Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

UnitedHealthcare Community Plan - Chương Trình QUEST Integration tại Hawaii - Đường dẫn đến Thông Tin Sức Khỏe

Tư vấn về sức khỏe mà quý vị cần từ một nguồn tin cậy.

Đó là cảm lạnh hay cúm? Con tôi có thể chơi các môn thể thao nếu bị bệnh hen không? Làm thế nào để tôi có thể tâm sự với con gái về những thay đổi trên cơ thể của con?

Tìm lời giải đáp cho những thắc mắc về sức khỏe và nhiều câu hỏi khác bằng cách nhấp vào các đường dẫn bên dưới.

Hãy truy cập những trang Web này để biết thêm thông tin về Hawaii Medicaid và dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Trung Tâm Dịch Vụ Medicaid và CHIP

Phòng Med-QUEST, Bộ Dịch vụ Con người (DHS) của Bang Hawaii

Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Tiểu Bang Hawaii

An Sinh Xã Hội

Bệnh Suyễn

https://www.lung.org/

https://health.hawaii.gov/asthma/home/managing-asthma/

https://www.cdc.gov/asthma/faqs.htm

https://www.cdc.gov/copd/resources.html

https://hawaiicopd.org/

https://action.lung.org/site/TR?fr_id=19036&pg=entry&_ga=2.63636650.448507566.1571687789-595505816.1571687789

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/asthma

https://www.myamericannurse.com/when-breathing-is-a-burden-how-to-help-patients-with-copd-2/

https://www.asthma.com/understanding-asthma/severe-asthma/asthma-control-test/

https://www.healthyhawaii.com/control-asthma-hawaii/

Bệnh Đái Tháo Đường

https://www.diabeteseducator.org/living-with-diabetes

https://www.cdc.gov/diabetes/managing/eat-well.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdiabetes%2Fndep%2Fpeople-with-diabetes%2Fhealthy-eating-cooking.html

https://www.diabetesfoodhub.org/featured-recipes.html

https://www.diabetes.org/community/local-offices/hawaii

https://www.cdc.gov/diabetes/index.html

https://nccd.cdc.gov/DDT_DPRP/City.aspx?STATE=HI&CITY=ALL

https://www.incontrolhawaii.net/classes-schedule

https://www.queens.org/the-queens-medical-center/services/diabetes/diabetes-qmc

https://health.hawaii.gov/chronic-disease/

https://www.ekahiwellness.com/resources/

http://www.alohakidney.com/

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes

Tiền tiểu đường

https://www.healthyhawaii.com/prevent-diabetes/find-a-cdc-approved-dpp/

https://www.healthyhawaii.com/prevent-diabetes-2/

Quản lý Cân nặng

http://health.hawaii.gov/physical-activity-nutrition/

http://www.honolulu.gov/parks.html

https://www.ymcahonolulu.org/

https://www.choosemyplate.gov/

https://www.choosemyplate.gov/kids

http://www.hawaii5210.com/pages/resources

https://www.healthyhawaii.com/

http://health.hawaii.gov/physical-activity-nutrition/

http://www.honolulu.gov/parks.html

Tìm Hiểu Thêm

Chương trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software