integration UnitedHealthcare Community Plan tại Hawaii

M

 • Medicaid

  Medicaid là một chương trình dành cho những người không có khả năng thanh toán dịch vụ chăm sóc y tế. Chương trình được các tiểu bang giới thiệu đến các cư dân của mình, là công dân Hoa Kỳ hoặc người nhập cư hội đủ điều kiện. Để nhận được Medicaid, quý vị phải là phụ nữ có thai, trẻ em, thành viên của một gia đình có thu nhập thấp, hoặc phải lớn tuổi, mù hoặc khuyết tật. Một vài tiểu bang cũng bao gồm cả người trưởng thành độc thân, khỏe mạnh. Quý vị cũng cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thu nhập của tiểu bang và các yêu cầu nhất định khác.

P

 • PCP

  Bác sĩ thường xuyên của quý vị cũng được gọi là PCP (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính). PCP của quý vị quan tâm đến những nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị cần phải chọn một PCP nào có làm việc với chương trình sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị cần gặp một chuyên gia hoặc sử dụng dịch vụ y tế khác, PCP của quý vị sẽ giúp quý vị nhận được sự chăm sóc đó.

Q

 • QUEST Integration

  Chương trình QUEST Integration là một chương trình chăm sóc có quản lý Medicaid của tiểu bang Hawai‘i do Phòng Med-QUEST thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh của Tiểu Bang Hawai‘i quản lý. Điều kiện hội đủ tham gia chương trình này do Tiểu Bang Hawai‘i xác định.

S

 • Điều Phối Viên Dịch Vụ

  Một số thành viên của QUEST Integration có một Điều phối viên Dịch vụ thông qua chương trình y tế của họ. Điều Phối Viên Dịch Vụ của quý vị giúp quý vị:

  • Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp tốt hơn
  • Thực hiện vai trò tích cực hơn trong việc chăm sóc quý vị
  • Hiểu và sử dụng các lợi ích của QUEST Integration của quý vị

U

 • UnitedHealthcare QUEST Integration

  Một chương trình y tế Medicaid cho các cư dân hội đủ điều kiện của Hawaii là những người hội đủ điều kiện tham gia vào chương trình QUEST Integration.

Trở lại đầu trang

Tìm Hiểu Thêm

Chương trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software